Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Mico Pro: Perfektní systém na sledování proudu

3.2.2020 Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 V DC. Jeho modulární design umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují požadovaným aplikacím, přidávají hodnotu výhodným poměrem mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využití stroje. Další výhodou je pak integrovaná koncepce distribuce potenciálu, která významně omezuje potřebu kabeláže v řídicí skříni.

Napájecí systémy jsou srdcem strojů a systémů, protože zajišťují energii potřebnou pro provoz. Nadproud nebo zkrat může mít nepříznivý účinek na zdroj a může způsobit odstavení stroje, výpadek ve výrobě a zvýšené náklady. Při snaze o zvyšování spolehlivosti napájecích systémů je nutno zabránit vzniku těchto problémů. Systém společnosti Murrelektronik sestávající z vysoce kvalitních zdrojů napájení a systémů sledování proudu Mico Pro je optimálním systémem s vysokým využitím kapacity strojů.

Mico Pro se zdrojovým modulem

Od svého uvedení na trh v roce 2006 je inovační systém sledování proudu Mico využíván v miliónech strojů a systémů. Na rozdíl od dříve používaných miniaturních jističů Mico spolehlivě spíná i v případě kombinace s dlouhými kabely a jejich malými průřezy běžnými v rozsahu napětí 24 V DC. To zajišťuje dlouhodobou stabilní a bezchybnou ochranu zátěžových obvodů s napětím 24 V DC.

Všechny kanály v instalaci jsou jednotlivě sledovány ohledně jejich proudového zatížení pomocí našich patentovaných vypínacích charakteristik. Vadné kanály jsou jednotlivě vypínány podle principu včasné detekce závady. Zdroj poruchy, jako je například přetížení způsobené opotřebenými zátěžovými nebo dokonce zkratovými obvody, je možno rychle a přesně lokalizovat pomocí diagnostických funkcí. Po odstranění závady je postižený kanál znovu k dispozici. Kanály samozřejmě nejsou vypínány během úmyslných a krátkodobých přetížení, například při startovacích kapacitních zátěžích. S pomocí inteligentní komponenty Mico v řídicí skříni dokáže Murrelektronik rychle a účinně navrhovat řešení při odstraňování závad, která znamenají konec dlouhým prostojům a začátek spolehlivých výrobních procesů.

 

Výběr ze široké řady modulů Mico Pro, které se všechny připojují ke zdrojovému modulu, se kterým tvoří uzavřený systém

Řešení, která perfektně vyhovují aplikacím

S cílem plnit rostoucí požadavky automatizačních technologií z hlediska modularity a miniaturizace rozvinula společnost Murrelektronik koncepci Mico ještě dále. Prostřednictvím Mico Pro nabízí Murrelektronik modulární řešení, pomocí kterého je možno konstruovat proudové ochranné systémy, které perfektně vyhovují potřebám uživatelů v jejich aplikacích. Stanice má přesně ten počet kanálů, které konkrétní aplikace požaduje. Rozsáhlé portfolio nabízí verze s jedním, se dvěma nebo se čtyřmi kanály, které jsou buď přednastaveny, nebo které je možno flexibilně přizpůsobit dané aplikaci. V budoucnu je pak možno bez jakýchkoli problémů implementovat rozšíření. V případě, že je zapotřebí zajistit ochranu pro další kanály, lze jednoduše připojit další modul.

Při zajišťování spolehlivosti stanic s Mico Pro pracuje Murrelektronik s vědomím nutnosti dosahovat kvality ve všech krocích procesu. Používáme prvotřídní komponenty přímo ze stádia vývoje, které jsou extrémně účinné, a proto netrpí teplotními stresy během provozu. Důsledkem toho je vysoká hodnota střední doby mezi poruchami (MTBF) přes 2,4 miliónu hodin. Provádění zkoušek, jako například pomocí 1000 zkratových poruch, zajišťuje spolehlivost komponent i v náročných situacích. Toto vše poskytuje významně dlouhou životnost a pravidelnou dostupnost.

Inovační můstkový systém ještě více usnadňuje použití modulu Mico Pro

Volný prostor v řídicí skříni

Stanici Mico Pro je možno navrhnout s přesným počtem tenkých modulů potřebných pro aplikaci s výslednou úsporou místa v řídicí skříni. Jako další variantu lze integrovat zdroje napájení speciálně vyvinuté pro systém Mico. Tyto zdroje nahradí zdrojový modul, přičemž poskytnou totožné diagnostické funkce, tedy společné poruchové hlášení, 90% včasné varování a řídicí signál pro dálkové ovládání. Energeticky efektivní zdroje napájení poskytují až 20 A v paralelním režimu a připojují se intuitivně a rychle pomocí propojek.

Další výhodou, kterou Mico Pro nabízí a která šetří prostor, jsou moduly distribuce potenciálu, které ke sledovanému kanálu připojují několik spotřebičů pomocí plus a mínus kontaktů (+24 V a zem). Tím z řídicí skříně odpadá distribuce 0 V a nezbytné svorkovnice, čímž dochází k uvolnění značného prostoru. Zátěžové spotřebiče jsou připojeny přímo ke každému kanálu a lze je snadno označit.

