Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Přílivová elektrárna SeaGen: elektřina z moře pro 10 000 domácností

28.3.2013 Elektrárna SeaGen patřící britské společnosti Marine Current Turbines Ltd., je v současné době jednou z mála komerčně provozovaných elektráren na světě využívajících energii mořského přílivu. Dvě 600kW mořské turbíny o průměru 16 m jsou umístěné v severoirské úžině u zátoky Strangford Lough 3 metry pod hladinou moře. Bez ohledu na počasí dodávají do rozvodné sítě elektřinu až 20 hodin denně, a zásobují tak cca 1500 domácností. Pro potřebu oprav a údržby lze turbíny vysunout nad hladinu (viz obrázek).

U tohoto typu přílivových elektráren (na rozdíl od jiných technologií, využívajících hráze) je k efektivnímu provozu nutné stálé a výrazné mořské proudění. Tak je tomu i v případě elektrárny SeaGen instalované v místech, kde voda proudí konstantní rychlostí 2,4 m/s, a dává tak turbíně 15 otáček za minutu. Podobně jako větrné farmy, i takovéto přílivové elektrárny je účelné sdružovat do větších skupin dodávajících elektřinu do sítě. Tomu odpovídá i plánovaný rozvoj SeaGen.

V březnu 2013 vydala vláda Walesu povolení k instalaci pěti dalších přílivových turbín u severozápadního pobřeží Walesu. Půjde o turbíny inovované konstrukce SeaGen-S od společnosti Siemens, každá o výkonu 2 MW. Tato elektrárna tak v roce 2015, kdy by nové turbíny měly být uvedeny do provozu, bude zásobovat elektřinou z moře cca 10 000 domácností. Novinku v konstrukci je zvětšení průměru rotoru na 20 m a přidání dalšího rotorového listu, čímž bude turbína připomínat podmořskou větrnou elektrárnu. Tím se lépe rozloží tlak mořské vody a sníží opotřebení turbíny.

Většinovým vlastníkem společnosti Marine Current Turbines Ltd. je od loňského roku skupina Siemens. Podobně jako v případě Alstomu, který na začátku letošního roku převzal britskou společnost TGL (viz článek „Přílivové elektrárny: další krok k rozvoji“ v rubrice Obnovitelné zdroje) i Siemens expanduje na trhu mořské energetiky skrze akvizice technologicky orientovaných firem.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také další související články z naší rubriky Obnovitelné zdroje:

MIT představil novou koncepci plovoucí jaderné elektrárny

23.4.2014 Americký Massachusetts Institute of Technology (MIT) představil v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti svůj inovativní koncept plovoucí jaderné elektrárny o výkonu 200 MWe a více. Plovoucí jaderná elektrárna obecně nabízí přímořským zemím řadu výhod. Lze ji například umístit v blízkosti území s velkou poptávkou po elektřině, aniž by bylo nutno zabírat půdu Horns Rev 3: další dánská mořská větrná farma v přípravě

10.4.2014 Dánská větrná farma Horns Rev 3 se na začátku dubna 2014 přiblížila o další krok realizaci podepsáním smlouvy provozovatele dánské přenosové sítě Energinet.dk se společností ABB na dodávku podmořského přenosového spojení. Tato větrná farma se bude nacházet v Severním moři, cca 30 km od nejzápadnějšího výběžku Jutského poloostrova 

Cape Wind: první komerční mořská větrná farma v USA začíná s výstavbou

7.1.2014 Podpisem smlouvy mezi společností Siemens a provozovatelem větrné elektrárny Cape Wind začal před Vánoci 2013 proces vybudování a provozu první americké mořské větrné farmy s parametry a podmínkami provozu běžné komerční elektrárny. Větrná farma se 130 turbínami a instalovaným výkonem 468 MW bude situována 20 km od pobřeží ve vodách Atlantického oceánu na severovýchodě USA, v mořském trojúhelníku u jižní části Massachusetts označovaném jako Nantucket Sound. 


London Array: Největší mořská větrná farma na světě otevřena

9.7.2013 Největší provozovanou mořskou větrnou farmou na světě je od začátku července 2013 britská větrná farma London Array, ležící v ústí řeky Temže, asi 20 km od pobřeží anglických hrabství Essex a Kent. Farma má celkem 175 větrných turbín, každou o průměru rotoru 120 m a výkonu 3,6 MW. 

Thornton Bank: další evropská větrná farma úspěšně přifázována k přenosové síti

3.10.2013 V polovině září 2013 byla přifázována ke kontinentální přenosové síti belgická větrná farma Thornton Bank patřící belgické energetické společnosti C-Power NV, a potvrdila tak praktickou životaschopnost a užitek mořských větrných farem pro kontinentální Evropu. Po první fázi se šesti větrnými turbínami o celkovém výkonu 30 MW, dočasně připojenými ke kontinentální síti, následovala druhá a třetí fáze projektu. 


Program ReDAPT: přílivová elektrárna na plný výkon 1 MW

21.8.2013 Přílivová elektrárna britského výrobce Tidal Generation Limited (nyní součást společnosti Alstom), o níž jsme psali v článku Přílivové elektrárny: další krok k rozvoji v rubrice Obnovitelné zdroje, dosáhla na konci července 2013 plného výkonu 1 MW v provozních podmínkách. Elektrárna byla instalována v lednu 2013 a od svého připojení k přenosové síti do ní dodala již přes 10 MWh elektřiny. 


Elektřina z mořských vln: představení elastomerové technologie

2.8.2013 Na konci července 2013 představilo projektové konsorcium EPoSil (electroactive polymers based on silicon for power generation) v laboratoři společnosti Bosch první demonstrační model získávání elektřiny z mořských vln pomocí silikonových materiálů – elastomerů. Projekt EPoSil, dotovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum je součástí programu „chytré materiály pro inovační produkty“, potrvá do roku 2015 a má rozpočet cca 2 mil. €. 


Přílivové elektrárny: další krok k rozvoji

31.1.2013 Energie mořského přílivu jako zdroj pro výrobu elektřiny je stále využívána spíše ojediněle. Jako u většiny obnovitelných zdrojů ani zde příroda zpravidla nerespektuje zátěžové křivky a aktuální situaci v přenosových sítích. Přesto jsou průběžně podnikány kroky, jak tuto energii co nejefektivněji zužitkovat. Jedním z nich je úspěšná instalace testovací 1MW turbíny britského výrobce Tidal Generation Limited (TGL) u Orknejských ostrovů severně od Skotska, která proběhla 24. ledna 2013 ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services