Přečtěte si:  Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII


Pozvánky na akce


Stalo se


Modulární sejfy RITTAL: systémově testovaná bezpečnost místo „kumbálu na úklidové prostředky“

1.8.2013 Už dlouho není žádnou novinkou, že ani v malých a středních firmách nelze pracovat bez spolehlivě fungujícího IT. Při výpadku serveru rostou provozní náklady každou minutou. V publikacích zaměřených na základní bezpečnost informačních technologií, které vydává Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost, jsou popsány nejrůznější způsoby možného ohrožení. Informační bezpečnost má svou organizační, technickou a personální složku. Velkou roli zde hrají aspekty infrastruktury budovy. Dnes, bohužel, není výjimkou, že je datové centrum společnosti umístěno jen v poněkud vylepšené úklidové místnosti.

Řešení ochrany proti fyzickému ohrožení z okolí je komplexním úkolem. V rozsáhlých strukturách jsou výzvou i taková témata, jako je chlazení a zhášecí zařízení. Efektivní chlazení IT potřebuje především cílený přívod a zajištění definované teploty přiváděného vzduchu. Běžné klimatizační jednotky instalované na stropě nebo na stěně místnosti tyto požadavky samozřejmě nesplňují. Pro bezchybnou funkci zhášecí techniky je navíc třeba zajistit dostatečnou těsnost a definovaný přetlakový profil prostoru, který má být hašen. Z toho lze vyvodit závěr, že zřizování datového centra v místnosti, která byla původně využita jako technická místnost nebo kancelář, je pracné, drahé a vede k mnoha kompromisům z pohledu bezpečnosti IT.

Kompaktní datové centrum jako systémově testované řešení

Alternativu představuje systémové řešení, které poskytují bezpečnostní sejfy a plně vybavené kompaktní datové komory. Rittal jako významný dodavatel IT infrastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti „Modulsafe Extend“ také nově navržený „Modulsafe Level B“ pro spolehlivou základní ochranu. Oba modulární sejfy představují bezpečnostní řešení ověřené nezávislými zkušebnami. V případě použití těchto sejfů není nutná časově a finančně náročná přestavba části budovy. Díky modulární koncepci lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat i do těžko přístupných míst. Zákazník může počet svých sejfů postupně rozšiřovat. Se dvěma, třemi nebo čtyřmi dodatečně instalovanými sejfy tak přizpůsobí infrastrukturu svým aktuálním potřebám a bezpečně investuje do budoucnosti. Prvky modulární stavebnicové konstrukce umožňují vytvořit ze sejfu plně vybavené kompaktní datové centrum. Produktové portfolio Rittal nabízí také monitorovací systém Computer Multi Control III (CMC III), systém požárního alarmu se zhášecím zařízením DET-AC Plus, inteligentní napájecí jednotku Power Distribution Unit (PDU), a samozřejmě i klimatizační jednotku Liquid Cooling Package (LCP) pro účinné chlazení sejfu. Modulární sejf Extend umožňuje navíc také uzavření existujících serverových racků, takže při přestavbě není třeba přijímat žádná komplikovaná opatření pro existující IT struktury.

Modulární sejf Rittal Extend: řešení pro vysoké požadavky na bezpečnost

Tento sejf, který splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost, je schopen odolávat požáru po dobu 90 minut v souladu s normou DIN 4102. Teplota uvnitř sejfu nestoupne během prvních 30 minut o více než 50 Kelvinů a relativní vlhkost zůstane pod 85 procenty. Kromě toho splňuje tento sejf požadavky stupně krytí IP56, to znamená, že bezpečně chrání uložená zařízení proti prachu a stříkající vodě. Poskytuje také ochranu před kouřovými plyny.  Navíc je odolný i proti vloupání až do bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN EN 1627. Rittal provedl všechny potřebné zkoušky v akreditovaných laboratořích.


Obr. 1 Modulsafe Extend nabízí vybavení sladěné s požadavky zákazníka, které umožňuje dokonalé přizpůsobení sejfu pro konkrétní podmínky.

Modulární sejf Rittal Level B: spolehlivé řešení pro základní ochranu

Novinkou v portfoliu bezpečnostních sejfů Rittal je Modulsafe Level B, který byl speciálně vyvinut pro IT infrastrukturu. Poskytuje základní ochranu s optimálním poměrem ceny a výkonu. V základním vybavení sejfu nechybí rámová konstrukce skříně včetně přední a zadní 19ʺ roviny. Uživatelé si kromě toho můžou vybrat z bohatého příslušenství nového racku TS IT. Montáž tohoto příslušenství je velmi rychlá a nevyžaduje použití nástrojů. K dispozici je také pestrá nabídka zámků od mechanických, u kterých lze vyměnit poloviční zámkovou vložku za zámek podle požadavků zákazníka, až po elektronické zámky s klávesnicí nebo zámky ovládané přístupovým systémem.


Obr. 2 Modulsafe Level B rozšiřuje produktové portfolio bezpečnostních sejfů Rittal o řešení s optimálním poměrem cena-výkon.

Rychlá a snadná montáž

Podobně jako Modulsafe Extend se také Modulsafe Level B dodává ve dvou různých výškách (42 nebo 47 U) a se dvěma různými vnitřními hloubkami (1000 mm a 1200 mm). Kromě snadné a rychlé montáže se Modulsafe Level B vyznačuje sníženou hmotností, a to o 20 procent v porovnání s Modulsafe Extend. Sejf poskytuje ochranu proti požáru po dobu 90 minut, což bylo testováno podle normy EN 1363. Třída odolnosti 2 (RC 2) proti vloupání byla testována podle požadavků normy ČSN EN 1627 aktualizované v roce 2011. Vedle stupně krytí IP 56 byla otestována i těsnost proti kouřovým plynům podle normy EN 1634. Je zřejmé, že kompaktní datové centrum nabízí v porovnání s upravenými částmi běžných budov mnoho předností. Rozhodnutí, který sejf a jaké vybavení si vybrat, záleží na požadavcích zákazníka. Zásadní roli při tom hraje potřebná dostupnost, místní infrastruktura a finanční zdroje.

Ing. Ondřej Vosyka, Project Manager Rittal

Obrázky: Rittal

Více informací na www.rittal.cz

 

Naše tipy
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services