Přečtěte si:  Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube
Pozvánky na akce


Stalo se

Soutěž IQRF Wireless Challenge II: zajímavé nápady informatiků i bezdrátová proudová sonda zralá pro trh

31.5.2016 V posledním květnovém týdnu, v pátek 27. 5. 2016, proběhlo na ČVUT v Praze slavnostní vyhodnocení a vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže IQRF Wireless Challenge II, kterou pořádala IQRF Alliance. Mezi mediálními partnery soutěže byl i náš portál, takže jednomu z vítězů slavnostně předala cenu jeho šéfredaktorka Ing. Pavla Slavíková. Provozovatel portálu, manažerský konzultant Ing. Jakub Slavík, MBA, byl zároveň jedním z odborných porotců v závěrečné prezentaci vybraných řešení využívajících IQRF.

Na úvod několik slov na vysvětlenou k IQRF a IQRF alianci:

IQRF je česká platforma inteligentního bezdrátového připojení s nízkými přenosovými rychlostmi, menšími objemy dat a velmi malou proudovou spotřebou. Při nízkých nákladech nabízí vysokou výkonnost, spolehlivost, bezpečnost a velice snadné použití. Je proto vhodná pro libovolné elektrické zařízení všude tam, kde je třeba na dálku přenášet data. Příkladem využití aplikací IQRF je dálkové ovládání, monitorování, poplachová hlášení, zobrazování a zpracování dálkově pořízených dat nebo připojení více prvků do bezdrátové sítě. Tyto aplikace se typicky používají v telemetrii, průmyslovém řízení nebo automatizaci budov.

IQRF Alliance je mezinárodní komunita vývojářů, výrobců, systémových integrátorů, univerzit a distributorů využívajících bezdrátovou technologii IQRF, která pomáhá svým členům snižovat náklady na vývoj a výrobu a zároveň zvyšovat prodeje a podíl na trhu.

A nyní již k vlastní soutěži:

Soutěžilo se v kategorii Developer a Student. Zadání soutěže bylo vlastně jednoduché: vytvořit praktickou aplikaci využívající IQRF. Návrhy byly hodnoceny podle šesti kritérií:

1)    originalita,

2)    komplexnost,

3)    využitelnost,

4)    funkčnost,

5)    kvalita kódu a zpracování dokumentace,

6)    závěrečná prezentace ve finálovém kole.

Nejprve proběhl předvýběr celkem deseti aplikací odbornou porotou, hodnotící důkladně soutěžní aplikace především po technické stránce podle prvních pěti uvedených kritérií. Hodnocení v rámci závěrečných prezentací pak probíhalo formou volných diskusí mezi hodnotiteli a soutěžícími, předvádějícími své exponáty.

Do závěrečné prezentace prošlo sítem předchozího hodnocení deset zajímavých aplikací. Na první pohled při ní bylo zjevné, že všichni prezentující jsou velmi zdatní technici, ale ne všichni jsou schopní hovořit jiným jazykem než jazykem informatiků a jasně definovat své řešení jako produkt s konkrétním užitkem pro konkrétního zákazníka.

My jsme jakožto manažerští konzultanti při hodnocení sledovali především jasně daný praktický problém, na jehož řešení aplikace reaguje, možnou konkurenceschopnost aplikace mezi jinými produkty se stejným nebo podobným užitkem, a následně předpokládané uplatnění na trhu. Z tohoto pohledu bychom některé aplikace řadili do kategorie „zajímavý nápad, ale pro koho vlastně?“, jiné už působily dojmem produktu zcela či téměř zralého pro trh.

Vítězem soutěže v kategorii Developer se nakonec stala aplikace „Virtuální laboratoř“ maďarského týmu Mark Wendler a Béla Bartos. Tato aplikace slouží, jak název napovídá, jako virtuální laboratoř pro řízení inteligentní domácnosti.

V kategorii Student se zvítězila aplikace „LED Controller“ Romana Ondráčka z boskovického gymnázia. Cílem této práce bylo vytvořit RGB LED kontrolér, pomocí kterého by se mohl LED pásek pohodlně ovládat z počítače či mobilního telefonu.

A co se nejvíce líbilo nám? Z našeho výše zmíněného pohledu nás na první pohled zaujala bezdrátová proudová sonda (foto vpravo) developera Jiřího Hodana. Toto zařízení využívající IQRF slouží k měření střídavého proudu, primárně domovních instalací, bezdrátovým přenosem naměřených údajů a jejich ukládání na disk, případně na vzdálené datové úložiště. Umožňuje optimalizovat zatížení jednotlivých fází a na základě naměřených výsledků predikovat potřebnou velikost nadřazeného jističe. V případě poruchy lze na základě naměřených dat lépe a rychleji odhalit závadu.

Jak jsme se dověděli přímo od developera, prvotním impulsem pro konstrukci tohoto zařízení byly zprávy o změnách ve struktuře tarifu pro maloodběr elektřiny, kde řada fixních poplatků za distribuci, dosud rozpočítávaných podle naměřené spotřeby, by se měla nově odvíjet od velikosti jističe. Dojde-li skutečně k této cenové restrukturalizaci, ať už v plném rozsahu nebo částečně, vznikne zákonitě poptávka po řešeních, které by jednoduše umožnilo stanovit takovou velikost jističe, aby byl účelný, bezpečný a přitom ne zbytečně naddimenzovaný. Domníváme se, že toto relativně jednoduché, tudíž levné, a přitom účinné zařízení by v takové situaci snadno mohlo najít průmyslového dodavatele a množství zákazníků z řad instalatérů a revizních techniků (pro stávající budovy) i projektantů elektroinstalací (pro nové budovy).

