Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

ROV od General Electric usnadňuje péči o turbíny vodních elektráren

3.6.2021 Turbíny vodních elektráren potřebují, stejně jako jakákoli jiná zařízení, pravidelné prohlídky. V náročných podmínkách vodních elektráren je tento proces obzvláště složitý, zvláště s ohledem na nesnadno dosažitelnost některých části turbín ponořených ve vodě. Na pomoc této činnosti a jejímu efektivnímu provádění přišla v druhé polovině května 2021 společnost GE Renewable Energy ze skupiny General Electric se zajímavým řešením: robotizovaným zařízením pro provádění prohlídek pod vodou.

Toto zařízení (viz fotogalerie k článku) funguje na platformě dálkově ovládaného vozidla, anglicky remote operated vehicles – ROV. Je vybaveno senzory a kamerami, které zvládnou prohlídku mezi listy oběžného kola turbíny v mezeře méně než 200 mm. Přitom umí detekovat stejné defekty, jako při běžné vizuální prohlídce: eroze, prohlubně, koroze, šrámy nebo přítomnost cizích těles. Všechny tyto informace lze na dálku sledovat a vyhodnocovat v reálném čase. Zároveň jsou podle potřeby pořizovány videosnímky pro pozdější analýzu. 

Proces validace ROV proběhl v pěti kanadských vodních elektrárnách. Při nich byly úspěšně zkontrolovány česle, vtokové cesty, vertikální a horizontální turbíny a odtokové cesty. 360°kamera zavedená mezi listy Francisovy turbíny umožnila údržbovým týmům vizuálně zkontrolovat rozváděcí kolo, oběžné kolo a odváděcí potrubí.

ROV může prohlížet jakoukoli turbínu pro vodní elektrárny v nesnadno dostupných oblastech, zcela ponořenou ve vodě. Tím sníží náklady, rizika prohlídky a dobu odstávky o 95 %.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © GE Renewable Energy

Další informace zde

Přečtěte si také:

Tepelná elektrárna Ledvice zkouší fotovoltaiku i bezlopatkové vodní turbíny

13.5.2021 Na nové fotovoltaické elektrárně v Ledvicích zkouší ČEZ vlastnosti a vhodnost různých typů panelů, které chce po vyhodnocení nasazovat v připravovaných velkých solárních parcích. Odborná veřejnost o tom byla informována v dubnu 2021. Už od června 2020 jsou tu zároveň využívány čtyři inovativní bezlopatkové odvalovací turbíny PROTUR. 


Umělá inteligence napomáhá diagnostice turbín v Jaderné elektrárně Temelín

4.5.2021 Moderní metody tzv. neuronové sítě, které využívá i umělá inteligence, zavádí ČEZ na diagnostických systémech turbín v Jaderné elektrárně Temelín. Jejich hlavním cílem je včas předejít nežádoucímu nárůstu chvění. V druhé polovině dubna 2021 instalovali technici VZU Plzeň a ČEZ na prvním bloku první část z potřebných zařízení – tři desítky tzv. galvanických oddělovačů. Úkolem těchto zařízení je umožnit sběr vysokorychlostních dat o chvění z řídicího systému turbíny přes speciální úložiště. 


Hybridní fotovoltaický a bateriový systém podpoří energetiku státu New York

28.4.2021 V americkém státě New York se připravuje hybridní fotovoltaický a bateriový systém o celkové kapacitě 123 MWh, jehož rutinní provoz je plánován k zahájení v létě 2021. V březnu 2021 k tomu byl učiněn důležitý krok: Společnost General Electric byla vybrána projektovou firmou Convergent jako dodavatel „srdce“ tohoto systému – integrovaného solárního invertoru a bateriového zásobníku. Součástí dodávky je i dvacetiletá servisní smlouva. 


ergie a obnovitelné zdroje: srovnání různých bezemisních zdrojů elektrické energie z pohledu plochy na dosažení výkonu

19.2.2021 V debatách o vhodných zdrojích elektřiny obvykle schází jejich územní nároky: větrné elektrárny zaberou 530krát více místa než jaderné elektrárny, u pozemní fotovoltaiky je to 107krát. O porovnání různých bezemisních zdrojů elektrické energie z pohledu plochy na dosažení výkonu se lze dočíst v analytickém článku České nukleární společnosti z února 2021, založeném na výsledcích evropské studie beroucí jako příklad mimo jiné Českou republiku. 


Areál Svatopetrská v Brně: moderní technologie pomáhají změnit brownfield v inovační centrum

10.12.2020 První ze tří budov brněnského browndfieldu Svatopetrská se na začátku prosince 2020 definitivně proměnila na moderní Inovační centrum sloužící jako sídlo kanceláří, skladů a restaurací. Nalézá se zde i 16 nízkoenergetických bytů. Na tomto pozoruhodném projektu měly významný podíl technologie společnosti Schneider Electric.  

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services