Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Smart city v praxi VII
Pozvánky na akce


Stalo se


Pravidla uveřejňování článků na našich portálech

Uveřejňování článků na našich odborných portálech www.proelektrotechniky.cz a www.smartcityvpraxi.cz, provozovaných firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, se řídí následujícími pravidly, odrážejícími obchodní politiku firmy i všeobecné zásady podnikatelské a novinářské etiky:

1. Pravidlo relevantnosti článků

Portál uveřejňuje pouze články obsahově relevantní a čtenářsky zajímavé ve vztahu k jeho cílové skupině. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit článek, který by tento základní požadavek nesplňoval, včetně placených PR článků.

2. Pravidlo obsahu článků

Za obsahovou stránku článku ručí autor. Redakce si nicméně vyhrazuje právo neuveřejnit článek, který by byl v rozporu se všeobecnými zásadami podnikatelské a novinářské etiky nebo s profesním svědomím redaktorů.

3. Pravidlo informačních zdrojů

Články na portále čerpají v maximální možné míře ze seriózních prvotních informačních zdrojů. Nakolik je to rozumně možné, prověřuje si redakce u svých článků informace z různých zdrojů. Redakce nepracuje s informacemi, které v principu nebudí důvěru a nelze je ověřit.

4. Pravidlo copyrightu

Redakce dbá na uveřejnění copyrightu k publikovanému obrazovému materiálu, nakolik lze tento copyright spolehlivě dohledat.

5. Pravidlo agenturních rozesílek

Redakce v principu nepřetiskuje informace třetích stran hromadně rozesílané PR agenturami. Komerční články splňující výše uvedená pravidla mohou být na portále uveřejněny v rámci placených služeb redakce za vzájemně akceptovatelných podmínek.   

V případě zájmu nás kontaktujte zde

redakce Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz

Naše zásady, které dodržujeme

Spojení konzultační firmy a odborných informačních portálů není tak docela obvyklé. Nicméně vedly nás k tomu dobré důvody: Svět moderních technologií se neustále vyvíjí, a aby bylo možné v tomto oboru fungovat, je nutno být neustále informován. Portály tak splnily – a stále plní – dvě důležité funkce: Nutí nás být neustále ve střehu a sledovat, co se v oboru moderních technologií každodenně děje. Nu, a prostřednictvím našeho portálu Proelektrotechniky.cz i jeho mladšího bratra Smartcityvpraxi.cz, který funguje od roku 2016, dáváme o sobě odborné veřejnosti vědět, že tu jsme a co umíme.

Od samého začátku jsme stanovili některé zásady, které dodržujeme.

Na prvním místě je čtenář. Design portálů Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz snad může leckomu z oboru propagační grafiky připadat málo „smart“, „in“ nebo „sexy“. Portály jsou však řešeny v první řadě tak, aby technicky založený čtenář – a právě těm je portál určen – zde neomylně našel právě to, co potřebuje, právě tam, kde to očekává. A naši čtenáři to oceňují.

S tím souvisí i další grafický prvek: Víme sami, jak obtěžující umí být animovaná „blikající“ reklama. Proto naše inzertní zásada číslo 1 zní: Bez animací!

Další naší inzertní zásadou je serióznost. Neuveřejňujeme např. reklamu s „lechtivými“ reklamními prvky, zaměřenými na zcela jiné než odborné cítění čtenářů.

Podobně dbáme na věcnost a serióznost obsahu našich článků. Čtenář chtivý senzací nebo konspiračních teorií si u nás rozhodně na své nepřijde. Stejně tak nefandíme ani marketingovým článkům, jejichž obsah by se dal zredukovat do jediné věty: Jsme skvělí, a kdo to nechápe, je trouba. Článek u nás prostě vždycky musí být „o něčem“.

Známe také neúprosné zákonitosti mediálního byznysu: Cena inzerce se odvíjí od čtenosti. Proto je leckde snaha ji uměle navyšovat pomocí prapodivných praktik. Týká se to například kliknutí na dané stránky motivovaných jinými důvody, než je zájem o obsah příslušného článku – třeba šancí na vítězství v počítačových hrách. Eufemisticky se takovýmto praktikám říká „optimalizace“. My je však považujeme za neetické, a proto je nepoužíváme.

Odměnou za tato dobrovolná omezení je velmi malá míra okamžitého opuštění stránek, která se pohybuje pod jedním procentem. Jinými slovy: Kdo k nám přijde, ten se začte tak, že hned tak neodejde.

Jsme za to rádi. Svědčí o tom ostatně i krásné reference k našim portálům od odborníků na slovo vzatých zde.

Pavla Slavíková, Jakub Slavík, provozovatelé a redaktoři Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz

Přečtěte si také:

O řízení rizik, krizovém řízení a dnešní neklidné době

19.11.2020 Nazrál čas, abychom se i my za naši konzultační firmu a naše portály vyjádřili k současnému dění plnému vládních veletočů, nečekaných zvratů i existenčních starostí, to vše ve jménu veřejného zdraví. Nemíníme si tu takříkajíc hrát na chytré – budeme se držet své odbornosti manažerských poradců, k níž patří i řízení rizik a krizové řízení. Chceme pouze čtenářům ukázat, z čeho vycházíme a jaké jsou naše závěry, založené na veřejně dostupných informacích a našich nejlepších znalostech a zkušenostech.


Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

27.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. Více o knize zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše tipy
Copyright © 2012 – 2021 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services