Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město X


Pozvánky na akce


Stalo se


Ochranný přístroj 5SM6 snižuje riziko požárů způsobených poruchami v elektroinstalaci

14.10.2014 Škoda, kterou v loňském roce v České republice způsobily požáry zapříčiněné elektrickou energií, přesahuje 1 miliardu korun. U 16 % těchto požárů byl příčinou elektrický oblouk. Společnost Siemens přichází nyní na evropský trh s ochranným přístrojem 5SM6, který umí současně detekovat vznik sériového i paralelního oblouku v koncových obvodech do hodnoty jmenovitého proudu 16 A. Poruchu v elektroinstalaci umí zjistit a odpojit ještě před tím, než na ni zareagují klasické jisticí a ochranné přístroje, včetně citlivých proudových chráničů, a dokáže tak zabránit požárům vzniklým díky poškozeným elektrickým přístrojům nebo instalacím.

Elektrický oblouk, zkrat, je jednou z nejnebezpečnějších poruch v elektrických sítích. Může způsobit přímé ohrožení obsluhy, poškození zařízení a výpadky dodávky elektrické energie. Dojde-li při této poruše k vývinu proudu o vysoké hodnotě, jističe nebo pojistky poruchu odhalí a dojde k odpojení. V některých případech poruch doprovázených elektrickým obloukem se však vyvine proud o řádově nižších hodnotách. Detekování těchto poruch je velmi obtížné a doposud jejich rychlé zjištění záviselo jen na všímavosti obsluhy zařízení. V horších případech se takováto porucha může stát příčinou požáru, v lepším případě se změní ve zkrat s vysokou hodnotou proudu a dojde k vypnutí běžnými přístroji. V roce 2013 byl elektrický oblouk v České republice třetí nejčastější příčinou požárů iniciovaných elektřinou a způsobil přes 300 požárů.

Řešení problému a lepší ochranu před požáry způsobenými poruchou v elektroinstalaci nabízí AFDU (Arc Fault Detection Unit), tedy ochranný přístroj pro detekci elektrického oblouku. Každý provozní nebo poruchový stav doprovázený jiskřením či vývinem oblouku je totiž charakterizován specifickým rozsahem vysokofrekvenčních kmitů, průběhů napětí a proudů. AFDU dokáže rozlišit průběhy provozních proudů včetně harmonických složek nebo například rušení od průběhů poruchových proudů při vývinu paralelního nebo sériového oblouku. Nabízí tedy další možnost, jak účinně snížit úroveň rizika.

Přístroj 5SM6 snižuje riziko

Již před několika lety bylo používání přístrojů reagujících na poruchy vyvolané sériovým nebo paralelním obloukem zavedeno do praxe v USA a Kanadě, kde se pozitivně projevilo ve statistikách tamních pojišťoven. Společnost Siemens nabízí tento typ přístroje, který představuje pokročilou ochranu nejen před požárem, ale také před případnými zraněními, jako první v provedení pro evropský trh.

Ochranný přístroj 5SM6 je k dispozici ve dvou variantách se dvěma konstrukčními šířkami. Lze je používat v kombinaci s různými konstrukcemi jističů vedení nebo proudovými chrániči do 16 A jmenovitého proudu. Navíc se dá kombinovat s rozmanitým příslušenstvím, například s pomocnými nebo signalizačními kontakty, a umožňuje napojení této sestavy například na nadřazený řídicí systém. Přístroj 5SM6 se dá použít jak u nových elektroinstalací, tak u provozovaných a starších instalací, kde je riziko výskytu nebezpečných poruchových elektrických oblouků zvláště velké. Jeho nasazení je možné doporučit zejména v nemocnicích, domovech seniorů či předškolních zařízeních nebo v archivech či galeriích.

Specifické vlastnosti poruch

Platí, že výskyt sériového oblouku je častější než výskyt paralelního oblouku. Jeho příčinou může být například špatně dotažená svorka nebo mechanicky přerušené jádro vodiče. Hlavní nebezpečí spočívá v tom, že hodnota proudu sériového oblouku je omezena zátěží, a proto je menší než hodnota pracovních proudů nadproudových ochranných přístrojů, které tím pádem tuto poruchu neumí vyhodnotit a vypnout. Stejně tak na tento druh poruchy nereaguje ani proudový chránič. I minimální mezera v nedokonalém spoji (<1 mm) stačí k zapálení oblouku, který je zažehnut mezi body s nejvyšší intenzitou proudu. Prudký ohřev a elektromagnetické síly mohou přenést oblouk na další místa.

