Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Drony E.ON zrychlí opravy elektrického vedení a zvýší bezpečnost práce techniků

21.6.2024 Automatické drony při inspekcích elektrického vedení a následné vyhodnocování těchto kontrol pomocí umělé inteligence testuje ve svém provozu distributor EG.D, člen skupiny E.ON. O zajímavých podrobnostech tohoto postupu byla odborná veřejnost informována koncem června 2024.

Proč drony

Klasicky se kontroly stožárů a vedení provádějí v terénu pomocí dalekohledu, popřípadě se kombinují s fyzickou kontrolou postiženého úseku, kdy montér musí vylézt nahoru a vyhodnotit situaci zblízka. To je sice pro identifikaci závady velmi přesné, ale tento způsob zabere mnohem více času kvůli dalším nutným úkonům, které s ním souvisí.

Drony zkracují hledání poruch z několika dnů na pouhé hodiny. Lze tak zkontrolovat větší rozsahy distribuční sítě, ve větší kvalitě, a ještě tak výrazně rychleji řešit následné možné opravy. Při využití dronu také nemusí technici zařízení pod napětím vypínat (na rozdíl od fyzické kontroly), a zákazníkům tak neomezují dodávky elektřiny.

Jak je patrné, drony zvyšují také bezpečnost práce zaměstnanců energetiky.

Jak to probíhá

Technici energetické společnosti nejdříve vytvoří pomocí manuálního letu a skenovacího Lidaru 3D model elektrického vedení velmi vysokého napětí.

Následně je tato trasa nahrána do dronu, který po trase automaticky létá a pořizuje stovky snímků. Ty pak vyhodnocuje umělá inteligence (AI), která hledá případné poruchy, a navíc se na základě získaných dat učí odhalovat další souvislosti.

Automatické drony a vyhodnocování výstupů pomocí umělé inteligence se nedávno osvědčily už v Německu nebo ve Švédsku. České EG.D je pak v rámci koncernu E.ON teprve třetí zemí, kde je tato inovativní technologie testována a plánuje se její uvedení do ostrého provozu.

Zatím lidé učí umělou inteligenci

Společnost EG.D nyní automatické drony v kombinaci s umělou inteligencí testuje. První zkušební lety se konaly v dubnu 2024 na Pelhřimovsku, kde má EG.D vybudované zcela nové vedení velmi vysokého napětí. Další ověřování pak proběhlo v červnu 2024 v okolí Hustopečí na Břeclavsku. Zde je naopak vedení staršího typu. Je to z toho důvodu, aby umělá inteligence měla k dispozici široký balík dat.

Pořízené fotografie následně validují pracovníci EG.D, a učí tak AI, co je závada a co ne. Umělá inteligence pak obrázky zpracovává a dokáže najít případné poruchy na vedení. Česká EG.D si zároveň tvoří rozsáhlou databázi a sdílí data s kolegy z E.ON z dalších zemí.

Do ostrého provozu chce česká EG.D tuto inovativní technologii jako první distributor v České republice nasadit od ledna 2025.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Ochranné pásmo elektrického vedení: Louka místo stromů splňuje požadavky na zeleň i bezpečnost

17.5.2024 Stromy představují důležitou součást zelené infrastruktury měst. Problém však nastane, pokud se stromy nacházejí v ochranném pásmu elektrického vedení. Stromy zde totiž nesmějí přerůst tři metry. Řešení ukázalo v květnu 2024 město Plzeň v Borském parku: Místo stromů zaselo pod vedením vysokého napětí luční květiny.


Spolupráce mezi ČR a Jihoafrickou republikou v oblasti vesmírných technologií: Projekt Square Kilometre Array

16.5.2024 Vesmírné technologie a astrofyzika jsou jedny z nejvíce fascinujících a dynamicky se rozvíjejících vědních oborů. Projekt Square Kilometre Array (SKA) představuje jeden z nejambicióznějších mezinárodních vědeckých projektů současnosti. Tento radioteleskop, který bude po dokončení největším svého druhu na světě, nabízí široké spektrum příležitostí pro spolupráci mezi ČR a Jihoafrickou republikou (JAR). 


Redispečink: Česká firma podpoří německého operátora přenosové sítě v efektivním využívání obnovitelných zdrojů

8.5.2024 Německým operátorem přenosové soustavy TenneT si na začátku května 2024 vybral v soutěži českou společnost Unicorn Systems pro dodávku a následnou podporu nástroje pro validaci nákladů za redispečink. Tento projekt představuje významný krok v podpoře transparentnosti a zvyšování efektivity mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových soustav. 


 


Komunitní energetika na postupu: Návrh prováděcí vyhlášky o měření elektřiny prochází schvalovacím procesem

22.4.2024 V druhé polovině roku 2024 se spustí sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Detaily celkového řešení, zakotveného v novele energetického zákona, stanovuje vyhláška o měření elektřiny, která prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo všechny připomínky a následně vyhlášku posoudí Legislativní rada vlády. Aby mohly domácnosti a firmy elektřinu v energetických komunitách sdílet, musí disponovat tzv. průběhovým měřidlem.


Vesmírná mise Proba-3 testuje přesný laserový systém

29.4.2024 Mise ESA Proba-3 prochází v dubnu 2024 kritickou přípravou pro let dvou sond v přesné formaci. Nyní probíhá testovací kampaň laserových prostředků mise, které provádí společně ESA, MDA a Centre Spatial de Liège. Kampaň se koná ve firmě Redwire Space v belgickém Kruibeke. 


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services