Přečtěte si:  Zpráva včetně prezentací z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město


Pozvánky na akce


Stalo se


Sicam SGU: terminál pro řízení systémů smart grid

18.2.2014 Divize Smart Grid společnosti Siemens uvedla v polovině února 2014 na trh řídicí jednotku pro vytváření systémů smart grid pod obchodném názvem Sicam SGU. Pomocí komunikační technologie dokáže tato jednotka propojit rozptýlené zdroje elektrické energie do systému řízení sítě nebo energetického hospodářství. Umožňuje tak energetickým společnostem řídit a monitorovat decentralizované energetické zdroje a místa spotřeby.

Tato jednotka se hodí zejména pro propojování decentralizovaných zdrojů do virtuální elektrárny, pro aplikace určené k rychlé odpovědi na okamžitou poptávku a pro vytváření energetických mikrosítí. K tomuto účelu využívá integrovaný modul pro mobilní komunikaci nebo ethernetové připojení a šest I/O portů pro vzdálené ovládání. Integrovaná karta pro GPRS mobilní komunikaci je přitom nákladově efektivní alternativou k připojení pomocí optických kabelů nebo k samostatnému externímu modemu. Při využití v mikrosítích umožňuje Sicam SGU aplikovat systémy pro řízení energetických toků nebo sběru dat v lokálních a decentralizovaných sítích. V obou případech používá komunikační protokol IEC 60870-5-104.

Výrobce zároveň garantuje pro tuto jednotku ochranu soukromých údajů u všech aplikací. Přenos zašifrovaných dat umožňuje připojení k uzavřené virtuální soukromé síti (VPN) na základě internetové bezpečnosti protokolu IPsec. Je-li tato jednotka používána bez modulu mobilní komunikace, je bezpečnost dat zajištěna pomocí TLS – integrovaného šifrovacího protokolu pro bezpečný přenos dat po internetu.

redakce

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také další související články:

Landis+Gyr hraje klíčovou roli v projektu inteligentní sítě pro TEPCO

19.5.2014 Společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a Toshiba Corporation zahájily spolupráci při realizaci inteligentních sítí v Tokiu. Společnost Toshiba dodává pro TEPCO komunikační systém pro inteligentní měření a související systém pro správu naměřených dat (MDMS), za technické zabezpečení odpovídá Landis+Gyr. Jde o nejrozsáhlejší projekt inteligentních sítí na světě. 


British Gas a Landis+Gyr uskutečnili transakci v oblasti inteligentních měřidel v objemu 600 mil. liber

14.5.2014 Do roku 2020 budou ve Velké Británii inteligentní měřidla v rámci příslušné vládní iniciativy zavedena jako standardní řešení do domácností a podniků v celé zemi. Tato měřidla nahradí stávající plynoměry a elektroměry. Průměrná britská domácnost by tak měla ušetřit více než 65 liber (65,50 GBP) ročně díky snížení spotřeby energie o 5%. Výpočet provedla společnost Oxford Economics na základě průměrného ročního vyúčtování za oba druhy energie ve výši 1310 GBP podle údajů organizace Ofgem. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Eco Power Meter KW9M

30.1.2014 Společnost Panasonic Electric Works Europe AG představila koncem ledna 2014 české odborné veřejnosti inteligentní elektroměr KW9M, který měří s odchylkou pouhých 0,5 %. Tím se řadí k nejpřesnějším přístrojům v oblasti podružného měření (tedy dílčího měření spotřeby sloužícího zpravidla k rozúčtování). Tento elektroměr se používá pro měření střídavého nebo stejnosměrného napětí do 500 V. 


Naše tipyCopyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services