Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Tecomat Foxtrot řídí kompletně novou budovu společnosti Teco

15.2.2018 Nové Teco je budova postavená na zelené louce v kolínské Průmyslové zóně Šťáralka v roce 2017, a to kompletně za osm měsíců. Kromě zajímavého architektonického pojetí je tato budova pozoruhodná svým energetickým konceptem, hospodařením s vodou i inteligentními elektroinstalacemi. Není divu – společnost TECO je známá po celém světě díky svým chytrým řídicím systémům a kde jinde by je měla lépe uplatnit než na domácí půdě.

Základní architektonické a konstrukční pojetí budovy

Ryze účelovou dvoupatrovou budovu rozdělila Ing. arch. Irena Schusterová do čtyř částí – výrobu a sklady umístila do přízemí napravo a školicí centrum, prodej, nákup a jídelnu s výdejnou nalevo, vývoj a administrativní část jsou situovány do prvního patra.

Tyto čtyři provozní části, které se dají oddělit a samostatně uzavřít, spojila prostorným komunikačním centrem, jehož fasáda tvoří vizuální dominantu celého objektu. Inspirována dvojrozměrným logem firmy s charakteristickým motivem periodického signálu mu dodala třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu.

Budova je plně bezbariérová, první a druhé podlaží spojuje kromě schodiště také elektrická plošina (viz foto vpravo).

V objektu jsou použity železobetonové nosné konstrukce a výplňové konstrukce z lehkých izolačních materiálů. Opláštění je zavěšené z panelů PUR. Vnitřní líc a příčky jsou sádrokartonové, okna plastová s trojsklem, vnitřní a vstupní dveře jsou prosklené, hliníkové.

Energetický koncept

Energetický koncept je dalším relativně unikátním specifikem budovy. Projekt maximalizoval efektivní nakládání s energiemi. Teco je nejen investorem, ale i provozovatelem budovy, takže přirozeným zájmem bylo najít skutečné optimum v investičních a následných provozních nákladech. Například do kalkulace vyšších nákladů na zemní vrty byly zahrnuty i snížené náklady na archeologický průzkum, které by byly vyšší v případě mělkých zemních kolektorů. Kromě samozřejmého zateplení pláště budovy bylo zvoleno nízkoteplotní podlahové vytápění a stropní chlazení. Tedy koncept, který umožnil vyhnout se jakékoli klimatizační jednotce v budově.

Dvě tepelná čerpadla v energocentru ukazuje Ing. Jaromír Klaban. Do místnosti energocentra se podařilo dále umístit dvě velké akumulační nádrže, kompresor na stlačený vzduch, centrální rekuperační jednotku a dvě široká pole rozvaděče řídicího systému a silnoproudých okruhů – kompletní řídicí systém Tecomat Foxtrot včetně části silových okruhů a online měření spotřeby v hlavním rozvaděči v energocentru.

V zimě přichází z hloubkových vrtů voda 10 °C „teplá“. Přes deskový výměník předává teplo do topného okruhu, kde je dvojicí tepelných čerpadel od firmy PZP teplota zvýšena do akumulační nádrže asi o 13 °C na výsledných 23 °C. Odtud je pak rozváděna přes regulační ventily do jednotlivých místností podle aktuální žádané teploty. Podle potřeby čerpadla přepínají na vyšší teplotu a dohřejí akumulační nádrž pro užitkovou vodu asi na 50 °C.

V létě rovněž přichází z vrtů voda o teplotě 10 °C, tentokrát je však „studená“. Přes regulační ventil je vedena do stropního chlazení jednotlivých místností nebo do fancoil jednotek, kde stropy nejsou. Tím, že studená voda zchladí vnitřní prostory, se sama ohřeje a odchází do 125 m hlubokých vrtů se ochladit. Při té příležitosti teplotně „zregeneruje“ vrty tak, aby v následující zimě bylo zase z čeho brát základní teplo. Pro další úspory je nasazeno řízení větrání v celé budově s centrální rekuperační jednotkou firmy Atrea. Ta vrací zpátky do vyvětraného prostoru v zimě teplo, v létě naopak chlad. Systém umožňuje v zimě pro ohřev využít i odpadní teplo ze serverů a z technologie pájení SMD součástek.

Měření a regulaci takto navržené topné a chladicí soustavy má kompletně na starosti Tecomat Foxtrot z vlastní produkce Teco, a. s.

Tecomat představuje rodinu řídicích systémů/programovatelných automatů vyráběných od roku 1976. Nejmladším a zároveň nejvýkonnějším z rodiny Tecomat je právě zmíněný Tecomat Foxtrot, který úspěšně slouží uživatelům po celém světě již od roku 2007.

