Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Snowdon Mountain Railway: diesel-bateriové lokomotivy šetří horské prostředí

8.7.2020 O diesel-bateriových hybridních lokomotivách píšeme na našem portále především v souvislosti se zefektivněním posunu ve stanicích. Mohou však být využívány i jinak, například pro efektivní a přírodě přátelský provoz turistických vlaků uprostřed horské přírody. Příkladem je úzkorozchodná železnice Snowdon Mountain Railway ve Velké Británii, která začátkem července 2020 obdržela pro svůj provoz dvě ozubnicové diesel-bateriové lokomotivy, objednané v roce 2019.

Snowdon Mountain Railway je ozubnicová horská železnice (systém Abt) o délce cca 8 km a rozchodu kolejí 800 mm, nacházející se ve Snowdonských horách v Severním Walesu. Vede z vesnice Llanberis na vrchol hory Snowdon s pěti mezilehlými stranicemi. Přitom překonává výškový rozdíl téměř 960 m (tedy téměř kilometr) s průměrným stoupáním 12,7 % a maximálním stoupáním 18,2 %. Z těchto parametrů je zřejmé, že provoz dieselových lokomotiv jednak narušuje horské prostředí hlukem a emisemi, a jednak nedostatečně využívá tíhovou energii vlaku na cestě z kopce.

Řešením jsou zmíněné dvě diesel-bateriové lokomotivy (viz foto), dodané společností Clayton Equipment zaměřenou na výrobu speciálních železničních vozidel a dalšího železničního vybavení.

Hybridní lokomotiva CBD30 (viz foto) využívá k pohonu sériovou hybridní soustavu, trakční baterie pohánějící elektromotory v kombinaci s dieselovým generátorem. Při jízdě z kopce je diesel vypnutý a elektromotory fungující jako generátory nabíjejí baterie rekuperovanou energií. Ta je používána při jízdě do kopce, přičemž dieselový generátor podle potřeby dobije baterie.

Nové lokomotivy o celkové investici 1,1 mil. liber (cca 33 mil. Kč) jsou financovány soukromým bankovním kapitálem z programu HSBC Equipment Finance UK zaměřeného na obnovu a rozšiřování technologického vybavení.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © DVV Media International

Další informace zde

Přečtěte si také:

Hybridní lokomotivy šetří peníze i životní prostředí, města nevyjímaje

14.5.2020 S narůstajícím výkonem a životností trakčních baterií (tedy baterií pro elektrický pohon) se otevírají zajímavé možnosti pro fungování rozmanitých těžkých vozidel. Mimo dobře známé autobusy, parciální trolejbusy, vysokozdvižné vozíky a automatická vozidla vedená po vlastní dráze (AGV) se stále více objevují také hybridní lokomotivy. Následující článek souhrnně osvětlí, jak v lokomotivách může ekonomicky a provozně pomoci trakční baterie. Zaměří se přitom na domácí prostředí, které se snaží nezaostat za probíhajícím vývojem v zahraničí.


Inteligentní měnírna HESOP slouží také v Hamburku

29.4.2020 Hospodárné využívání elektrické energie je základem efektivního provozu všech elektrických vozidel. Přispívá k němu významnou měrou i inteligentní měnírna HESOP od francouzského výrobce Alstom, která slouží již několik let v mnoha dopravních systémech po celém světě. Poprvé v Německu byla v dubnu 2020 uvedena do provozu na metru v Hamburku.


Rychlodobíjení alias Fast-charging

20.4.2020 V tomto článku rozluštíme, jaké technologie jsou vhodné pro rychlodobíjení, a poodkryjeme jejich ekonomický smysl. Vynecháme segment osobních automobilů, dálkových (linkových) autobusů a tahačů, u kterých je zaměření především na co nejdelší dojezd mezi dvěma nabíjecími stanicemi bez zastávky. Výborným příkladem pro rychlodobíjení je segment městských autobusů, který má pravidelné zastávky, otáčky na konečné a pauzy řidičů dané jízdním řádem, které je možné využít pro nabíjení. Proto je zde možnost využít rychlého dobíjení a jeho ekonomických výhod. Ale pojďme na to od začátku.


Chytrá města se rozvíjejí a my je podporujeme: druhé vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“, naše odborné služby a několik velkých poděkování

10.3.2020 Takřka v předvečer naší plánované konference „Smart city v praxi V“, zabránila vládní preventivní protiepidemická opatření jejímu uskutečnění. Pochopitelně je to komplikace, která nás z mnoha důvodů mrzí. Nicméně chytrá města v České republice se i nadále rozvíjejí a my jsme připraveni jejich rozvoj ze všech sil podporovat jako konzultanti, publicisté a organizátoři odborných akcí. K tomu tu máme několik dobrých zpráv: Podle plánu vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. V pdf formátu je tato brožura ke stažení zde. Články z této brožury jsme již také začali publikovat v plynulém textu na našich portálech a následovat budou další. V tištěné podobě budeme tuto brožuru rozdávat na všech našich obchodních jednáních a vzdělávacích akcích k tématům smart city a elektromobility.  


Palivočlánkové vlaky Alstom Coradia iLint dostanou trakční baterie Akasol 

12.2.2020 Palivočlánkové elektrické jednotky se ukazují být funkční bezemisní alternativou pro dieselové osobní vlaky na neelektrifikovaných regionálních tratích. Jejich průkopníkem v sériové výrobě je typ Coradia iLint od společnosti Alstom, jichž objednaly německé regiony pro svoji veřejnou dopravu již celkem více než čtyřicet. V lednu 2020 byl k jejich dodávce učiněn důležitý technický krok: Výrobce vlaků Alstom podepsal smlouvu na dodávku trakčních baterií pro tyto vlaky s německým dodavatelem bateriových systémů Akasol.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services