Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Postřehy z veletrhu AMPER 2019

25.3.2019 Konference Smart city v praxi IV organizovaná provozovateli našeho portálu byla už tradičně doprovodným programem veletrhu AMPER 2019. A protože náš portál věnuje pozornost nejen chytrým řešením pro města a obce, ale v nemalé míře i dalším elektrotechnickým oborům, porozhlédli jsme se po veletržních halách a sledovali produkty a řešení, které zaujmou. V tomto článku přinášíme výběr našich postřehů.

Stäubli QCC – inovativní konektor pro nabíjení elektrických vozidel

Stäubli Electrical Connectors předvedl návštěvníkům veletrhu AMPER technologii pro automatické nabíjení rozmanitých elektrických dopravních prostředků. Konektor QCC (neboli Quick Charging Connector, viz foto níže) je určen pro častější dobíjení, které umožňuje využívat baterie s menší kapacitou a podporuje tak rozvoj elektromobility nejen v centrech měst. Skutečně první představení v České republice měl tento konektor již před pěti lety na konferenci „Elektrické autobusy pro město II“, pořádané provozovateli tohoto portálu, která proběhla v březnu 2014 jako doprovodný program veletrhu AMPER. Vzhledem k tomu, že však trh elektrických autobusů pro veřejnou dopravu spěje cestou standardizace (viz závěry naší konference Elektrické autobusy pro město VII) a řešení od Stäubli je stranou tohoto proudu, nabízí se spíše jako velmi efektivní řešení pro průmyslovou dopravu a logistiku ve velkých skladových areálech, včetně kombinace s autonomními nákladními vozidly.

Quick Charging Connector
Řešení dobíjení elektrických dopravních prostředků od Stäubli se nabízí jako velmi efektivní řešení pro průmyslovou dopravu a logistiku ve velkých skladových areálech, včetně kombinace s autonomními nákladními vozidly.
Na stánku Stäubli byly také k vidění dva šestiosé roboty TX2-60 pro kompletaci, testování a kontrolu kvality USB disků včetně funkčního řešení bezpečnosti pro spolupráci s člověkem.

Tecomat Foxtrot druhé generace – premiéra na AMPER 2019

Na veletrhu AMPER 2019 se představila nová generace programovatelného automatu z rodiny Tecomatů od kolínské společnosti TECO – automatizace pro nadcházející desetiletí. Nový Foxtrot 2 přináší elegantní řešení problematiky nové doby, před kterými stojí elektroinstalatéři, systémoví integrátoři, projektanti a programátoři. Ti jsou postaveni před nutnost komunikovat jak s podřízenými zařízeními, tak i po internetu, a to navíc zabezpečeně. Roste počet typů propojovaných zařízení, jako je třeba hlasové ovládání, roste i počet jejich typů od různých výrobců. Zvyšuje se počet používaných protokolů a další nové jsou nadále zaváděny a standardizovány. Základní moduly nové řady Tecomat Foxtrot začínají od čísla CP-2000 a v první vlně je celkem pět variant. Základní vlastností nové generace je plná kompatibilita aplikačních programů se současnou první generací Foxtrotu a plná kompatibilita se všemi dosavadními rozšiřujícími moduly. A abychom nezapomněli, Tecomat Foxtrot řídí i budovu svého výrobce – blíže se lze o tom dočíst v naší brožuře Příběhy chytrých pomocníků zde.

Platforma FLOWBOX pro příjemné prostředí (nejen) ve veřejných budovách

Softwarová platforma FLOWBOX pro správu budov od stejnojmenné kladenské firmy má univerzální využití pro obytné, kancelářské a administrativní budovy. Z jednoho centra umožňuje efektivně spravovat budovy v různých lokalitách, čímž je předurčena mimo jiné právě pro chytrá města a budovy v jejich majetku. Jedním z možných využití, jímž se – stejně jako výše uvedený Tecomat Foxtrot – prezentuje v naší brožuře Příběhy chytrých pomocníků, je využití pro školní budovy. Zavedením platformy FLOWBOX zde dochází ke zlepšení klimatických podmínek ve třídách a ve sportovní hale. Finančním přínosem implementace této platformy je úspora nákladů na provozování jednotlivých budov, kde byl FLOWBOX implementován. Tato úspora umožňuje návratnost investice kolem 3 let. To je méně, než doba jejich technické i účetní životnosti. A jak vyplynulo z diskuse mezi zástupci firem TECO a FLOWBOX, nabízí se tu využití této softwarové platformy v kombinaci s chytrými programovatelnými automaty Tecomat Foxtrot. Ejhle, veletrh AMPER a jeho doprovodný program skutečně propojují nejen vystavovatele a jejich zákazníky, ale i vystavovatele mezi sebou.

