Přečtěte si:  Na co dát pozor při výběru dodavatele fotovoltaiky?


Pozvánky na akce


Stalo se


Inovativní technická řešení pro vesmírný výzkum, pro každodenní život i pro lidské zdraví: Soutěž Zlatý Amper 2023 zná své vítěze

22.3.2023 Na veletrhu AMPER 2023, jehož doprovodným programem byla i konference Smart city v praxi VIII, pořádaná provozovateli tohoto portálu, proběhla soutěž Zlatý Amper 2023. Odborná hodnotitelská komise v čele s Prof. Ing. Zdeňkem Peroutkou, Ph.D. udělila čtyři čestná uznání a čtyři ocenění Zlatý Amper.

O veletrhu AMPER 2023

Veletrh AMPER 2023 proběhl ve dnech 21.–23. 3. 2023 na Výstavišti Brno v halách F a P (viz foto v článku). Účastnilo se ho na 400 vystavovatelů z 24 zemí světa. Veletrh je určen převážně odborníkům, ale také širší zainteresované veřejnosti.

V pojetí prezentací firem na veletrhu AMPER prezentuje celou šíři elektroenergetické infrastruktury včetně využívání obnovitelných zdrojů energie.

Další zajímavou oblastí jsou elektroinstalace včetně chytrých sítí, elektromobility, veřejného osvětlení a elektrozařízení všeho druhu. Významná je rovněž prezentace v oblasti automatizace budov, průmyslu a dopravy. V neposlední řadě je na veletrhu uveden nejširší výběr elektronických součástek, modulů a chybějících čipů.

Ocenění Zlatý Amper

Ocenění ZLATÝ AMPER 2023 získalo velkokapacitní bateriové úložiště SAS, které představila společnost AERS ze skupiny Fenix. Výrobek je původním českým řešením, které vzniklo ve spolupráci přihlašovatele společnosti AERS s tradičním českým výrobcem polovodičové techniky – plzeňskou Škodou Electric. Úložiště je pro svou vysokou kapacitu vhodné například pro průmyslové podniky, kterým umožní překlenout špičky ve spotřebě či vykrýt momenty krátkých výpadků elektřiny.

Společnost BD Sensors získala ocenění za nanosatelit BD Sat pro experimentální ověření senzorických systémů na oběžné dráze. V soukromém satelitu ověřuje funkčnost průmyslových snímačů tlaku, které BD Sensors vyrábí. Takto prověřené snímače pak mohou být použity ve vesmírných misích.

Třetím oceněným byla společnost Elektro-Haramia, která cenu Zlatý Amper získala za svou trafostanici. Jedná se o spolehlivé a osvědčené řešení pro bezpečný provoz distribučních sítí a současně se vyhýbá použití specifických izolačních plynů, čímž se eliminují rizika spojená s úniky nebo toxickými vedlejšími produkty. Výhodou je komplexní řešení s vysokou modularitou a dobou mírou přizpůsobitelnosti požadavkům zákazníka a zejména snadná instalace. Při výrobě je kladen vysoký důraz na šetrnost k životnímu prostředí.

Cena veletrhu a čestná uznání

Firma IQRF Tech získala cenu veletrhu za bezdrátovou technologii IQRF. IQRF přináší možnost dalším výrobcům integrovat mesh technologii do svých výrobků díky ověřené patentované licenci. Unikátní vlastností technologie IQRF jsou průmyslová spolehlivost, nízký průměrný odběr, interoperabilita a ultimátní bezpečnost.

Čestným uznáním odborná komise ocenila interkom od 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 2N® IP Style je nadčasový IP interkom s elegantním 10 palcovým dotykovým displejem, kamerou s rozlišením 5MPx, podporou obousměrného videa a s několika variantami přístupu jako PIN, RFID, Qrkód. Využít lze také patentovanou technologii mobilního přístupu WaveKey.

ENIKA.CZ s.r.o. získala čestné uznání za systém řízení venkovního osvětlení Posseidon City. Jedná se o český systém určený pro řízení venkovního osvětlení pomocí sítě LoRa s protokolem LoRa WAN. Se svítidly komunikuje  po sběrnici DALI nebo analogovými signály. K dispozici je software pro vizualizaci provozu, spotřeby a chyb se snadným nastavením časových plánů spínání a s možností doplnění o řízení pomocí astrorežimu, popř. snímače osvětlení. Výhodou je možnost integrace do systémů servisních a údržbářských firem. Systém najde uplatnění pro řízení osvětlení ve městech a obcích, ale i v průmyslových nebo logistických areálech.

Čestné uznání získalo patentované prokognitivní a regenerační LED osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo od společnosti Spectrasol, s.r.o. (viz foto vpravo). Moderní, patentovaná, biologicky optimalizovaná svítidla věrně napodobující přirozené sluneční světlo v interiérech. Oproti běžným svítidlům působí na nevizuální systém oka a cirkadiánní rytmy organizmu. Po vzoru slunce mají kromě vyladěné intenzity, zabarvení a distribuce unikátně vyrovnané spektrální složení, především vyrovnanou azurovou cirkadiánní energii. Optimalizované spektrum působí pozitivně na kognitivní výkon při práci a studiu, subjektivní spokojenost, vizuální komfort a celkové zdraví a vitalitu.

Společnost Spectrasol, s.r.o. byla jedním z partnerů naší výše uvedené konference Smart city v praxi VIII. Podrobnosti jí nabízeného řešení ukazuje jej konferenční prezentace, která je k dispozici ke stažení na konci zprávy z konference zde.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií bylo oceněno čestným uznáním za Kybernetickou arénu pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kyberbezpečnosti (BUTCA), která je zajímavým projektem využitelným pro výzkum, testování a edukaci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Lze ji využít pro moderní způsob výuky jak v průmyslu, tak i na školách, a to nejen na vysokých, ale i středních. Nástroj umožňuje jednoduše realizovat různé scénáře (aktuálně jsou k dispozici hry, které vhodnou formou vyučují etický hacking, webovou bezpečnost, bezpečnost průmyslových protokolů, zneužití zranitelnosti BufferOverFlow).

redakce Proelektroptechniky.cz

Foto z veletrhu AMPER 2023 © archiv redakce Proelektrotechniky.cz


 Přečtěte si také:

Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích: zpráva z konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI

23.11.2022 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 23. 11. 2022 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy a vlaky pro město XI, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.


Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. 


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

12.5.2022 Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů. V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services