Přečtěte si:  Druhá polovina léta je ve znamení Murrelektronik: Napájení instalací nebylo nikdy jednodušší
Pozvánky na akce


Stalo se„Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) 4

Víte, jak funguje fotovoltaický článek?

11.1.2013 Fyzikální podstatou fotovoltaického článku je fotoelektrický jev, který objevil Alexandr Edmond Becquerel v roce 1839. Fotovoltaický jev je z fyzikálního hlediska charakterizovaný přímým vyražením elektronu z jeho oběžné dráhy fotonem slunečního záření. To umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Vzájemným působením slunečního záření a polovodiče – křemíku – dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů.

Základním zařízením pro přeměnu slunečního záření a elektrickou energii je solární (křemíkový) článek. Tento článek vyrobí napětí cca 0,5 V. Rozměry jednoho křemíkového článku jsou obvykle 10×10 cm. Pro výrobu elektrické energie jsou články spojovány do většího množství, tzv. modulu. Vrchní strana článků je pokryta sklem (tloušťka 3–5 mm) a spodní strana je tvořena umělohmotnou fólií s hliníkovou mezivrstvou. Po tomto zapouzdření solárních článků vzniká solární panel. Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí zajišťovat dostatečnou mechanickou a povětrnostní odolnost.

Pro získání většího výkonu (napětí a proudu) je nutné sérioparalelně propojit více článků ‒ tak vznikne solární panel. Solární panely se vyrábějí v několika výkonových řadách od 10 do 300 W. Jsou zdrojem stejnosměrného elektrického proudu, jenž má obvykle pracovní napětí asi 16 V (pro menší výkony asi do 55 W), nebo vyšší pro výkony nad 55 W. Výkon dodávaný panelem je velmi proměnlivý (podle slunečního svitu, oblačnosti a podobně), a proto součástí těchto systémů je vždy akumulátor. Energie zachycená panelem se akumuluje tak, aby dodávka elektrické energie byla rovnoměrná a byla k dispozici i v noci.

Účinnost přeměny sluneční energie v elektrickou je teoreticky až 37 %, v laboratořích se dosahuje kolem 23 %. Běžně dostupné články však mají účinnost ještě nižší (u monokrystalických solárních článků je 14 až 22 %, u polykrystalických 14 až 17 %).

Od roku 2010 je účinnost fotovoltaických panelů pro nové sluneční elektrárny s výkonem nad 30 kW upravena v ČR zákonem. Polykrystalické panely musí dosahovat 16% a monokrystalické 18% účinnosti. Domácích solárních elektráren do 30 kW se tato vyhláška netýká.

Fotovoltaické články byly původně vyrobeny pro napájení vesmírných družic. Tak jak se zlevnila jejich výroba, mají dnes mnohem širší použití. Napájejí nejrůznější zařízení, od kapesních kalkulaček přes parkovací automaty nebo výletní lodě až po rozsáhlé fotovoltaické elektrárny dodávající elektřinu do rozvodné sítě.

Jejich využití je omezeno přirozenou intenzitou slunečního svitu. Nejúčelnější jsou proto fotovoltaické elektrárny v oblastech se stálým slunečním svitem a minimem srážek, například v poušti. Jinde je snaha nerovnoměrnosti slunečního svitu a jejich dopady do rovnováhy v elektrické rozvodné síti kompenzovat nejrůznějším způsobem pomocí nových technologií – sledujte novinky na našem portálu.


V ČR je intenzita slunečního svitu poměrně omezená (viz obrázek). Pokud státní podpora obnovitelných zdrojů energie nerespektuje tyto zákony přírody, může se stát, že její vynaložení nebude účelné a užitek tohoto obnovitelného zdroje bude převážen problémy v rozvodné síti kvůli nerovnoměrným dodávkám elektřiny.

redakce Proelektrotechniky.cz

Bonus: Vtip o fotovoltaice

Přečtěte si také:

Ashalim: v Izraeli vyroste nová solárně-termální elektrárna

11.7.2014 V Izraeli bude do roku 2017 vybudována nová solárně-termální elektrárna Ashalim, obdobná elektrárně Ivanpah v USA (viz foto). Rozhodující krok k realizaci tohoto projektu byl učiněn začátkem července 2014, kdy projektové konsorcium Megalim Solar Power Ltd (Megalim) získalo potřebné financování investice a provozu od Evropské investiční banky a banky Hapoalim. 


