Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
První 5G síť pro železnici je v přípravě pro testování na soukromé trati AŽD Praha

20.7.2023 Společnost AŽD zahájila v červnu 2323 ve spolupráci s firmou CETIN stavbu první 5G sítě výhradně pro železnici na své vlastní trati Kopidlno – Dolní Bousov. Jde o vysokokapacitní datovou síť, která bude na takzvané Kopidlnce využívána především pro testování autonomního provozu vlaků bez strojvedoucích. Její zprovoznění je plánováno na přelomu září a října 2023.

Sítě 5G

Síť 5G (neboli pátá generace bezdrátových systémů) je telekomunikační standard mobilní sítě, který technicky navazuje na předchozí standard 4G. Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti až na 20 Gbit/s a latence (zpoždění mezi požadavkem na provedení akce a okamžikem, kdy je tento požadavek zpracován) pod 1 milisekundu (ms). Kromě obsloužení více zařízení současně to umožňuje také využívání nových technologií náročných na objem přenášených dat.

Obecně platí, že hlas a data vzduchem pomocí elektromagnetických rádiových frekvencí, přičemž tyto frekvence jsou uspořádány do různých frekvenčních pásem. Některá z těchto pásem mají větší kapacitu než jiná a jsou schopna rychleji doručovat informace, jinde je tomu naopak.

To je případ i dvou druhů sítí, které ve skutečnosti zahrnuje obecný pojem 5G:

•    mmWave fungující na rádiových pásmech od 24 GHz až po 40 GHz,

•    Sub-6GHz fungující na frekvencích 6 GHz a menších.

Síť mmWave je oproti síti Sub-6GHz velmi rychlá, nabízí větší šířku pásma a zmírňuje přetížení sítě, tudíž k ní lze připojit větší počet zařízení. Lze se k ní však připojit jen v bezprostřední blízkosti k vysílači. Přenosu dat po této síti také vadí jakékoli běžné překážky, jako dveře, okna, stěny či stromy. Je pak nutno instalovat o to více vysílačů.

5G pro testování vlaků bez strojvedoucích

V evropském měřítku není testování 5G sítí pro autonomní provoz na železnici zcela ojedinělé – zkouší se například v Německu.

Společnost AŽD na Kopidlnce (viz foto) zatím pokryje prostřednictvím čtyř vysílačů železniční úsek Dětenice – Ledkov, kde se bude testovat autonomní provoz vlaků bez strojvedoucích. V rámci těchto testů budou přes 5G síť přenášeny datově náročné informace, jako jsou digitální mapy, dohledové informace, obraz ze senzorů a kamer sledujících prostor kolem vlaku, komunikace s externími detektory podél trati, a současně půjde přes 5G síť autonomní vlak kompletně ovládat.

5G bez kabeláže

Společnost AŽD plánuje používat 5G síť i pro nově vyvíjené a zatím neznámé technologie, které díky vysokokapacitnímu a současně velmi stabilnímu přenosu dat budou umožňovat provoz bez kabeláže. Kopání kabelových tras a ukládání metalických či optických kabelů totiž stavby časově protahuje, ale především významně prodražuje.

AŽD dnes k tomuto účelu dokáže využívat sítí GSM-R pro bezpečný přenos datových informací na železnici. (Poznámka: GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace.) Jak nicméně připouští, problémem přitom prozatím zůstává nedostatečná datová propustnost.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © AŽD Praha

Další informace zde

Přečtěte si také:

Nové vlaky vídeňského metra: příprava na provoz bez strojvedoucích, informace pro cestující v reálném čase

23.6.2023 Na linku U3 vídeňského metra provozovaného městským dopravním podnikem Wiener Linien vyjely v polovině června 2023 po více než dvou letech testování nové vlaky typu X-Wagen od Siemens Mobility. V provozu bez strojvedoucích využívajícím technologii CBTC by se měly objevit v příštích letech na nově budované lince U5.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services