Toto vše zjednodušuje instalace v řídicí skříni a snižuje práce potřebné pro zapojení. Výsledkem jsou nižší celkové náklady.

Aplikace použitelné kdykoli v budoucnu

Pokud máte ve stroji nebo v systému dvě nebo více řídicích skříní, při použití Mico Pro již nepotřebujete dva zdroje napájení. Pomocí inovačních vysokoproudových modulů (> 10 A) je možno zdroj přenést selektivně z hlavního rozvaděče na vedlejší. Tato selektivita zaručí, že bude odpojen pouze kanál zasažený zkratem nebo přetížením.

V automatizačních systémech se stále více používají energeticky náročné spotřebiče. Také pro ně poskytuje Mico Pro spolehlivou ochranu. K výrobkům s krytím IP67 na stroji jsou ideálním rozhraním silové kabely M12 (kód L), protože jsou navrženy pro zatížení až 16 A a jsou společností PI (PROFIBUS & PROFINET International) definovány jako standardní.

Murrelektronik nabízí na micopro.murrelektronik.com pohodlný online konfigurátor, který usnadňuje elektrotechnikům vzájemné spojování modulárních systémů. Pomocí několika málo kliknutí myší dokážete sestavit systém přesně podle svých požadavků od napájecího modulu po požadované moduly Flex and Fix. Získáte vizuální 3D zobrazení své jednotky Mico Pro a informace, jako požadavek na prostor, celkový proud pro výběr vhodného zdroje a kontrola proveditelnosti, které zabrání chybám v plánování v této časné fázi konstrukce.

Sestavte si svůj systém na sledování proudu pomocí konfigurátoru Murrelektronik

Investujte do perfektně koordinovaného systému

Mico Pro je nezbytnou komponentou pro napájecí systémy budoucnosti. Murrelektronik nabízí portfolio, které poskytuje jednotný systém. Ten zahrnuje síťové filtry, zdroje napájení, vyrovnávací moduly a jednotky Mico-Pro, které systém završují jako účinné monitory zátěžových obvodů.

Pro více informací přejděte na odkaz zde

Tobias Berner, výrobní ředitel Power Distribution, prezentuje Mico Pro

O Murrelektronik

Murrelektronik je předním globálním výrobcem zabývajícím se vývojem, výrobou a distribucí automatizačních řešení. Výrobky Murrelektronik je možno rozdělit do čtyř základních skupin: zdroje a řízení, rozhraní, kabely a konektory a IO systémy.

Vysoce kvalitní a inovační výrobky a zaměření na požadavky trhu odlišují Murrelektronik od konkurentů. Přístup zaměřený na zákazníky zajišťuje, že řešení Murrelektronik šitá na míru vašim požadavkům dokáží zkvalitnit vaše aplikace.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Přečtěte si také:

MVK Fusion = jeden modul pro maximální rozmanitost

31.1.2020 Modul PROFINET/PROFIsafe slučuje tři základní funkce instalační techniky: digitální standardní senzory a akční členy, digitální bezpečnostní senzory a akční členy, IO-Link. Tato kombinace je inovační. Umožňuje nové a převratné koncepce pro automatizaci. Instalace se zjednodušuje a urychluje. S MVK Fusion bude zapotřebí méně sběrnicových modulů na modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To nabízí zajímavé možnosti pro řadu automatizačních aplikací. 


Jednoduché uvedení do provozu: S Cube67 a jeho „machine option management” společnost Hermle AG výrazně snížila čas nutný pro softwarovou údržbu a podporu

27.1.2020 Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedním z tahounů v oboru kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používá celý svět. Jejich tvůrci se pro vytvoření elektrické instalace spoléhají na modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Cube67 a jeho funkce machine option management (MOM) je pro Hermle velkou výhodou. Díky možnosti použít různé konfigurace stroje bez změny programu ušetří čas a peníze vynaložené na vývoj, údržbu a softwarovou podporu. 


Maximální flexibilita pro nejrůznější požadavky

20.1.2020 Kdo si nechává provádět nebo rekonstruovat elektroinstalaci v domě nebo v bytě, setká se téměř s jistotou s produkty a řešeními značky Hager. Tato společnost je celosvětově předním specialistou na automatizaci budov a na elektroinstalace. Po celém světě není rozmístěna jen prodejní síť firmy Hager, ale také výrobní závody. V nich se vyrábí podle nejvyšších standardů kvality. Žádná komponenta se nedostane do obchodu, dokud nebude do detailu prověřena její funkčnost. Pro tyto testy jsou zapotřebí prvotřídní zkušební zařízení.


