Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
ČEZ ESCO – realizace dobíjecích zázemí pro provoz elektrobusů

24.11.2020 Rozvoj bateriových elektrobusů s sebou přináší i nutnost řešení dodávky elektrické energie pro dobíjení. Požadavky na dobíjení je potřeba pečlivě plánovat od začátku celého procesu úvah o zavádění elektrobusů do provozu. Požadavky se v zásadě odvíjejí od způsobu využívání elektrobusů (nájezdy vozidel), požadovaných výkonů, typů dobíjecích stanic a možností připojení z hlediska distribuční soustavy.

Elektrobus ve Vrchlabí

Rozvoj elektrobusů v ČR  

V ČR zavádějí elektrobusy jak stávající dopravní podniky, tak také soukromí dopravci. Dopravní podniky již mají obvykle zavedený provoz v elektrické trakci, využívají nasmlouvané příkony s provozovateli distribučních soustav a budují napájecí zázemí s využitím stávajících napájecích kapacit (dodatečné vyvedení výkonů z měníren apod.). Dopravci spolu s nově zaváděným provozem elektrobusů řeší výběr a výkon dobíjecích stanic především podle očekávaných provozních charakteristik.

Noční dobíjení z nízkého napětí  

V případě požadavků nižšího denního nájezdu vozidel (typicky méně než 160 km) je postačující tzv. noční (sedlové) dobíjení o výkonech dobíjecí stanice typicky 30 – 50 kW. Z hlediska distribuční soustavy postačuje v tomto případě připojení do soustavy nízkého napětí.

Příkladem takového dobíjení je elektrobusový provoz ve Vrchlabí (viz foto výše) s provozem 2 městských elektrobusů dobíjených ze dvou nočních (sedlových) stanic. S rostoucím instalovaným výkonem (větší množství dobíjecích stanic) na odběrném místě je vhodné zajistit regulaci výkonu dobíjecích stanic, případně realizovat dodávky elektrické energie ze soustavy vysokého napětí.

Rychlé dobíjení během dne z vysokého napětí

Pokud je požadován vyšší denní nájezd (typicky 200 – 350 km), zvažují dopravci využití kombinaci nočního (sedlového) dobíjení a rychlého dobíjení. V případě rychlodobíjecí stanice se výkony pohybují obvykle kolem 150 kW a výše.

Z hlediska distribuční soustavy je již obvykle vyžadováno připojení do soustavy vysokého napětí s využitím distribuční trafostanice. Příkladem tohoto typu dobíjení je elektrobusové depo v Trutnově s provozem 4 městských elektrobusů dobíjených ze 4 nočních (sedlových) stanic a 1 rychlodobíjecí stanice – viz foto níže. Zajímavostí tohoto projektu je, že bezemisní elektrická energie napájející depo je dodávána z vlastní spotřeby Elektrárny Poříčí, která ročně vyrobí více než 200 milionů kWh ekologické elektřiny z čisté biomasy.  Součástí projektu je vedle rozvodů pro kompletní pětici dobíjecích stanic i jejich servis a provozování po dobu pěti let, včetně služby „Next business day“, tj. zprovoznění stanice v co nejkratším čase v případě poruchy.

V případě požadavků na tzv. průběžné (či oportunitní) dobíjení, jako např. ultrarychlé dobíjení čtyřpólovou střešní konzolí nebo „reverzním pantografem“ standardu OppCharge, jsou využívány výkony dobíjecí stanice vyšší než 300 kW a zde je připojení do distribuční soustavy vysokého napětí nutností. Tento typ dobíjení se využívá v rámci obsluhy frekventovaných linek s krátkým nabíjením na konečných obratištích.

Elektrobusové depo v Trutnově s provozem 4 městských elektrobusů dobíjených ze 4 nočních (sedlových) stanic a 1 rychlodobíjecí stanice

ČEZ ESCO – spolehlivý partner pro realizaci dobíjecích zázemí

Společnost ČEZ ESCO realizuje řadu projektů realizace dobíjecích zázemí pro provoz elektrobusů.

Komplexní realizace zahrnuje projektovou dokumentaci, dodávku dobíjecích stanic, zasíťování a připojení k distribuční soustavě, servisní a revizní služby, regulování dobíjecího výkonu dle potřeb dopravce s důrazem na minimalizaci nákladů a nabídku dodávky elektrické energie vč. certifikované zelené energie. V nabídce je také možnost profinancování výstavby formou dlouholeté smlouvy na provozování dobíjecího zázemí.

V případě, že dopravce uvažuje o realizaci elektrobusové dopravy a řeší otázky nabíjení, výběru dobíjecích stanic nebo možností připojení k distribuční soustavě, je spolehlivým a prověřeným dodavatelem komplexního řešení právě společnost ČEZ ESCO.

Martin Machek, ČEZ ESCO

Foto © ČEZ ESCO a Krkonošský deník

www.cezesco.cz

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“.

Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

Přečtěte si také:

Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.


