Přečtěte si:  Zpráva z konference Efektivní elektromobilita ve smart city včetně prezentací a záznamu na youtube
Pozvánky na akce


Stalo se

Elektrotechnický nábytek VarioLAB

30.9.2012 VarioLAB jako značka představuje více jak dvanáct let profesionální řešení kompletního vybavení nejen pro elektro laboratoře, vývojová střediska, servisní pracoviště, ale i odborné školní učebny. V současnosti se jedná o nejucelenější nabídku podobného druhu na českém trhu, která je postavena na tuzemské produkci. Systém VarioLAB obsahuje přes tisíc prvků, a to nejen samotné elektropřístroje a stoly, ale též skříně, skříňky, nástavce, židle a speciální svítidla. Systém VarioLAB je nabízen i v antistatickém (ESD) provedení.

Charakteristickým prvkem VarioLABu je stojná noha ve tvaru písmene „L“, na kterou jsou připevněny veškeré další díly stolu. Neodmyslitelným prvkem je přístrojová nástavba, která slouží k přehlednému vybavení pracoviště potřebnými přístroji. Nespornou výhodou tohoto řešení je perfektně a ergonomicky uspořádané pracoviště bez všudypřítomných svazků napájecích kabelů apod. Pro co největší variabilitu modulů jsou všechny přístroje a vybavení přístrojové nástavby vyráběny v rozměrech odstupňovaných po 30 mm. Upevnění modulů v nástavbě je provedeno čtyřmi šrouby v předním panelu a připojení přístrojů modulární zástrčkou do napájecí sběrnice uvnitř nástavby. Díky tomu lze jednoduše jednotlivé moduly měnit či doplňovat bez nutnosti složitého zásahu do konstrukce či elektrického zapojení. Každá nástavba je standardně vybavena jedním napájecím modulem, který obsahuje jistič, proudový chránič a tlačítko pro centrální vypnutí celého stolu (Total STOP). Napájecí moduly jsou dodávány v provedení jednofázovém nebo třífázovém. Díky tomu je možné vyhovět požadavkům uživatelů v širokém spektru aplikací od jemné elektronické výroby po silnoproudé laboratoře s napětími do 1000 V a proudy do 125 A. Kromě standardních modulů, jako jsou např. jedno- a třífázové zásuvky, páječka, univerzální multimetry, laboratorní napájecí zdroje nebo oddělovací transformátory, je v nabídce celá řada speciálních modulů, např. napájecí svorky pro velké proudy nebo třífázové autotransformátory s výstupním proudem až 10 A.

Pro uživatele, který počítá s větší zátěží stolů (až 250 kg), se nabízí modifikace v podobě vysokozátěžových nohou. Toto řešení se doporučuje i v případech, kdy na stole má být umístěno zařízení, u kterého je nežádoucí jakýkoli boční výkyv (například osazovací automat).

Pro skutečně náročné provozy z hlediska správného osvětlení byl systém technologického nábytku VarioLAB doplněn o profesionální svítidla. Tato svítidla se vyznačují velmi vyrovnanou vyzařovací charakteristikou a intenzitou až 1000 lx. Jedná se o sérii špičkových svítidel, navržených speciálně pro montážní pracoviště, například osazování a kontrola desek se součástkami SMD. Svítidla jsou určena pro upevnění na držák, pod polici nebo na stojnou nohu systému VarioLAB. Všechna svítidla se vyznačují společnými znaky, jsou tvořena kompaktní zářivkou v kombinaci s reflektorem z leštěného hliníku. Vyzařovací charakteristika poskytuje rovnoměrné osvětlení pracovní plochy i pro nejnáročnější operace při montáži mikroelektroniky.

Jak již bylo uvedeno na začátku, systém VarioLAB neobsahuje pouze pracovní stoly, jedná se o kompletní nabídku vybavení pro všechny typy pracovišť včetně židlí, zásuvkových kontejnerů, skříněk a skříní mnoha typů a rozměrů. Jelikož se primárně počítá s využitím v prostorách, kde se vyžaduje kromě pěkného vzhledu i odolnost, jsou veškeré korpusy skříní standardně dodávány z laminátu o tloušťce 25 a 18 mm, takže i zadní stěna skříní je tvořena pohledovou laminátovou deskou. Takto konstruované skříně snesou značnou zátěž i na policích bez toho, že by docházelo k prohýbání či jiným deformacím polic nebo korpusu. Technologický nábytek VarioLab vyrábí a dodává společnost Diametral.