Murrelektronik: Decentralizovaná řešení automatizace

13.1.2020 Pokročilé koncepty elektrické instalace přivádějí všechny signály ze strojů do řídicího systému nebo cloudu ekonomicky nejvýhodnějším možným způsobem. Klíčem k nejlepší možné elektrické instalaci je zvážení všech fází životního cyklu stroje nebo systému. Výrobci takových strojů a systémů by měli ze zvoleného konceptu těžit stejně, jako budoucí provozovatelé. Důraz by měl být kladen na „celkové náklady na vlastnictví“ a takový životní cyklus, z jakého mají užitek všechny zainteresované strany. 


IO-Link řešení podle Murrelektronik

Integrované čisticí systémy Proceco dosahují s Cube67 a IO-Link výborných výsledků

6.11.2019 Kanadská společnost Proceco, která dodává vodní čisticí systémy na míru, byla pověřena výstavbou automatizovaného mycího systému o 13 stanicích pro letecký průmysl. Jelikož potřebovali integrovat různé typy I/O zařízení a zároveň snížit potřebnou kabeláž, využili  s úspěchem systém Cube 67 s IO-Link od Murrelektronik. 


IO-Link od Murrelektronik pro jednodušší instalace

1.11.2019 IO-Link je odpovědí na otázku, jak stavět stroje efektivnější, flexibilnější a výdělečnější. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k tomu, aby tomu tak skutečně bylo. Výrobní procesy se zrychlují a stávají se flexibilnějšími a ve výsledku výdělečnějšími. Dalším důsledkem je fakt, že dochází ke generování čím dál většího množství dat. Integrace IO-Link zjednodušuje sběr a nakládání s nimi. Zároveň činí komunikaci přehlednou od senzorů až po cloudová úložiště. Když přijde na implementaci zařízení IO-Link, Murrelektronik je váš expert. 


M12 Push-Pull: Univerzální rychlopřipojovací systém

30.9.2019 Kdo často instaluje kabely M12, položil si již určitě otázku, zda neexistuje spolehlivý rychlopřipojovací systém, který by byl univerzální a odolal nejrůznějším zatížením. Do budoucna odpověď zní: Ano! M12 Push Pull je jednotný systém, s nímž lze s časovou úsporou připojovat kabely M12. Přední výrobci konektorů spolupracovali, aby mohli na trhu poskytnout standardizovaný produkt nejvyšší kvality. 


Zalisované napájecí konektory

Připojení motorů je hračkou

24.9.2019 Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno. Dokonalé elektrické spojení, těsnost a odolnost vůči médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti:


Konektory M12 pro průmyslový Ethernet

Plnou rychlostí po komunikační dálnici

19.9.2019 Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální pro použití v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. Konektor M12 s X-kódováním umožňuje vysoké přenosové rychlosti. Konektor M12 s Y-kódováním zajišťuje současně přenos dat a napájení. 


Modlink Heavy: Zátěžové konektory Murrelektronik pro každou aplikaci

13.9.2019 Těžké průmyslové konektory ze série Modlink Heavy od společnosti Murrelektronik zaručují i v nejnáročnějším průmyslovém prostředí spolehlivý přenos signálů, napájení, dat a vzduchu pro pneumatické systémy. Dokonale chrání rozhraní před průnikem vody, chladiv, maziv a nečistot a snesou vysoké mechanické zatížení. Sortiment těžkých konektorů Murrelektronik je velmi široký. Největší předností je flexibilita v konfiguraci. 


F&B PRO: Dokonalé připojení pro všechny zóny zpracování potravin

9.9.2019 V potravinářském průmyslu má hygiena a čistota zásadní význam. Stroje a zařízení musí těmto požadavkům vyhovovat - a elektronické komponenty spolu s nimi. Série konektorů F&B Pro společnosti Murrelektronik byla speciálně navržena pro použití v potravinářském průmyslu.  


Murrelektronik MICO Pro – nyní s vlastním napájením

5.9.2019 V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Jednou ze specializací společnosti Murrelektronik je vývoj řešení, která výpadkům předejdou nebo minimalizují jejich dopady: Odrušovací moduly, schopné absorbovat přebytečnou energii z napěťových špiček; síťové filtry, odstraňující nežádoucí rušení v napájecí síti; redundantní moduly, starající se o okamžité připojení záložního zdroje; vyrovnávací bateriové i ultrakondenzátorové moduly, schopné překlenout výpadky v řádech milisekund až hodin; a v neposlední řadě komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví. 


Propojovací technika Murrelektronik jako napínavý příběh

8.8.2019 Všichni, kteří využívají, nebo by mohli využívat v průmyslových aplikacích moderní propojovací techniku Murrelektronik spolu s její softwarovou podporou, mají v následujících videosnímcích příležitost se s jejím použitím seznámit krok za krokem. Je to seznámení přitažlivou formou, jako v napínavém příběhu. Divák se například dozví, jak různé varianty switchů a přípojných kabelů bez problémů vyhoví různým prostorovým omezením. 

PODÍVEJTE SE: 


 

Naše tipy
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services