Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Unicorn představuje řešení Inca pro vysokonapěťové stejnosměrné soustavy

23.7.2020 Společnost Unicorn, která je rovněž hlavním partnerem konference Smart city FOR ARCH připravovaným provozovateli tohoto portálu, má vskutku široký záběr řešení. Důkazem je dispečerský systém Inca pro kabely vysokonapěťové stejnosměrné soustavy (HVDC), který představila v červenci 2020.

O technologii HVDC – proč stejnosměrně?

Technologie HVDC vznikla a dále se rozvíjí jako efektivní alternativa zažitému střídavému přenosovému systému v určitých konkrétních případech. Obecně platí, že přenos elektrické energie je efektivní při použití vysokého napětí, protože s vyšším napětím klesá jednotkový odpor vodiče. Měnit hodnotu napětí pomocí transformátoru však lze jen u střídavého proudu. Naproti tomu je použití stejnosměrného elektrického vedení oproti střídavému ekonomičtější, a to především proto, že není třeba přenášet tři fáze, lze použít tenčí vodiče a stejnosměrný proud má obecně menší ztráty ve vedení.

HVDC přenosové spojení je tak oproti střídavému ekonomičtější na vlastním vedení a méně ekonomické v koncových bodech, kde je třeba proud transformovat a usměrňovat, resp. střídat, přičemž hraje roli nákladnost, účinnost a spolehlivost příslušných zařízení. Složitější a dražší je také regulace HVDC soustavy, zvlášť u multiterminálových sítí (více než dva koncové body). HVDC přenos je proto výhodný zejména na dlouhé vzdálenosti mezi dvěma koncovými body. Takto funguje většina HVDC spojení.

Inca

Inca (Interconnector and Network Control Application) je dispečerský systém pro provozovatele vysokonapěťových stejnosměrných (HVDC) kabelů. Řídí provoz podmořských kabelů v souladu s informacemi z přenosové soustavy a umožňuje monitoring jejich stavu v reálném čase. Pokrývá tak potřeby provozovatelů od monitorování stavu spojení v reálném čase po zprostředkování objednávek energie.

Výhody Inca

Hlavním účelem řešení Inca je zajištění bezpečnosti provozu a jeho celkové hospodárnosti a poskytování moderního a flexibilního uživatelského rozhraní pro klíčové uživatele. Propracovaný optimalizační algoritmus transformuje nominované obchodní toky na fyzické toky elektřiny. Dostupnost a provozní spolehlivost celého řešení Inca plně reflektuje nezbytnost provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Sledování provozu a stavu elektrického kabelu v reálném čase a systém notifikací

Systém Inca (Interconnector and Network Control Application) kontinuálně přijímá operační informace z provozu HVDC. Tyto informace jsou provozovatelům zobrazovány prostřednictvím dispečerského systému. Kromě systémových notifikací a zvukového alarmu jsou kritické události oznamovány uživatelům Inca rovněž prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Tím je dosaženo okamžitého rozšíření povědomí o nastalé situaci i mimo řídicí místnost provozu.

Primární a sekundární podpora

Podpůrné týmy dokáží pomoci uživatelům s řešením identifikovaného problému, například návodem k dočasnému řešení a následnou opravou. Týmy primární i sekundární podpory mají za sebou již řadu let zkušeností v provozu obdobných systémů s rozsáhlými znalostmi z energetické domény. Společnost Unicorn poskytuje podpůrné služby k zajištění hladkého provozu nepřetržitě 365 dní v roce.

Optimalizace odchylek

Systém Inca představuje přímý funkční článek mezi Nominační platformou a řízením vysokonapěťového podmořského kabelu v reálném čase. Transformací komerčních zobchodovaných hodnot na hodnoty fyzického toku (reprezentovány instrukcemi pro podmořský kabel) vzniká odchylka, způsobená potřebou postupné změny výkonu kabelu. Inca a jeho optimalizační algoritmus zajišťuje minimalizaci výsledné odchylky.

Proč řešení od Unicorn?

Na evropském energetickém trhu působí Unicorn už více než 20 let. Za tu dobu úspěšně realizoval stovky projektů pro provozovatele přenosových a distribučních soustav, obchodníky a dodavatele elektrické energie a plynu nebo provozovatele podzemních zásobníků plynu. Díky tomu získal unikátní know-how a vybudoval pevné technologické zázemí pro svá řešení. Jeho energetický tým čítá více než 500 odborníků připravených dodat zákazníkům spolehlivá softwarová řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Unicorn, redakčně upraveno a rozšířeno

Obrázek © Unicorn

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

ČEZ spolupracuje s regiony: posiluje zásobování elektrickou energií na Králicku

21.7.2020 Úspěšnou spolupráci energetické skupiny ČEZ s regionem při jeho rozvoji znají čtenáři našich portálů na příkladu Smart regionu Vrchlabí. Dalším takovým příkladem, o němž byla veřejnost informována v červenci 2020, je region kolem orlickoústeckého městečka Králíky.


Výsledek úspěšné spolupráce v energetice: model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110 kV

16.7.2020 Provozovatelé přenosové a distribučních sítí, společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, dokončili v polovině července 2020 projekt „Rozšíření modelu elektrizační soustavy v dispečerském řídicím systému o část distribuční sítě se jmenovitým napětím 110 kV“. Nový model poskytne dispečerům ČEPS detailnější přehled o elektrizační soustavě a zefektivní spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních sítí. 


Česká přenosová soustava: pandemie ovlivnila výrobu elektřiny, její strukturu i cenu elektřiny, situace se nyní vrací do normálu

8.6.2020 Restriktivní opatření proti šíření pandemie COVID-19 s sebou přinesla změny provozních ukazatelů elektrizační soustavy ČR. Mimo jiné došlo ke snížení spotřeby, výroby a salda, poklesla také cena silové elektřiny. Od konce května 2020 se většina uvedených parametrů vrací k běžným hodnotám. Tolik poznatky provozovatele české přenosové soustavy, společnosti ČEPS, s nimiž byla odborná veřejnost seznámena na začátku června 2020. 


Platforma International Phasor Data Exchange (IPDE): Česko a Slovensko spolupracují na spolehlivosti přenosových sítí

11.6.2019 Robustní přenosová síť je základem spolehlivé energetické soustavy v zemi. Dobře si to uvědomují i společnosti ČEPS a SEPS, provozovatelé přenosových soustav v České republice a na Slovensku, když na začátku června 2019 podepsaly dohodu o účasti v platformě International Phasor Data Exchange (IPDE). Jedná se o mezinárodní projekt určený k zjednodušení a zefektivnění výměny provozních dat v rámci propojených evropských přenosových soustav. 


Sinn Power: Energie z mořských vln

21.2.2019 Svět momentálně využívá sotva zlomek masivního energetického potenciálu mořských vln. Změnit to chce společnost SINN Power z Mnichova svými modulárními a úspornými konvertory energie mořských vln. Systém prošel počátečními testy s vynikajícími výsledky, zčásti také zásluhou spojovacích technologií společnosti LAPP. Philipp Sinn navrhl úsporný způsob přeměny energie, která vzniká tříštěním mořských vln na elektřinu bez nutnosti použití komplexních technologií. Nyní ve společnosti SINN Power zaměstnává deset lidí, kteří společně pracují na budoucnosti dodávky energií 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services