Také elektrobusy Volvo budou nabíjet čtyřpólovou střešní konzolí

10.11.2020 Elektrobusy Volvo až dosud nabízely jako nabíjecí technologii dvě možnosti: zásuvkové nabíjení standardem Combo 2/CCS a rychlé průběžné dobíjení reverzní pantografovou konzolí evropského standardu OppCharge. Od podzimu 2021 k nim přibude další systém, nabíjení čtyřpólovou standardizovanou střešní konzolí. Pro tuto technologii se mezi odbornou veřejností vžilo nepřesné, ale všeobecně srozumitelné označení „systém Schunk“. Setkat se s ním lze například u parku elektrobusů Solaris v polském Krakově.


Moskevské metro dostane záložní baterie pro dojezd bez napájení

23.10.2020 Mimořádná situace, kdy podzemní úsek metra zůstane bez napájení, může způsobit vážné problémy uvíznuvším vlakům a cestujícím v nich. Řešením je vybavit vlaky záložními bateriemi, díky nimž může vlak dojet do nejbližší stanice. Takovými bateriemi budou vybaveny nové vlaky moskevského metra typu Moskva-2020 od ruského výrobce Metrovagonmaš. Na jejich dodávku uzavřel v polovině října 2020 s výrobcem vlaků smlouvu francouzský dodavatel Saft.


Netradiční elektrobusy: elektromobilní knihovny v Göteborgu motivují děti, aby více četly

16.10.2020 Od září 2020 jezdí ve švédském Göteborgu dva elektrobusy Volvo v netradičním provedení jako pojízdné knihovny. V působivém barevném provedení, bez hluku a emisí, lákají děti ke čtení. Díky svým provozním vlastnostem přitom mohou zajíždět do bezemisních zón, dokonce i do budov – například nákupních center při různých událostech věnovaných knihám.


Život baterie aneb Jak jezdit na baterky co nejdál a co nejefektivněji 

25.2.2020 Baterie a akumulátory jsou dnes nedílnou součástí našich životů. Bez těchto elektrochemických zdrojů energie si dnes neumíme představit život. Jsou všude kolem nás, v každém mobilním telefonu, ovladači k televizi i v každém automobilu. S rozvojem elektromobility je ale slovo baterie nebo akumulátor stále více skloňované. Zde si ukážeme, jak rozumět bateriím a jejich efektivnímu používání v elektromobilitě, ať už jde o osobní a nákladní elektromobily nebo o elektrické autobusy.


Technický a provozní stav nabití baterií (SOC): užitečné údaje i zdroj nedorozumění

21.2.2020 Z propagačních materiálů elektromobilů se nezřídka dočteme úctyhodné údaje o kapacitě baterií, a následně o dojezdu vozidla na jedno nabití. Praxe však obvykle bývá jiná. Kromě netrakční spotřeby, což je samostatný problém, zde zpravidla hraje důležitou roli rozdíl mezi tzv. technickým a provozním stavem nabití (SOC z anglického „state of charge“). Nad tímto rozdílem se v lednu 2020 ve svém článku zamýšlí odborníci z nizozemské firmy ViriCiti, která je dodavatelem inteligentních systémů pro podporu elektromobility. Zde z něj uvádíme některé užitečné poznatky.


Palivočlánkové vlaky Alstom Coradia iLint dostanou trakční baterie Akasol 

12.2.2020 Palivočlánkové elektrické jednotky se ukazují být funkční bezemisní alternativou pro dieselové osobní vlaky na neelektrifikovaných regionálních tratích. Jejich průkopníkem v sériové výrobě je typ Coradia iLint od společnosti Alstom, jichž objednaly německé regiony pro svoji veřejnou dopravu již celkem více než čtyřicet. V lednu 2020 byl k jejich dodávce učiněn důležitý technický krok: Výrobce vlaků Alstom podepsal smlouvu na dodávku trakčních baterií pro tyto vlaky s německým dodavatelem bateriových systémů Akasol.


Problém jménem hluk z dopravy a řešení jménem elektrický autobus 

7.2.2020 Zní to dramaticky, ale je to skutečnost: I nadměrný hluk přispívá k předčasným úmrtím. Není tudíž divu, že ve městech je hluk z dopravy ekologickým problémem číslo dva, hned za emisemi. Jeho řešením se vážně a systematicky zabývá také skupina Volvo se svojí dlouholetou historií výroby autobusů, která je dnes úspěšným dodavatelem elektrických bateriových a hybridních autobusů pro zdravý městský provoz.


Göteborg má další projekt „života po životě“ baterií z elektrobusů Volvo

20.12.2019 Trakční baterie v elektrických vozidlech, jak známo, postupně degradují – tedy snižuje se jejich využitelná kapacita. Pokud tato kapacita klesne na cca 70 – 80 % nebo méně, stává se jejich použití ve vozidle neekonomickým a hlavně nepraktickým. Mohou však stále dobře posloužit jako stacionární zásobníky energie, zejména v kombinaci s obnovitelnými zdroji pro vyrovnávání rozdílů ve výrobě a spotřebě. Průkopníkem tohoto využití je výrobce elektrobusů Volvo, o jehož projektu ve švédském Göteborgu se lze dočíst v naší brožuře Příběhy chytrých pomocníků. V prosinci 2019 byl v Göteborgu zahájen další podobný projekt a opět s účastí Volvo.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services