Přečtěte si:  Zpráva včetně prezentací z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město


Pozvánky na akce


Stalo se


Německý institut DLR ukázal svoji vizi automatické železniční nákladní dopravy

21.4.2017 Nákladní doprava neustále roste, jako přirozený důsledek dělby práce a globalizace světové ekonomiky. Jen v sousedním Německu se předpokládá do roku 2030 její 40% nárůst. Značná část této dopravy probíhá po silnici, která jako jediná zatím zajišťuje dostatečnou flexibilitu dodávek. Tato doprava však zároveň nadměrně zatěžuje životní prostředí a politické nástroje k vynucení jejího přesunu na ekologičtější železnici jsou i v „zeleně“ smýšlejícím Německu dnes prakticky vyčerpány. Jako odpověď na tuto situaci přišel začátkem dubna 2017 německý výzkumný ústav pro letectví a kosmonautiku Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) s vizí plně automatizovaného nákladního vlaku budoucnosti, označovaného jako NGT CARGO.

Dnešní nákladní vlaky jsou provozovány především jako ucelené odesílatelské vlaky nebo větší skupiny vozů jedoucími z místa A do místa B. To je dáno velkou náročností vlakotvorby a poměrně rigidními pravidly, kterými se řídí. Jednotlivé vozové zásilky, kdysi zcela běžné, se dnes z tohoto důvodu z evropských železničních tratí prakticky vytratily. Vyhnaly je odtud především dlouhé doby čekání, velký objem manuální práce a velmi nízká cestovní rychlost, v průměru i méně než 20 km/h(!).

Vlaky NGT CARGO (viz obrázky) naproti tomu vrací jednotlivé vozové zásilky zpět, ovšem s využitím moderních technologií. Tyto vlaky se skládají z „inteligentních“ automatických nákladních vozů s vlastním pohonem a ze silných aerodynamických hnacích vozů na koncích soupravy.

Každý z vozů má vlastní elektrický pohon a bateriové zásobníky elektřiny pro ukládání brzdné energie. Uložené energie je v bateriích dostatek k tomu, aby tyto vagóny mohly zcela automaticky posunovat ve výchozí stanici, kde se spojí do uceleného nákladního vlaku.

Po spojení se zakryjí prostory mezi vozy, aby se minimalizoval aerodynamický odpor. Na obě strany vlaku se připojí silné hnací jednotky a vlak se s jejich pomocí může pohybovat rychlostí až 160 – 200 km/h po stávajících tratích a až 400 km/h po vysokorychlostních tratích, stejně jako moderní vlaky budoucnosti pro přepravu osob.   

Když vlak dosáhne stanice blízko cíle určení zásilky, vůz se automaticky odpojí a v bateriích mu zbyde dostatek energie k tomu, aby sám dojel na místo určení. Zde se vůz automaticky vyloží. Podobně mohou být vzniklé ucelené skupiny vozů vedeny k automatické vykládce přímo do logistických terminálů nebo námořních přístavů. Informační technologie a senzory, jimiž jsou vozy vybaveny, zároveň umožní průběžně informovat odesílatele a příjemce o stavu zásilky a očekávané době jejího příjezdu.

Kratší vlaky mohou být navzájem spojeny tzv. dynamicky – nedochází k jejich fyzickému propojení, ale k plně synchronizované jízdě dvou vlaků těsně za sebou. Výsledkem je efektivní využití železniční dopravní cesty a jízdního řádu – přesněji grafikonu vlakové dopravy.

Vlaky NGT CARGO mohou fungovat pro dopravu na různé vzdálenosti, včetně mezikontinentálních přeprav. Počítá se i s možností propojování těchto vlaků se stejně rychlými vlaky pro přepravu osob.

NGT CARGO je součástí desetiletého projektu Next Generation Train, tedy vlak nové generace. V jeho rámci DLR zkoumá a rozvíjí nové koncepty osobních a nákladních vlaků pro budoucnost s cílem snížit cestovní časy, celkové související náklady, spotřebu energie a dopady dopravy na životní prostředí, a naopak maximalizovat uživatelský komfort a bezpečnost železnice.

Prezentací NGT CARGO práce výzkumníků na tomto projektu nekončí. Nyní jsou do podrobností rozvíjeny provozní a logistické koncepty a rozpracovávány detaily konstrukce vozidel, jejich architektury a pohonů a řešení nákladních terminálů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázky © DLR

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt GATEway: autonomní vozidlo v Greenwichi zahájilo provoz s cestujícími

13.4.2017 V dubnu 2017 vstoupil britský projekt autonomních elektrických minibusů GATEway do další fáze: Zahájil „živý“ provoz s cestujícími na 2 km dlouhé trase po Greenwichi v místech používaných ve velké míře chodci a cyklisty po dobu tří týdnů. Hlavním cílem je testování reakce veřejnosti na autonomní vozidla v každodenním provozu. Výzkumný projekt GATEway probíhá v Greenwichi na předměstí Londýna a je řízen organizací Transport Research Laboratory. 