Ivanpah Solar Electric Generating System: největší solárně-termální elektrárna na světě

17.2.2014 Od poloviny února 2014 dodává do přenosové sítě USA energii největší solárně-termální elektrárna na světě, Ivanpah Solar Electric Generating System, jak oznámil její provozovatel, společnost NRG Energy. Tato elektrárna, oficiálně zprovozněná na konci roku 2013, se nachází v Ivanpahu v Kalifornii (USA), poblíž hranice se státem Nevada, v prostoru Mohavské pouště, na ploše cca 13 km2.  Grand Renewable Energy Park: Největší fotovoltaická elektrárna v Kanadě

18.11.2013 Největší kanadskou fotovoltaickou elektrárnou se stane Grand Renewable Energy Park v provincii Ontario o výkonu 100 MW. Konsorcium společností ABB a  Bondfield Construction uzavřelo začátkem listopadu 2013 smlouvu na projekt na klíč pro její vybudování s inženýringovou společností Canadian Solar Solutions, která je zadavatelem projektu.


Fotovoltaika pomáhá šetřit energii autobusů

31.10.2013 V polovině října 2013 představil městský dopravce v polském městě Lublin unikátní řešení, jak ušetřit energii vozidel: Na střechu autobusu byly pokusně instalovány ultratenké fotovoltaické panely, z nichž se dobíjejí baterie vozidla. To snižuje zátěž alternátoru a následně i spotřebu paliva. Efekt tohoto zařízení je tedy nejen ekologický, ale i ekonomický. Potenciální finanční úspory jsou odhadovány ve výši 8 000 zlotých (1 900 €) na vozidlo ročně. 


„Kirnitzschtalbahn: Fotovoltaická tramvaj v Saském Švýcarsku oslavila výročí

13.8.2013 Koncem července 2013 oslavila své 115. narozeniny Kirnitzschtalbahn, turistická tramvajová železnice spojující lázeňské městečko Bad Schandau nedaleko českých hranic s osadou Lichtenhainer Wasserfall v údolí říčky Křinice (Kirnitzsch) uprostřed skal Saského Švýcarska. Od roku 1994 využívá tato tramvajová železnice fotovoltaické články, které jsou nainstalovány na vozovně dopravního podniku. Sluneční kočka“ – fotovoltaická vyhlídková loď

12.8.2013 Právě před čtyřmi lety, 12. srpna 2009, byla na vodu berlínské řeky Sprévy slavnostně spuštěna unikátní vyhlídková loď poháněná elektřinou z fotovoltaických panelů. Tato loď má jméno Solon a typové označení výrobce SunCat 58, tedy Sluneční kočka. Název je výstižný – její provoz je naprosto tichý a možný i v noci, protože loď dokáže plout až deset hodin bez  světla.Výsledky auditu: ERÚ mohl ovlivnit nekontrolovaný rozvoj fotovoltaiky

10.7.2013 Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil na začátku července 2013 dokument s názvem „Audit procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie“ zpracovaný kanceláří BDO Audit s.r.o. Audit zadal ERÚ pro účely ověření správnosti svého postupu při stanovení výpočtu výkupních cen elektrické energie z fotovoltaických zdrojů v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011. Hlavní závěry auditu jsou následující: 


Fotovoltaická elektrárna Kathu: 75 MW pro Jižní Afriku

13.5.2013 V provincii Northern Cap v Jihoafrické republice se buduje fotovoltaická elektrárna Kathu, největší svého druhu v Africe a jedna z největších ve světě. Důležitým milníkem pro předpokládané spuštění do provozu v roce 2014 bylo uzavření smlouvy se společností ABB na dodání elektrického a řídicího systému, o čemž ABB informovala na začátku května 2013. 


Fotovoltaické elektrárny: problém jménem PID

21.1.2013 Anglická zkratka PID – potential induced degradation – označuje jev, kdy výstupní výkon fotovoltaických článků klesá, jsou-li vystaveny vnějším vlivům, jako jsou vysoké teploty a vlhkost, přičemž uvnitř vnitřních okruhů (PV článků) a uzemněného rámu působí vysoké napětí.  ...->

 
Naše tipy

Copyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services