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © IQRF Alliance

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace o soutěži zde

Nejzajímavější projekty budou blíže představeny na hobby portálu www.doitwireless.com.

 Přečtěte si také:

Vnitřní navigační systém v hypermarketech využívá infrastrukturu osvětlení

6.5.2016 Snad každý, kdo nakupuje v hypermarketech, už poznal ten pocit netrpělivosti a rozladění, kdy nemůže najít zboží, které potřebuje, zatímco doslova zakopává o to, které právě nehledá. Chytří provozovatelé obchodních řetězců už přicházejí na to, že nespokojený zákazník stěží koupí to, co nehledá, jen protože to má zrovna v cestě, a snaží se kupujícím orientaci v zákoutích hypermarketů naopak usnadnit. V systému vnitřní navigace, který začátkem května 2016 předvedla veřejnosti společnost Philips Lighting, k tomu významnou měrou pomáhá vnitřní osvětlení a jeho infrastruktura. 


OpenSP: Otevřená data ušetří peníze provozovatelům MHD v chytrých městech

5.5.2016 Dopravní prostředky v městské dopravě jsou stále více vybavovány rozmanitými informačními systémy. Často se tak děje odděleně, a jejich souhrnná cena je přitom značná. Podle odhadů mladé norské společnosti FourC, specializované na inovace a informační technologie, to může být až 10 % celkové ceny městského autobusu. Řešením, jak informační systémy v dopravních prostředcích zjednodušit a zároveň zefektivnit, může být platforma otevřených dat, jejíž využívání je typické pro koncept smart city


TrainScanner „oskenuje“ vlak a určí nároky na údržbu

4.5.2016 Zefektivnění údržby, a tím snížení provozních nákladů a zvýšení disponibility zařízení, je imperativem snad ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Zajímavé zařízení pro železniční vozidlový park pod názvem TrainScanner vyvinula společnost Alstom. Tento monitorovací portál byl úspěšně otestován na vlacích typu Pendolino britské dopravní společnosti Virgin Trains v Manchesteru a jak byla v dubnu 2016 informována odborná veřejnost, připravuje se nyní jeho následovník. 


Stratobus: elektřinou poháněná stratosférická vzducholoď ohlídá bezpečnost

29.4.2016 Koncem dubna 2016 ohlásila společnost Thales Alenia Space (společný podnik mezi firmami  Thales and Finmeccanica a jeden z nejdůležitějších hráčů na evropském trhu vesmírné telekomunikační, navigační a měřící techniky) zahájení unikátního výzkumného a vývojového projektu Stratobus. Stratobus je autonomní stratosférická vzducholoď, určená zejména k dohlížení na bezpečnost pozemních objektů, pro měření a telekomunikační účely. 


Landis+Gyr představuje systémy pro měření tepla

9.3.2016 Původní myšlenka dodávky tepla do domácností byla založena na nápadu využívat efektivním způsobem odpad. První spalovna odpadu byla postavena v Dánsku a první distribuce tepla byla uvedena do provozu v roce 1903. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie spalováním komunálního odpadu se stala startovním signálem pro vývoj dálkového vytápění. 


Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se bude podílet na družicovém výzkumu slunečního větru

20.1.2016 Společný výbor Evropské kosmické agentury ESA a Čínské akademie věd vybral k realizaci z třinácti různých variant řešení družicového systému projekt družice SMILE, v jehož konsorciu je i Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze. Za dobu platného členství České republiky v Evropské kosmické agentuře (ESA) se jedná o první případ, kdy orgány kosmické agentury vybraly k finální realizaci družicového vědeckého projektu ESA návrh s českou účastí na nejvyšší úrovni, tedy členstvím v hlavním konsorciu. 


Nový Rittal kalkulátor energetické účinnosti a celkových nákladů na vlastnictví (TCO) chladicích jednotek pro rozváděče

Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


EUCLID: evropská síť pro detekci blesků

14.8.2014 V průběhu silné bouřky se na obloze mohou objevit až desítky tisíc blesků. Jejich detekce získává stále více na praktickém významu. Tyto informace využívají letečtí dispečeři pro plánování letových tras, meteorologické ústavy pro různé předpovědi, nebo pojišťovny, výrobní podniky. Kromě toho mohou data z informační služby volně využít například provozovatelé půjčoven horkovzdušných balónů. Společnost Siemens, která je do zpracování dat z detekce blesků aktivně zapojena, v této souvislosti v létě 2014 informovala širokou odbornou veřejnost o způsobu a organizaci této detekce. 


Lidar pomáhá větrným elektrárnám

4.6.2014 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla měří rychlost větru (viz obrázek dole). Jak koncem května 2014 oznámila společnost Mitsubushi Electric, provedlo Nizozemské výzkumné centrum pro energetiku (ECN) úspěšně testy jejího kompaktního větrného lidaru (viz foto nahoře) pro validaci a následné schválení. Tento lidar tak může účinně sloužit při projektování větrných farem. 


Nový Rittal kalkulátor energetické účinnosti a celkových nákladů na vlastnictví (TCO) chladicích jednotek pro rozváděče

Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


Naše tipy
Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services