Více informací naleznete zde

Přečtěte si také další související články z rubriky Měřicí technika

GE Mentor EM: ruční elektromagnetické testovací zařízení usnadňuje práci technikům

24.4.2014 Společnost General Electric představila v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti pod obchodním názvem GE Mentor EM ruční elektromagnetické testovací zařízení, které významně usnadňuje práci technikům při inspekcích. Toto zařízení využívá tzv. vířivých proudů, indukovaných ve výrobku magnetickým polem. Diskontinuita ve sledovaném materiálu mění intenzitu a průběh tohoto proudu, a tím ukazuje vady v materiálu. 


Přenosný monitor síťového napětí, třída A – MEg38/C

24.3.2014 Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty představila na veletrhu AMPER 2014 přenosný monitor síťového napětí MEg38/C, který měří bez přerušení a bez mezer čtyři napětí a čtyři proudy na hladině nn, vn i vvn. Realizuje funkci záznam a funkci analýza kvality napětí, které provádí současně. 


Sitrans LG: nová řada přístrojů pro měření hladiny pomocí radaru s řízenou vlnou

21.1.2014 Siemens uvedl v polovině ledna 2014 na trh novou řadu hladinoměrů Sitrans LG, pracující na principu radaru s vedenou vlnou pro krátké a střední vzdálenosti měření. Při něm jsou vysokofrekvenční mikrovlnné pulsy přenášeny pomocí tyče nebo kabelu, a umožňují tak měření s přesností 2 mm v nejrůznějších nepříznivých prostředích, jako jsou korozivní výpary, pára, pěna, nestálá hladina, případně v kapalinách s velkou viskozitou nebo proměnlivou hustotou. 


BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. Analyzátor výkonů Tektronix PA4000 v nabídce AMT měřicí technika

16.4.2013 Společnost Tektronix představuje prostřednictvím autorizovaného distrïbutora AMT měřicí techniky, spol. s r.o., unikátní analyzátor výkonů (vzhledem k množství měřených parametrů spíše analyzátor kvality energie), vyznačující se mnoha speciálními funkcemi, které jej zřetelně oddělují od standardních analyzátorů pracujících v omezeném kmitočtovém pásmu 50‒60 Hz. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


Měřicí přístroje Sonel

7.3.3013 Společnost AMT měřicí technika, přímý autorizovaný distributor Sonel, představuje měřicí přístroje od tohoto výrobce, které pokrývají nejen širokou oblast revizních měření, ale zahrnují i digitální standardní a klešťové multimetry, luxmetry (s automatickým a manuálním záznamem hodnot do vnitřní paměti a vyhodnocením dle EN12464), teploměry a v poslední době i termokamery s pokročilými funkcemi Infra Fusion. Přístroje se vyznačují velmi kvalitním provedením  


Multilin A60: ochrana zařízení proti elektrickému oblouku

7.2.2013 Při náhodném vzniku elektrického oblouku mezi nechráněnými vodiči v zařízení vzroste během méně než tisíciny vteřiny teplota až na 20 000 °C. Při této teplotě se mění měď ve vodiči na plazmu, která prudce expanduje a zvětší svůj objem více než 60 000krát. Výsledkem je vážná porucha zařízení, která podle okolností může znamenat i ohrožení či ztráty lidských životů. Aby se takovýmto událostem předešlo, je třeba co nejrychleji detekovat vznik elektrického oblouku a zařízení okamžitě odpojit. S účinným řešením v podobě detektoru Multilin A60™ přichází společnost General Electric. ...->


CryoSat: Měření ledovců radarovým výškoměrem

8.1.2013 Koncem roku 2012 ukončila svoji misi družice CryoSat, vypuštěná Evropskou kosmickou agenturou ESA na oběžnou dráhu v roce 2010. Družice CryoSat byla vyvinuta k tomu, aby měřila tloušťku polárních ledovců a sklon povrchu pevninských ledovců v Antarktidě, Grónsku a v horských oblastech.  ...->


Naše tipy
Copyright © 2012 – 2022 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services