Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Veletrh AMPER 2024 – smart and connected world

Jubilejní 30. ročník mezinárodního elektrotechnického veletrhu AMPER 2024 s podtitulem SMART AND CONNECTED WORLD se koná 19. – 21. března 2024.Vystavovatelé budou prezentovat ucelená portfolia výrobků a řešení, ale též novinky a inovace z oborů elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení, měřicí a řídicí techniky, elektronických součástek a modulů ve výstavních halách V a F brněnského výstaviště na ploše 20 000 m2.

Doprovodným programem veletrhu AMPER 2024 budou dvě konference, na které Vás srdečně zveme:

Konference „Smart city v praxi

Konference „Smart city v praxi“ se koná v úterý 19. března 2024 od 9 hodin na výstavišti v Brně v Pavilonu E v sále S2. Program konference zahrnuje průřezové problémy: co obnáší strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, prezentace moderních technologií pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích. Dozvíte se zde o příležitostech pro města a obce v oblasti smart cities ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR, o aktivitách a projektech města Brna v oblasti smart cities a o mikromobilitě ve městě Praze a jak na ní.

Na příkladech z praxe si ukážeme úskalí, kterým je třeba se vyhnout při implementaci konceptu smart city. Bude se zde hovořit systémovém přístupu ke zpracování strategie smart city, o inteligentním plánování měst a správě majetku ve veřejném prostoru, o energetickém dispečinku města a také o městské elektromobilitě. Nesmíme zapomenout také na městskou zeleň: Přednáška na toto téma osvětlí zkušenosti a poučení z realizace jednoho projektu.

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích

Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“se koná ve středu 20. března 2024 od 10 hodin na výstavišti v Brně Kongresovém centru (kongresak.space) ve velkém sále Špilberk. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů, správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích. Bude se zde prezentovat Národní akční plán čisté mobility a podpora elektromobility ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, podpora nízkoemisních a bezsemisních vozidel v gesci Ministerstva dopravy ČR, a také od Ministerstva životního prostředí ČR, pokud již bude podpora schválena. Dozvíte se, na co si dát pozor při zavádění elektromobility ve firmě. Nebude chybět přednáška o bateriích a také o zajímavých zkušenostech s provozem elektrického nákladního vozidla přímo od řidiče tohoto vozidla ze společnosti SAKO Brno, městské společnosti pro odpadové hospodářství. Zástupce ČEZ představí nový futurego fleet management systém a další zajímavé novinky a informace pro firmy, Zástupce firmy Daimler Truck Česká republika shrne zkušenosti z provozu elektrických nákladních vozů Mercedes-Benz a Fuso.

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

Před Kongresovým centrem byl vystaven nákladní automobil pro svoz odpadu, který je plně na elektrický pohon. Patří městské společnosti SAKO Brno a do brněnských ulic poprvé vyjel v srpnu 2022. Jeho předností je extrémně tichý chod, nízké provozní náklady, nulová závislost na fosilních energiích a ekologický provoz.
   
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce již proběhla.

Jubilejní 30. ročník mezinárodního elektrotechnického veletrhu AMPER 2024 s podtitulem SMART AND CONNECTED WORLD se koná 19. – 21. března 2024.              

Veletrh AMPER se vzhledem k prezentaci firem na nejvyšší úrovni v České republice a na Slovensku etabloval jako nejvýznamnější událost elektrotechnických odborníků. Vystavovatelé budou prezentovat ucelená portfolia výrobků a řešení, ale též novinky a inovace z oborů elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení, měřicí a řídicí techniky, elektronických součástek a modulů ve výstavních halách V a F brněnského výstaviště na ploše 20 000 m2.

AMPER 2024 V ČÍSLECH

•    410 vystavovatelů z 23 zemí (150 ze zahraničí, z toho Čína 34, Slovensko 27, Německo 22, Polsko 18, Rakousko 12, Tchaj-wan 8, Turecko 5, Maďarsko 3, Švýcarsko 3, Belgie 2, Francie 2, Indie 2, Itálie 2, Velká Británie 2, Bulharsko 1, Finsko 1, Gruzie 1, Chorvatsko 1, Irsko 1, Norsko 1, Srbsko 1, Švédsko 1)
•    81 mediálních a odborných partnerů
•    16 nominací v soutěži o zlatý amper
•    11 konferencí a seminářů
•    AMPER SUMMIT Budoucnost českého jaderného průmyslu ve střední Evropě za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy
•    očekávaná návštěvnost 25 tisíc odborníků. Odborná účast je letošní prvořadou prioritou pro vystavovatele i pro pořadatele.

Veletrh je určen pro elektrotechniky, techniky navazujících oborů, energetiky, obchodníky, řídící pracovníky, technology, konstruktéry, projektanty, zástupce municipalit a investory v průmyslu, dopravě i ve stavebnictví.