Murrelektronik propojuje průmysl (i svět)

Společnost Murrelektronik ukázala zajímavé inovace z oblasti konektorů, s modulárním systémem sledování proudu Mico Pro®, jež může být nyní vybaven integrovaným napájením 5 nebo 10 A umožňujícím výraznou úsporu místa v rozvaděči. Nový je také modul s certifikací NEC třídy 2. Mezi další zajímavosti patří třeba: Murrelektronik-Cloud, výkonné sběrnicové moduly MVK Metal a Impact67, jež budou v budoucnu vybaveny napájecím konektorem M12. Ten jako přípojnou koncepci napájení budoucnosti doporučuje PNO (uživatelská organizace Profinet). Zákaznická řešení Murrelektronik jsou nejen díky tomu vysoce atraktivní pro štíhlé a efektivní instalační koncepce na bázi PROFINET. Zkrátka, díky produktům této firmy zůstává průmysl po celém světě ve spojení.

Eplan a Rittal – synergie mezi sestrami v průmyslu

Řešení společnosti Rittal ukazují, že i hardware dokáže být chytrý. Na veletrhu představila nový systém řadových skříní VX25 pod heslem „System Perfection“: první systém skříní, který byl plně vyvinutý, aby splňoval nároky na zvýšení produktivity a byl vhodný pro Průmysl 4.0. Společně se svojí sesterskou firmou Eplan slibuje Rittal výrazné zvýšení produktivity díky integrovaným řešením se softwarovými nástroji a daty. Uvedený systém řadových skříní VX25 (viz foto vlevo), který na veletrhu získal Čestné uznání Zlatý Amper 2019, vznikl na základě intenzivního dialogu se zákazníkem prostřednictvím rozsáhlého, vědecky založeného průzkumu použitelnosti ve výrobě řídicích a distribučních rozváděčů v Německu, USA a v Číně. Navržené řešení těchto požadavků společnost Rittal konzultovala se zákazníky a jejich zpětnou vazbu zapracovala do nového systému řadových skříní VX25.

Její výše zmíněná sesterská společnost EPLAN je naproti tomu zaměřená na průmyslový software. Na veletrhu AMPER představila nové systémy eView a EPLAN Cogineer, které umožní spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudových řešení. Díky novému technologickému přístupu EPLAN zajistí hlubší automatizaci inženýrských procesů a zpřístupnění projektových metadat napříč inženýrským procesem s ohledem na vysokou bezpečnost dat.  Dalším nosným tématem byly inženýrské procesy „pod lupou“ zaměřené hlavně na standardizaci, možnost konfigurace a vysokou efektivitu při návrhu a realizaci zakázky. Návštěvníci měli možnost sledovat propojení EPLAN a TIA portál, novinky platformy EPLAN verze 2.8 včetně praktických ukázek z oblasti projektování PLC, svorek a správy maker.

V továrně bezpečně s LBK

O ochranu osob v průmyslových areálech se postará bezpečnostní radarové zařízení – systém LBK od společnosti Inxpect, u nás zastupované firmou Schmachtl. Jde o modulární zařízení aktivní ochrany SIL2 / PL-d, které se skládá z inteligentního snímače pohybu LBK-501 a řídící jednotky LBK-C22. Na rozdíl od tradičních detektorů, které využívají optickou nebo tlakovou technologii, mohou tyto snímače s radarovou technologií v reálném čase vypočítat polohu osob pohybujících se v blízkosti nebezpečné oblasti. Přitom filtrují veškerá rušení způsobená prostředím ve výrobě, čímž zásadně snižují spouštění planých alarmů. 

