Přečtěte si: Pozvánka na odbornou konferenci „Smart city v praxi III“
Pozvánky na akce


Stalo se
Regulátor RZB 12PL pro obnovitelné zdroje: výsledek spolupráce vysoké školy a průmyslu

8.7.2017 „Příroda je, au fond, anarchická, neuspořádaná“. Tato slova slavného literárního detektiva Hercula Poirota platí více než kde jinde pro využívání obnovitelných zdrojů energie v našich geografických a klimatických podmínkách. Využívání obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu odběratelů – nejčastěji fotovoltaických, ale také například vodních či větrných – pomáhá regulátor RZB 12PL, vyrobený firmou ATD a distribuovaný firmou CODES CZ. Zvláštností tohoto přístroje je, že byl vyvinut jako projekt na Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Vedle projektu TRAFFICSENSNET (a mnoha dalších) je to další doklad, že pro Fakultu dopravní není sepjetí vědy s praxí jen obecným pojmem.

Hlavním úkolem regulace je využít maximum vyrobené elektřiny tak, aby jeho uživatel byl jen v minimální nezbytné míře odkázán na elektřinu z veřejné distribuční sítě, a využíval tedy vlastní obnovitelný zdroj co možná nejefektivněji. Nasazení regulátoru tak snižuje dobu návratnosti zařízení pro obnovitelné zdroje energie a přispívá k ochraně životního prostředí.

Regulátor průběžně vyhodnocuje spotřebu elektrické energie a okamžitě reaguje na naměřené hodnoty zapínáním či odpínáním spotřebičů tak, aby hladina odebírané energie zůstávala v předem definovaném intervalu.

Mezi charakteristické vlastnosti regulátoru RZB 12PL patří:

•    přesnost měření: údaje měřené podružným elektroměrem (v rámci systému regulace) jsou shodné s údaji naměřenými elektroměrem distribuce;

•    velká rychlost odečtu elektroměru: data z elektroměru jsou odečítána 3krát za 1 sekundu, což umožňuje prakticky online regulaci podle skutečných hodnot;

•    nastavitelné parametry regulace, včetně přebytků;

•    web server zabudovaný v regulátoru, který umožňuje uživatelům prostřednictvím www stránek sledovat celý systém a průběh regulace, kontrolovat parametry regulace nebo je upravovat;

•    množství předprogramovaných funkcí, jako je podmíněné zapnutí spotřebičů (např. zapnutí elektrokotle je možné, pouze pokud je zapnuté čerpadlo), funkce spínacích hodin (určené spotřebiče lze na konkrétní časový úsek vyjmout z regulace a zapnout distribuční síť apod.), zápis historie regulace, grafy historických dat, servis a chybová hlášení a další;

•    přímá regulace až 4 spotřebičů: regulátor RZB sám je schopen napřímo ovládat a regulovat až čtyři spotřebiče, další spotřebiče jsou regulovány pomocí koncových členů, které komunikují po síti 230V AC; instalace tedy nevyžaduje žádné stavební zásahy, tahání kabelů, bourání apod.

•    snadná a "nekonečná" rozšiřitelnost: systém regulace umožňuje umístění až 256 adres spotřebičů v jedné doméně, přičemž k dispozici je 1015 domén.

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, kde byl tento přístroj vyvinut, vznikl v roce 2008 jako reakce na novou prioritu v rámcovém výzkumném programu Evropské unie – „Bezpečnostní výzkum“ a odezva na sílící požadavky státní i soukromé sféry po odbornících v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií. Svým zaměřením byl jedním z prvních takto orientovaných vysokoškolských pracovišť v celé Evropské unii.

Rozsáhlé výsledky dosažené Ústavem při realizaci výzkumných úkolů jsou využitelné komerčně v bezpečnostní problematice, v dopravě, v ochraně životního prostředí a dalších oblastech. Vedle senzorických sítí, například již zmíněného projektu TRAFFICSENSNET, a zařízení pro „chytrou“ regulaci v energetických sítích, reprezentovaných regulátorem RZB 12PL, nabízí ústav ke komercializaci také například systém internetové IP geolokace nebo zařízení a řešení aplikovatelná v oblasti mýtných systémů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © CODES CZ

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Systém ABB REACT řídí chytré a ekologické domácnosti

30.11.2016 „Příroda je, au fond, anarchická, neuspořádaná.“ Tento povzdech slavného literárního detektiva Hercula Poirota charakterizuje i problém fotovoltaických zdrojů, jsou-li použity k zásobování chytrých domácnosti elektrickou energií: V ranních a večerních hodinách, kdy domácnost má největší spotřebu elektřiny, slunce svítí buď málo, nebo vůbec, zatímco přes den je tomu naopak. Na pomoc nyní přichází zařízení REACT od společnosti ABB 


Projekt Gaildorf: přečerpávací elektrárna v kombinaci s větrnými turbínami

21.10.2016 Netradiční kombinace obnovitelných zdrojů energie, přečerpávací elektrárna a větrné turbíny, bude instalována v rámci německého projektu Gaildorf. Důležitým krokem k realizaci tohoto projektu se stala na konci září 2016 dohoda General Electric se společností Max Bögl Wind AG o dodávce větrných turbín pro tento projekt. 


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEway


Digitální větrná farma zvyšuje efektivnost obnovitelných zdrojů

7.9.2016 Využitím internetu věcí pro zvyšování efektivnosti výroby elektrické energie z větru se společnost General Electric (GE) zabývá již delší dobu. Výsledkem je komplexní řešení (výrobcem označované jako „ekosystém“) zvané Digitální větrná farma – Digital Wind Farm. Jak byla na začátku září 2016 informována odborná veřejnost, její nejnovější využití se předpokládá na 30MW větrné farmě Shirama poblíž japonské Osaky.


Centrální invertor ABB PVS980 zvyšuje efektivnost solární energie

27.6.2016 Jak známo, fotovoltaické panely produkují stejnosměrný proud. Aby je bylo možné využít v běžné síti se střídavým proudem, je třeba připojit k fotovoltaice invertor, který přemění stejnosměrný proud na střídavý. Jeho výkon je však omezený, což předurčuje počet invertorů pro daný výkon fotovoltaiky, a následně ekonomii výroby elektřiny ve fotovoltaických panelech. Průlomovým řešením v této oblasti je centrální invertor PVS980, který představil koncem června 2016 jeho výrobce, globální elektrotechnická společnost ABB. 


Stratobus: elektřinou poháněná stratosférická vzducholoď ohlídá bezpečnost

29.4.2016 Koncem dubna 2016 ohlásila společnost Thales Alenia Space (společný podnik mezi firmami  Thales and Finmeccanica a jeden z nejdůležitějších hráčů na evropském trhu vesmírné telekomunikační, navigační a měřící techniky) zahájení unikátního výzkumného a vývojového projektu Stratobus. Stratobus je autonomní stratosférická vzducholoď, určená zejména k dohlížení na bezpečnost pozemních objektů, pro měření a telekomunikační účely. 


Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr 


Landis+Gyr představuje systémy pro měření tepla

9.3.2016 Původní myšlenka dodávky tepla do domácností byla založena na nápadu využívat efektivním způsobem odpad. První spalovna odpadu byla postavena v Dánsku a první distribuce tepla byla uvedena do provozu v roce 1903. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie spalováním komunálního odpadu se stala startovním signálem pro vývoj dálkového vytápění. 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  Naše tipy

Copyright © 2012 – 2017 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services