Přečtěte si:  Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší
Pozvánky na akce


Stalo seNápověda k článkům 10

Víte, jak funguje veřejné osvětlení?

19.4.2013 Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod a ovládací systém.

Převažujícím svítidlem u veřejného osvětlení jsou výbojky. Současným trendem je zavádění LED svítidel.

Výbojku tvoří uzavřená trubice se žhavicími elektrodami, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky. Na druhu náplně a konstrukci výbojky závisí barva světla, kterou vydává. Při zapnutí výbojky nastává v trubici doutnavý elektrický výboj, tvořený směsí iontů látky, kterou je naplněna. Stěny výbojky bývají buď čiré, nebo pokryté luminoforem, tj. látkou, která světelné záření pohlcuje a opět vydává, zpravidla v odlišné barvě. Podle tlaku ve výbojce se rozlišují vysokotlaké a nízkotlaké výbojky. Nízkotlakým výbojkám naplněným rtuťovými parami se říká zářivky.

Pro veřejné osvětlení se obvykle používají vysokotlaké sodíkové výbojky nebo starší rtuťové výbojky. Sodíkové výbojky, naplněné sodíkovými parami, vydávají žluté světlo. Ve rtuťových výbojkách, naplněných rtuťovými parami, vzniká elektrickým výbojem neviditelné UV záření. To pak luminofor z fosforu mění na viditelné, studeně bílé světlo. Použití sodíkových výbojek má oproti rtuťovým výbojkám výhodu v lepší energetické účinnosti. Nevýhodou je značné zkreslování barev.

Využití LED svítidel (viz Nápověda k článkům 3) ve veřejném osvětlení nabízí další snížení spotřeby energie, přináší však také rizika a ne vždy se vyplatí. Vyžadují totiž náročnější optiku svítidla i napájecí zařízení. Obecně platí, že LED svítidla jsou výbojkám z hlediska celoživotních nákladů konkurenceschopné při příkonu do 70 W, výjimečně až 100 W; využívají-li časové řízení osvětlení (viz dále), pak do 150 W. Při vyšších příkonech může být použití sodíkových výbojek levnější.

Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí.

Elektrický rozvod tvoří kabely a rozváděče. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč, s jehož pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně, má vlastní přívod elektrické energie a samostatné měření spotřeby.

Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojeny i světelné dopravní značky, osvětlení označníků zastávek apod.

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě. Někde jsou součástí ovládacího systému i regulátory příkonu (stmívače), které při malé intenzitě pouličního provozu sníží příkon, a tím i spotřebu elektrické energie, aniž by bylo osvětlení zcela vypnuto.

Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je dálkové sledování jeho provozního stavu (zpětná signalizace poruch ze zapínacích míst) nebo dálkové odečty stavu elektroměrů pomocí rádiových modemů, pevných telefonních linek, systému GSM atd.

Obce nemají ze zákona povinnost provozovat veřejné osvětlení, je to však důležitá veřejná služba, která je dnes považována za standard – neosvětlená obec je brána jako zaostalá. Kromě toho bylo prokázáno, že správné veřejné osvětlení může významně snížit dopravní nehodovost i kriminalitu. Podíl veřejného osvětlení na celkové spotřebě elektrické energie v ČR přitom činí cca 1 %. Z toho je mimo jiné vidět, jak různé „zelené“ iniciativy směřující k jeho vypínání, aby tak ukázaly své ekologické uvědomění, nevycházejí ze znalosti věci a ve svém důsledku přinášejí více škody než užitku.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce

Bonus: Vtip o světle

Přečtěte si také:

Projekt Hi-Q-LED překonává „zelenou mezeru“ ve světelném výkonu LED

28.11.2014 Konvenční LED světelné zdroje vykazují významný pokles světelné výkonnosti, měřené v lm/W, u vlnových délek nad 500 nm, resp. v rozmezí cca 500 až 580 nm – tedy v té části barevného spektra, kde se nachází převážně zelená barva. Tento jev bývá někdy nazýván „zelenou mezerou“ – green gap. V rámci německého projektu Hi-Q-LED, jehož výsledky byly představeny odborné veřejnosti jeho koordinátorem, společností Osram Opto Semiconductors, v listopadu 2014, se podařilo najít na tento problém odpověď v podobě dvou koncepcí LED emitujících zelené světlo. 


37 m2 světla: největší světelná textilie na světě představena v Drážďanech

9.7.2014 Společnost Royal Philips představila na začátku července 2014 největší světelnou textilii na světě v drážďanském nákupním středisku Centrum Galerie. Její plocha je 37 m2. O světelné textilii společnosti Philips jsme na našem portále psali již dříve. V provedení, prezentovaném na mezinárodním veletrhu Light+Building na přelomu března a dubna 2014, má textilie tloušťku 120 mm Project iCity: smart city Barcelona dostane LED veřejné osvětlení

10.6.2014 V květnu 2014 byl učiněn další krok v realizaci evropského projektu iCity, zaměřeného na praktické uplatnění konceptu „smart city“. Ve spolupráci mezi společností Philips a městem Barcelona dojde k náhradě klasického osvětlení LED svítidly u 300 světelných míst. Veřejné osvětlení kromě toho dostane nové řídicí technologie, vycházející z osvědčených produktů Philips LumiMotion a Philips CityTouch. Předpokládaným výsledkem této kombinace LED svítidel a inteligentního řízení by měla být 60% úspora elektrické energie spotřebované na veřejné osvětlení. 


