Odvětvové sekce veletrhu

Konkrétní oblasti uplatnění IoT v každodenním životě


Průmysl 4.0

Systémy využívající internet věcí pro efektivně řízenou průmyslovou výrobu s nasazením průmyslové automatizace a s optimalizací údržby výrobních strojů a zařízení (smart factory).


Energetika, sítě a městské služby

Systémy využívající internet věcí pro chytré energetické sítě, pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů, pro optimalizaci spotřeby elektřiny, plynu a vody, pro chytré veřejné osvětlení, odpadové hospodářství a další městské služby.


Doprava a logistika


Inteligentní budovy


Ochrana životního prostředí, správa zeleně a zemědělstvíOchrana osob, zdraví a majetku

Systémy využívající internet věcí pro ochranu osob, zdraví a majetku přesahující budovy a uzavřené objekty, například vnější dohledové systémy, komplexní protipožární systémy, varovné systémy pro krizové řízení, systémy pro vzdálenou podporu zdravotních a sociálních služeb apod.


Průřezové sekce veletrhu

Produkty a řešení společná nebo podpůrná více oblastem uplatnění IoT


Komponenty pro systémy IoT

Komponenty a dílčí celky pro zařízení využívající internet věcí v různých oblastech.


Smart city

Výběr systémů využívajících internet věcí pro vytváření inteligentních měst v oblasti energetiky a městských služeb (včetně souvisejících budov), městské mobility, ochrany a správy veřejného prostoru a podpory dalších funkcí města jako příjemného místa k životu.
Konzultační služby Consulting Services
StreetLite od SEAK
IoT Platforma od ČEZ ESCO
Environmentální modul  od TESLA BLATNÁ
Sběrnicové řešení elektroinstalace od HDL Automation
Decentralizovaná řešení pro automatizaci od Murrelektronik


Consulting Services
SEAK
ČEZ ESCO
TESLA BLATNÁ
HDL Automation
Murrelektronik
T-TRADING