Metro v Kuala Lumpur: také Malajsie preferuje bezobslužný provoz

7.4.2017 Metro s provozem bez strojvedoucích se stává stále běžnějším jevem ve velkých evropských městech. Jak byla v březnu 2017 informována světová odborná veřejnost, na konci roku 2016 se k nim připojilo i hlavní město Malajsie Kuala Lumpur zprovozněním prvního úseku linky tamního metra Sungai Buloh-Kajang Line (SBK Line)


Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky.


Zpráva UITP: autonomní vozidla mají šanci změnit strukturu městské mobility

20.1.2017 Automatická vozidla bez řidiče ve městech, pro něž se vžil název „autonomní vozidla“, jsou dnes předmětem mnoha demonstračních projektů. Podle zprávy Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) zveřejněné v lednu 2017 pod názvem „Policy Brief – Autononous vehicles: a potential game changer for urban mobility“ mají tato vozidla potenciál pro snížení podílu individuální automobilové dopravy ve městech při zachování potřebného uživatelského komfortu. 


Vancouver SkyTrain: rychlodráha s prvním CBTC na světě slouží 31 let a řadí se k nejdelším bezobslužným systémům

13.1.2017 Historie vlaků s řídicím a zabezpečovacím systémem CBTC se začala psát v listopadu roku 1985 v kanadském Vancouveru. Tehdy byl zahájen provoz automatické městské rychlodráhy SkyTrain, vybavené systémem CBTC SelTrac, prvním svého druhu na světě. Nejnovějším počinem této rychlodráhy se stalo slavnostní otevření 11 km dlouhého nového úseku linky Millenium Line se 6 stanicemi zvaného Evergreen Extension  v prosinci 2016. 


ParkShuttle: nejstarší systém minibusů bez řidiče vkročí na veřejné komunikace

16.11.2016 Nejstarším provozovaným systémem automatických elektrických minibusů je ParkShuttle v nizozemském městě Capelle aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu, který úspěšně funguje od roku 1999. Na rozdíl od aktuálních rozvojových projektů se tyto automatické minibusy pohybují po vyhrazené dráze. To se však brzy změní. Jak byla v listopadu 2016 informována odborná veřejnost, od roku 2018 bude tento systém dále expandovat. Přitom bude křížit trasy ve smíšeném provozu a za tímto účelem jsou nyní vyvíjeny a zkoušeny nové technologie. 


CyberRail: pro větší kybernetickou bezpečnost drážní dopravy

4.11.2016 Současná drážní doprava používá elektronické zabezpečovací a řídicí systémy založené na komunikaci, jako je GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway), tj. standard bezdrátové komunikace určeným pro železniční aplikace, který je součástí evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS, nebo CBTC. Jejich infrastruktura je poměrně odolná vůči kybernetickým útokům hackerů. 


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEway


Projekt SOHJOA: automatické minibusy začaly zkušební provoz v Helsinkách

29.8.2016 Projekty zkušebního provozu automatických minibusů bez řidiče se v Evropě postupně rozšiřují. Po projektu CityMobil2 v několika evropských městech, minibusech ve švýcarském Sionu a nedávném představení londýnského projektu GATEway byl v polovině srpna 2016 v rámci projektu SOHJOA zahájen zkušební provoz automatických minibusů EasyMile EZ10 ve finském hlavním městě Helsinky. 


CBTC v Taipei: Taiwan bude mít nové automatické metro

28.6.2016 Jedním ze světových měst, jehož městská rychlodráha používá plně automatický řídicí a zebezpečovací systém CBTC, je hlavní město Taiwanu Taipei. Dosavadní síť metra (viz foto), využívající například dopravní systém Bombardier Innovia, bude doplněna o novou linku Sanying Line. V červnu 2016 k tomu byla podepsána smlouva na dodávku na klíč v New Taipei City mezi městskou samosprávou a dodavatelským konsorciem ARH. 


CBTC na letišti: Terminál 2 mnichovského letiště obsluhují automatické vlaky

27.4.2016 Kromě vlaků městských a příměstských rychlodrah se strojvedoucím nebo bez strojvedoucího je automatický řídicí a zabezpečovací systém typu CBTC hojně používán u bezobslužných vlaků propojujících letištní terminály. Pro tento druh dopravy se vžila anglická zkratka APM (automated people mover, doslova „automatický přemísťovač lidí“). Mezi systémy APM přibyl od dubna 2016 další, tentokrát na letišti v německém Mnichově. 


Inteligentní železniční nákladní vozy: cesta k zefektivnění logistiky

15.5.2015 Zboží přepravované v nákladních vlacích často absolvuje velmi dlouhou cestu, při níž není vždy jasné, kde se právě nachází, a je při ní vystaveno výkyvům teplot, vibracím či nárazům při posunování, které mohou poškodit náklad, vůz nebo obojí. Propojení senzorů snímajících různé informace ze železničního nákladního vozu do informační sítě dostupné přes internet pomůže tento problém vyřešit, a zefektivnit tak celkový logistický řetězec  


Naše tipyCopyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services