Příklady vzniku sériového oblouku:

    povolená/nedotažená svorka
     poškozený vodič v přívodu vidlice                   

Iniciace paralelního oblouku je zapříčiněna vnějším vlivem, neboť vzduchová mezera či vrstva izolačního materiálu mezi pracovními vodiči je obvykle dostatečně velká, aby zabránila jeho vzniku. Paralelní oblouk většinou rychle přechází do zkratu. Je zde ale možnost, že hodnoty proudu paralelního oblouku zůstanou pod pracovními hodnotami proudů nadproudových ochranných přístrojů (viz schéma sítě s odporovou zátěží a paralelním obloukem k připojené zátěži níže). Pokud se navíc oblouk vyvine mezi pracovními vodiči, opět na tento druh poruchy nereaguje ani proudový chránič. Hlavním rozdílem oproti sériovému oblouku je to, že proud oblouku není omezen impedancí zátěže a délka oblouku je větší. Oblouk hoří stabilněji a může se pohybovat po vodičích.


Schéma sítě s odporovou zátěží a paralelním obloukem k připojené zátěži

Příklady vzniku paralelního oblouku:        

šroub ve vodiči
poškození izolace – ohybem, tahem, krutem apod.

Siemens, redakčně upraveno

Obrázky © Siemens

Více informací zde

Přečtěte si také:

Nový silový konektor 21BV od Multi-Contactu

29.9.2014 Multi-Contact představuje nový konektor z řady 3 Powerline. Tento jednopólový izolovaný konektor o průměru 21 mm doplňuje již zavedené modely 10BV a 16BV, a společně tak tvoří kompletní nabídku obzvláště výkonných řešení s vysokou přenosovou kapacitou až do 800 A. Nová řada 21BV je určena zejména pro použití v mobilních generátorech, mobilních záložních zdrojích, pro napojení kabeláže u jednorázových akcí  


Asfora: Spínače a zásuvky ve špičkové technologii i designu

30.6.2014 Společnost Schneider Electric uvádí na český trh novinku – řadu interiérových spínačů a zásuvek Asfora. Tato nová řada na první pohled upoutá svým elegantním designem a celkovým provedením. Perfektně ladí s každým interiérem. Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, provedení působí robustně, povrch je velmi příjemný na dotyk. Materiál nepodléhá během času změnám, ani při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Přístroje mají tuhý pozinkovaný kovový rámeček, který nepodléhá korozi. Spínače a zásuvky Asfora jsou dodávány ve dvou barvách – bílé a krémové. 


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. 


Schneider Electric: Acti 9 – rEvoluce v jištění

15.11.2013 Společnost Schneider Electric uvedla na trh modulární systém Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyšší požadavky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů. Přizpůsobuje se náročnému prostředí všech aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými požadavky na údržbu. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i  individuálních zátěží. 


Vodicí řetězy MURRPLASTIK

26.6.2013 Společnost Schmachtl představuje vodicí řetězy od renomovaného německého výrobce Murrplastik Systemtechnik. Tato zařízení umožňují pohyblivé uložení kabelů nebo hadic i o velkém průměru, a zajišťují tak jejich nucené vedení s definovaným poloměrem ohybu a současně také mechanickou ochranu před vlivy okolního prostředí. 


Revoluce v sestavování přípojných míst

30.5.2013 Společnost Schmachtl CZ přichází s řešením, které významně usnadní uživatelům výpočetní techniky a spotřební elektroniky připojování k silovým a datovým sítím. Ke snadnému připojení slouží přípojné boxy, které se mohou zabudovat buď do stolu, nebo na stůl, a tím ulehčit připojení k různým sítím. Není třeba hledat někde pod stolem kabely pro připojení počítače, příp. telefonů, tiskáren, monitorů, dataprojektorů a dalších zařízení.  


Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. 


Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


Společná řešení pro IT a průmysl

4.3.2013 Integrace IT do automatizace, která je bezpečná z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když je infrastruktura podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, vyhovující jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům. S programem „Rittal – The System.“ spojila společnost Rittal inovační výrobky z oblasti rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury do jedné systémové platformy. Naše tipyCopyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services