Přečtěte si:  Zpráva z konference Smart city v praxi V včetně prezentací a videozáznamu
Pozvánky na akce


Stalo se
Nápověda k článkům 8

Víte, co to je a jak funguje inteligentní dům?

5.4.2013 Pojmem „inteligentní dům“ (též „chytrý dům“, „inteligentní budova“ apod.) se během posledních let začaly označovat stavby, jejichž konstrukce a vybavení jsou od samého začátku zaměřeny na pohodlí a bezpečnost jejich obyvatel a na hospodárný i ekologicky šetrný provoz. Tohoto zaměření je dosahováno vhodnou volbou
•    stavebního řešením budovy z hlediska prostorového uspořádání a použitých materiálů,
•    technického zařízení budovy – vytápění, klimatizace a ventilace, osvětlení, rozvodů elektřiny, plynu a vody a bezpečnostních systémů,
•    použitých spotřebičů pro provoz domácnosti a zábavu – vaření, praní, mytí nádobí, domácí kino apod.,
•    automatizovaného systému regulace, který vzájemně slaďuje požadavky obyvatel budovy na pohodlí s hospodárným provozem budovy.

Návrh inteligentního domu vychází z projektu, který podrobně stanoví, jak má dům fungovat z hlediska budoucích požadavků jeho obyvatel na životní styl a zvyklosti. Kromě energeticky úsporné stavby projekt také přesně popisuje druh a umístění všech technických prvků systému (řídící a regulační prvky, ovládací prvky, kamery, čidla, audiovizuální technika aj.) a jejich vzájemné propojení.

Základem technického zařízení budovy je infrastruktura domu, tj. strukturovaná kabeláž, rozvody videosignálu, audio signálu, telefonů, počítačová síť, WiFi, ochrana spotřebičů proti poruchám v síti, napojení na satelit a internet, zálohování aj.

Pro účelné a hospodárné dosažení potřebné teploty a vlhkosti vzduchu v domě se většinou kombinují různé zdroje tepla. Jako zdroj tepla jsou často vedle běžného připojení k rozvodné síti používány i alternativní zdroje elektřiny a tepla (fotovoltaické články, sluneční kolektory, tepelná čerpadla apod. – viz Zelené taháky v naší rubrice Vzdělávání). Inteligentní systém kromě toho pružně reaguje na činnost jeho obyvatel – otevření okna, náhlý požadavek na změnu teploty v místnosti atp.

Osvětlení v inteligentním domě je řešeno tak, že vypínače jsou zapojeny do centrálního systému (viz dále), který určuje, který vypínač zapíná která světla. Vypínače mohou být i bezdrátové, a tak mohou být umístěny třeba na skle nebo zrcadle (či pod sklem nebo zrcadlem). Dálkovým ovladačem (lze použít např. tablet) lze pak tlumit světlo a naopak nebo měnit osvětlení. To umožňuje vytváření „světelných scén“ (např. při sledování televize, čtení, večeře, návštěvě, úklidu) a stmívání. V každém okamžiku tak mají obyvatelé domu přehled, kde se svítí a kde ne a z libovolného místa mohou vypnout nebo zapnout libovolné světlo.

Systém zabezpečení inteligentního domu umožňuje jeho obyvatelům přehled o bezpečném chodu domácnosti – stav alarmu, požární čidla, kamerový systém, infračervené závory aj. Při odchodu z domova lze například jedním dotykem zapnout alarm, zatáhnout žaluzie, zhasnout světla nebo vypnout vybrané zásuvky. Systém také může simulovat bydlení v nepřítomnosti rozsvěcováním světel.

Spotřebiče v inteligentním domě jsou voleny tak, aby umožňovaly co nejhospodárnější a přitom pohodlný provoz. Jsou tedy energeticky co nejméně náročné. Řídicí systém inteligentního domu kromě toho umožňuje i jejich dálkové zapnutí nebo vypnutí – například pračku, myčku na nádobí, robotický vysavač nebo televizi a videopřehrávač.

Základem regulace inteligentního domu je centrální systém, který má jednoduché a intuitivní ovládání. Tento systém řídí veškerý provoz domu – vytápění, ventilaci, klimatizaci, stínění, ohřev teplé vody, zavlažování, zabezpečovací techniku, bezpečnostní kamery, osvětlení, provoz spotřebičů, komunikace, distribuce TV a video signálu, rádia a hudby, telefonů a internetu.