Hospodaření s dešťovou vodou

Pod budovou se nachází pět nádrží na dešťovou vodu s celkovým objemem 100 m3. Voda odtud koná celoroční užitečnou práci při splachování toalet a v létě je vedena řízeně do zavlažovacího systému zahradní úpravy kolem budovy. Z vodovodního řadu se za vodné nakupuje pouze nezbytná voda do kohoutků a do sprch. Stočné se platí pouze za tu část dešťové vody, která skutečně proteče kanalizací a kterou měří opět systém Tecomat Foxtrot.

Elektřina a elektroinstalace

Nová budova Teco využívá výhradně elektřinu – k topení ani chlazení nepoužívá žádný spalovací proces! Veškerá elektřina přichází přes 150kW trafostanici. Účastní se hlavně vytápění, chlazení a ventilace formou pohonu tepelných a oběhových čerpadel a ventilátorů. Podílí se i na klasice. Na osvětlení, kde jsou použity výhradně LED světelné zdroje (viz foto vpravo). A to i na sloupech veřejného osvětlení v areálu. Samozřejmě pohání výpočetní techniku a nově pořízené výrobní technologie osazování a pájení elektronických součástek, mechanického opracování a laserového popisu plastových dílů. Instalace fotovoltaických panelů a bateriového úložiště se do první etapy realizace nenominovala, je s ní ale počítáno v etapě další.

Zastřešené parkoviště je připraveno na instalaci fotovoltaických panelů a nabíjecích stanic pro elektromobily.

Elektroinstalace je kompletně svěřena Tecomatu Foxtrot. Veškerý slaboproud a silnoproud jsou tu propojeny datově mezi sebou. Zásuvky, vypínače, žaluzie a termostaty jsou připojeny více než dvacítkou větví instalační sběrnice CIB. Ovládací reléové moduly jsou spolu s jističi a chrániči v podružných rozvaděčích v každé ze čtyř částí budovy. Tecomat Foxtrot má v budově zároveň napojení na přístupový systém a zabezpečovací ústřednu. Ta je připojena na pult centrální ochrany. Nechybí tu ani kamerový systém ochrany vnějšího prostoru. Budova je naprogramována dle počátečního projektu a připravena do budoucna na jakékoli změny v chování a provozu podle nejrůznějších kombinací logických podmínek a měřených dat, například spotřeb energií.

Závěrem zbývá konstatovat, že nová budova společnosti Teco, a. s., je zároveň referenční instalací systému Tecomat Foxtrot, kam jsou zváni všichni zájemci z řad investorů, developerů, architektů, projektantů a univerzit i středních škol na prohlídku s ukázkou funkce skutečné smart průmyslové budovy za plného provozu.

Ing. arch. Irena Schusterová, Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s., redakčně upraveno

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Více informací naleznete na www.tecomat.cz

Přečtěte si také:

Tecomat Foxtrot ovládá a monitoruje automatické dveře a přístupový systém v bance Sede do Banco de Moçambique

7.7.2017 V první polovině roku 2017 byl řídicí systém Tecomat Foxtrot nainstalován do nově postavené výškové budovy Státní banky Mozambiku (Sede do Banco de Moçambique) v hlavním městě Mozambiku v Maputu. Tato banka není běžnou komerční bankou, ale plní podobné funkce jako naše ČNB. 


Tecomat Foxtrot řídí 15 konferenčních místností v hotelu Van Der Valk

17.4.2015 Od prosince 2014 je v provozu nový kongresový hotel řetězce Van Der Valk u města Veenendaalen v Holandsku. Holandský partner společnosti Teco a.s., firma B&R Design, zrealizoval zakázku, kde Foxtroty řídí a koordinují distribuci audia a videa do všech sálů, ovládají spouštění projektorů, pláten a velkoplošných obrazovek s rozlišením 4K, řídí stínění roletami i žaluziemi, ovládají osvětlení, větrání a samozřejmě i teplotu v každém sále podle potřeby. 


Další aplikace Foxtrot v inteligentní administrativní budově

8.4.2015 V březnu 2015, během veletrhu AMPER, byla naše redakce pozvána na prohlídku nové administrativní budovy brněnské firmy WOMBAT s.r.o., kde komplexní řízení technologií obstarává řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti TECO a.s. Pojďme se tedy podívat, jak si Foxtrot poradil s řízením mnoha různých technologií v budově s 58 místnostmi a garážovou halou. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services