LED technologie pomáhají rostlinné výrobě

27.5.2014 Společnost Royal Philips a americká komerční pěstitelská firma Green Sense Farms (GSF), sídlící v oblasti Chicaga, zahájily v květnu 2014 společný vývojový projekt, směřující k optimálnímu využití LED technologií pro rostlinnou výrobu uvnitř budov. Cílem projektu je vyvinout programy LED osvětlení „na míru“ každé z pěstovaných rostlin, tak aby se co nejvíce zvýšil pěstitelský výnos. 


LED osvětlení šetří energii tramvají v Innsbrucku

29.4.2014 Provozovatel městské dopravy v rakouském Innsbrucku, podnik IVB, seznámil v dubnu 2014 širokou odbornou veřejnost s tramvajemi Bombardier Flexity, jejichž vnitřní i vnější osvětlení je zajišťováno LED světelnými zdroji. První z těchto tramvají byla uvedena do provozu na konci března 2014. 


Philips OneSpace: stropní světelná textilie vytváří dojem denního světla

7.4.2014 Na mezinárodním veletrhu Light+Building na přelomu března a dubna 2014 představila společnost Royal Philips revoluční světelný zdroj pro velké prostory: stropní světelnou textilii, prezentovanou pod označením OneSpace. O světelných textiliích Philips kombinujících tkaninu a LED zdroje jsme na našem portále psali již dříve v článku  Světelný koberec: očekávaná letošní novinka ve světelné technice. Koncept OneSpace posunuje tuto technologii dále 


LED osvětlení v pařížském chrámu Notre Dame

14.3.2014 Po ukázce využití LED svítidel pro osvětlení vatikánské Sixtinské kaple se přednosti této světelné techniky předvedly v březnu 2014 v další světové památce, pařížském chrámu Notre Dame. 400 LED svítidel od výrobce Royal Philips zde umělecky zvýrazňuje neopakovatelné rysy gotické architektury a zároveň snížilo elektrický výkon osvětlení z původních 140 kW na pouhých 30 kW – tedy spotřeba elektrické energie na osvětlení chrámu klesla o téměř 80 %. 


Světelný koberec: očekávaná letošní novinka ve světelné technice

16.1.2014 Zajímavým inovativním produktem ve světelné technice, jehož uvedení na trh se letos očekává, je světelný koberec, kombinující kobercovou tkaninu s LED svítidly. Strategické partnerství pro vývoj a výrobu tohoto produktu ohlásily v listopadu 2013 světový výrobce osvětlovací techniky Royal Philips a známý výrobce podlahových krytin Desso. 


LED osvětlení pro Sixtinskou kapli

6.11.2013 Unikátním případem využití LED svítidel se stává nové osvětlení známé Sixtinské kaple ve Vatikánu, které se zde instaluje od začátku listopadu 2013. Po pěti stech letech lze tak vidět všechny barevné odstíny nástěnných maleb v dosud nevídaném jasu. Při dosavadním konvenčním osvětlení, s omezeními danými technologickými možnostmi a restaurátorskými požadavky, byly tyto malby viditelné nedostatečně a velmi přitom záleželo na momentálním denním světle. V plném provozu bude nové LED osvětlení od příštího roku. 


Inteligentní veřejné osvětlení v Číně

28.8.2013 Společnost Royal Philips a China Electronics Corporation (CEC) podepsaly v červenci 2013 dohodu o společném podniku, který by měl hrát vedoucí úlohu na čínském trhu s inteligentním osvětlením. Odpovídají tak na snahu čínské vlády o snížení energetické náročnosti v této oblasti. Systém inteligentního osvětlení bude kombinovat systém ovládání osvětlení, řídicí software a LED svítidla. Předpokládá se, že tento systém ušetří až 70 % veškeré elektrické energie spotřebované na osvětlení


Nové LED osvětlení pro Pražský hrad

27.6.2013 Původní osvětlení ve vybraných částech Pražského hradu postupně nahradí téměř 10 000 nejmodernějších LED Panasonic, které zachovávají historickou atmosféru osvětlení. Jejich instalace přinese 77% úsporu energie. 


Pařížské metro a vlaky: první dopravní síť pouze s LED

5.4.2013 Celkem 250 tisíc světelných míst (lamp a pásových svítidel) v 302 stanicích pařížského metra a 66 stanicích pařížské městské železnice RER bude vybaveno LED světelnými zdroji. Jejich provozovatel, společnost RATP, předpokládá, že se tak ušetří 50 % spotřeby elektrické energie na osvětlení a zároveň zvýší jeho kvalita. Naše tipy

Copyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services