Podle aktuální situace a požadavků obyvatel tento systém například zajistí vytápění na potřebnou teplotu či klimatizaci, nastaví stínící techniku (rolety, žaluzie, markýzy, závěsy), zajistí ohřev teplé vody, vyhřívání bazénu, akvárií a jezírka nebo zavlažování zahrady. Centrální systém také ovládá alarm včetně mechanického zabezpečení (zámky, rolety, venkovní žaluzie). Vše je samozřejmě možno řídit i ručně.

Součástní energetiky v chytrém domě je chytrý elektroměr, který umožňuje zapínat spotřebiče v době, kdy je elektřina levná, vede záznamy o spotřebě energie a informuje o nich obyvatele domu, příp. komunikuje s místy výroby elektřiny v rámci chytré sítě (viz Nápověda k článkům 7).

Ovládání jednotlivých zařízení v inteligentním domě se v současné době děje pomocí dotykových obrazovek s jednotným a intuitivním uživatelským rozhraním, přes libovolnou televizi, počítač, notebook nebo mobilní telefon. Vybrané funkce (např. kamery, alarm, nebo regulace teploty) lze sledovat přes internetové rozhraní odkudkoli a kdykoli. Některé funkce lze také ovládat hlasem.

Inteligentní bydlení lze podle potřeby vybudovat i v několika etapách – hovoří se pak o modulárním řešení. Nejdůležitější je v prvním kroku návrh budovy a zabudování její technické infrastruktury – kabeláže. Vše ostatní (centrální systém, ovládací a regulační prvky, kamery, multimédia apod.) lze pořídit a zabudovat později podle možností a požadavků obyvatel domu.

Inteligentní domy a jejich vybavení jsou v současné době ve středu zájmu jak možných uživatelů, tak dodavatelů jednotlivých zařízení, kteří se snaží na trhu uplatnit své výrobky a technická řešení. Při pořizování a vybavování „chytrého“ domu je proto namístě obezřetnost, aby všechna instalovaná zařízení skutečně nakonec splnila svůj praktický účel a jeho obyvatelům se vyplatila.  

redakce Proelektrotechniky.cz

Bonus: Vtip o inteligentním domě

Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Seam4us: projekt pro energetickou efektivnost stanic metra

2.9.2014 V červenci 2014 byl v Barceloně zahájen demonstrační provoz energeticky efektivní stanice metra, realizovaný v rámci projektu Seam4us. Stanice Passeig de Gràcia na lince 3 metra je k tomuto účelu vybavena 50 senzory pro monitorování spotřeby energie staničních subsystémů, jako jsou osvětlení, eskalátory, výtahy nebo ventilace. 


Chytrý rozvaděč: inteligentní řešení pro každou domácnost

19.8.2014 Zajímavým produktem z oblasti inteligentních elektroinstalací dostupným na českém trhu je Chytrý rozvaděč – intelioBOX od společnosti SUP-TECHNIK. Jde o standardizované předprogramované řešení domácí automatizace postavené na systému Tecomat Foxtrot. Jelikož se rozvaděč dodává plně osazený a kompletně naprogramovaný, tedy připravený k použití, může elektroinstalaci domu s inteligentním řízením realizovat běžná elektroinstalační firma 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Horrem: první evropská uhlíkově neutrální železniční stanice v provozu

14.7.2014 Nové nádraží ve čtvrti Horrem města Kerpen v německém Porýní-Vestfálsku se na konci června 2014 stalo první uhlíkově neutrální železniční stanicí v Evropě. Jeho energetické hospodářství bylo vybudováno v rámci programu DB – Německých drah s názvem Grüner Bahnhof (Zelené nádraží). 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství 


Vitovalor 300-P: palivočlánková mikrokogenerační jednotka pro obytné domy na evropském trhu

15.5.2014 Jak jsme psali v našem článku První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě, byla v dubnu 2014 německým výrobcem tepelné techniky Viessmann uvedena na německý trh první palivočlánková mikrokogenerační jednotka, určená pro běžné spotřebitele. Tento produkt s obchodním jménem Vitovalor 300-P používá palivové články japonského výrobce Panasonic. 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


Technologická řešení pro inteligentní budovy na příkladu projektu Adjutantti

7.2.214 Společnost ABB oznámila začátkem února 2014 české odborné veřejnosti, že podepsala memorandum o porozumění s partnery Bosch, Cisco a LG s cílem vypracovat jednotnou softwarovou platformu pro systémy inteligentních budov, která by umožnila společné fungování výrobkům různých značek v oblasti automatizace, zabezpečení a zábavy. Tyto společnosti plánují vypracovat otevřený software a dát ho k dispozici všem výrobcům, softwarovým vývojářům a poskytovatelům služeb. 


Naše tipy


Copyright © 2012 – 2020 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services