AMPERT nabídne dominantních tematických zón:

Technologie pro obnovitelné energie: Řešení pro obnovitelné energie je klíčovým tématem rezonujícím napříč celou Evropskou unií. Na veletrhu se budou prezentovat fotovoltaické a větrné zdroje spolu s akumulací a uložením energie.

Obor energetiky – výroba, přenos, transformace a akumulace energie, rozváděčová technika, smart grids, na veletrhu představí celkem 112 firem převážně umístěných v hale V. K tématu se budou konat konference Solární Asociace – Aktuální trendy ve fotovoltaice a konference České Fotovoltaické Asociace – Malé Fotovoltaické Fórum.

Kabely, elektroinstalace a zabezpečení: Vodiče, kabely, kabelové konfekce a kabelová technika společně s elektroinstalační, rozváděčovou a zabezpečovací technikou tvoří páteř pro napájení všech silnoproudých i elektronických zařízení a pro zabezpečení budov, dalších systémů a provozů. Představí se na 140 firem v hale V. Vzdělávací agentura LPE pořádá tyto přednášky: Bezpečnost strojních zařízení 2024, Pravidelné a výchozí revize vyhrazených technických elektrických zařízení, Zkušenosti z projektování, instalací a revizí přepěťových ochran.

Elektronické komponenty: Pasivní, polovodičové, optické, mechanické součástky, tištěné spoje, čipy, vestavné a další systémy jsou dominantním oborem v hale F. Celkem se představí na 120 vystavovatelů v opravdu celosvětovém měřítku.

Automatizace a řídicí systémy: Automatizace budov, v průmyslu a logistice společně se senzorovou, měřicí a řídicí technikou nacházejí stále nová a nová uplatnění. Trend digitalizace se stále více promítá do všech hromadných procesů. Na 120 vystavovatelů vystaví své novinky a řešení v hale V.

Výrobní zařízení pro elektroprůmysl: Výrobní zařízení pro elektrotechniku a elektroniku, technologie DPS, povrchové úpravy, speciální chemie, komponenty a diagnostika tvoří ucelenou zónu v hale F, kterou prezentuje 60 vystavovatelů.

Světelná technika: V hale V naleznete nejnovější trendy 35 firem v osvětlovací technice, jako jsou LED technologie, pracovní a průmyslové osvětlení, hliníkové i ocelové stožáry, příslušenství a napájení světelných zdrojů i nejnovější kolekce vypínačů.

Informační a komunikační technologie představí na 60 vystavovatelů v hale V. Exponáty jsou z oborů: aplikovaný software, zabezpečení a úschova dat a programů, mechanická ochrana IT, síťová technika, průmyslové servery, komponenty a instalace, radiokomunikační technika, antény, měření, řešení pro 5G sítě, bezdrátové datové přenosy, RFID technologie, čtečky, snímače, platební systémy, identifikační a kamerové systémy, zobrazovací technika a dotykové displeje, platformy iot a cloudu, navigační přístroje, termovizní přístroje, audiovizuální systémy. Produkty směřující především pro firemní užití.

Pohony, napájení, elektromobilita: V hale V i F naleznete souhrnná řešení z oblasti elektromobility. Celkem se představí na 50 firem a předvedou nejrůznější druhy elektromotorů včetně krokových a lineárních, řídicí jednotky, softstartery, měniče a ovladače, elektromagnety, čerpadla, servis, testování a softwarové služby, dále napájecí zdroje.

AMPER Inovátorium a Startup: Na AMPER Inovátoriu 2024 v Hale V budou představeny výstupy výzkumných prací a projektů 7 technických vysokých škol z České republiky i Slovenska a inovátorské projekty a technologie startupových firem z oborů elektroenergetiky, elektroniky, digitalizace či osvětlovací techniky.

SMART & SAFE CITY: Na veletrhu AMPER 2024 se ůpředstaví inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie, inteligentní mobilita.

Terinvest

www.amper.cz

 Přečtěte si také:

Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Srdečně Vás zveme na již 9. ročník konference „Smart city v praxi IX“, která se koná 19. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je svým obsahem zaměřena zejména na představitele municipalit a městských služeb a pokrývá širokou škálu moderních technologií a jejich uplatnění pro dosahování sociálních a ekonomických cílů měst. Program konference bude zahrnovat průřezové problémy – strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, nové technologie pro smart city – prezentace průmyslových partnerů konference, zahrnující nové produkty pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích.


Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích

Srdečně Vás zveme na konferenci „Efektivní elektromobilita v organizacích IV“, která se koná 20. března 2024 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2024. Konference je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, městským službám, příp. dalším zájemcům o tuto problematiku, či školám. Obsah konference bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl,   správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která vyšla v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII

22.11.2023 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 22. 11. 2023 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala konference Elektrické autobusy pro město XII, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala. Konferenci navštívilo téměř 120 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska. Je vidět, že o inovativní a ekologická řešení pro elektrické autobusy i další dopravní systémy v městské dopravě je v odborném prostředí velký zájem.


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

12.5.2022 Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů. V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services