 

Napájecí zdroje MEAN WELL pro veřejné osvětlení v obcích nebo odloučených lokalitách

Napájecí zdroj MEAN WELL pro svítidla veřejného osvětlení je možné individuálně připojit k osobnímu počítači a naprogramovat křivku stmívání. Výhodou tohoto řešení je, že po instalaci není nutná žádná další údržba, protože napájecí zdroj si počítá sedm po sebe jdoucích dní a na základě změny doby provozu si automaticky upravuje následující dobu provozu. Toto řešení není finančně náročné ani na infrastrukturu, protože zdroj není nutno připojovat na žádné řízení nebo stmívání. Hodí se proto zejména pro menší obce nebo odloučené lokality ve městech. O jeho dalších zajímavých vlastnostech se lze dočíst mj. ve výše uvedené brožuře Příběhy chytrých pomocníků. Napájecí zdroje MEAN WELL je možné zakoupit u společnosti JDC,s.r.o. na Slovensku nebo AKAM v ČR.

Napájecí zdroj MEAN WELL pro svítidla veřejného osvětlení je možné individuálně připojit k osobnímu počítači a naprogramovat křivku stmívání.

Naši staří známí na AMPER MOTION rozvíjejí elektromobilitu osob i nákladu

Elektromobilita byla na veletrhu především součástí doprovodného programu AMPER MOTION, ale k nalezení byla i mimo něj. Mnohé zajímavé produkty zde vystavené nicméně nebyly našim redaktorům nijak neznámé. Elektrické nákladní užitkové vozidlo Goupil G5 se možná spíše než ve „sterilních“ prostorách veletržní haly vyjímá při každodenní práci uprostřed městské zeleně v Brně, jak ukazuje mimo jiné článek v naší výše zmíněné brožuře Příběhy chytrých pomocníků. Ve stejné brožuře je předvedena „v akci“ v Litoměřicích také například multistandardní nabíjecí stanice řady Terra HP od ABB, další z držitelů Čestného uznání Zlatý Amper 2019. Pohyblivým exponátem sloužícím návštěvníkům veletrhu byl elektrobus ostravského výrobce EKOVA ELECTRIC. A protože spolehlivost a efektivní provoz elektrických vozidel závisí kromě jiného na kvalitních spojovacích prvcích pro jejich energetiku a vozidlovou komunikaci, patří k elektromobilitě neodmyslitelně také „chytré“ součástky prezentované dalším z partnerů našich konferencí, společností PZK Brno.

Rychlonabíjecí stanice ABB Terra HP

Elektrické nákladní užitkové vozidlo Goupil G5

Elektrobus EKOVA ELECTRON

HDL Automation – řešení pro chytrý a pohodlný dům

Naše postřehy uzavřeme pohodlím chytrého domova: Společnost HDL Automation nám předvedla ovládání funkční expozice inteligentního domu (osvětlení, vytápění, stínění, audio) prostřednictvím designových ovládacích prvků HDL, chytrého zrcadla, mobilní aplikace Myjordomus či hlasového ovládání osobním asistentem Alexou a Google Home. Novinkou byl bezdrátový systém individuální regulace vytápění IQRC určený pro rozsáhlé budovy. Součástí expozice bylo i luxusní osvětlení BROKIS.

Závěrem

Bylo by jistě ještě mnoho, o čem psát. Je vidět, že veletrh AMPER si vydobyl své pevné místo v brněnském areálu i v diářích vystavovatelů z celého světa, jichž bylo letos téměř 650, a jejich zvídavých zákazníků. Nejvíce zastoupeným oborem je bezesporu automatizace, přičemž lze sledovat, jak dodavatelé z průmyslových oborů zvolna expandují i na trh chytrých řešení pro města a obce – prezentace partnerů naší zmíněné konference Smart city v praxi IV jsou toho ostatně názorným důkazem.

Za uznání v této souvislosti stojí i partnerství mezi organizátory veletrhu AMPER a jeho slovenského protějšku ELO SYS v Nitře, kde v květnu 2019 proběhne slovenská verze naší konference pod názvem Smart city v praxi ELO SYS 2019. Společně s oběma veletržními správami tak máme tu čest přispívat k rozvoji česko-slovenské spolupráce v oboru chytrých měst a moderních technologií.

Přejeme tedy AMPERu a jeho organizátorům hodně zdaru a těšíme se na další spolupráci!

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Přečtěte si také:

Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

7.9.2018 Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services