Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Reportáž Smartcityvpraxi.cz: odpoledne s autonomním minibusem v Bad Birnbachu

3.1.2018 O zahájení provozu autonomního elektrického minibusu v Bad Birnbachu provozovaného německými státními drahami (Deutsche Bahn, DB) byli již čtenáři našich portálů informováni. Čas mezi svátky na konci roku 2017 využila naše redakce k tomu, aby se na tento bezesporu zajímavý projekt podívala blíže a podělila se o dojmy a postřehy, které člověk nezíská, pokud si věc neprohlédne na vlastní oči.

Projekt

Projekt autonomních minibusů je součástí nového produktu DB uváděného pod značkou „ioki“ a zaměřeného na mobilitu na vyžádání. Německé železnice v rámci tohoto víceletého projektu hodlají vyzkoušet, jak jejich cestující budou akceptovat dopravu vozidly bez řidiče, a lépe se seznámit s příslušnými technologiemi. Nejde tedy zdaleka o pouhé „stříhání pásek“ pro větší důležitost úřadujících komunálních politiků.

Pro první testovací provoz autonomního minibusu v režii DB padla volba na Bad Birnbach, malé bavorské lázně zaměřené na léčbu pohybového ústrojí, a tedy plné hostů, jimž pohyb dělá problémy. Do Bad Birnbachu lze dojet vlakem, ale nádraží je od vlastního lázeňského centra nepříjemně daleko a prozatím zde není kvalitní napojení veřejnou dopravou. Kromě toho se zde střídají hlavní silnice, pěší zóny a zpevněné lázeňské cesty parkem, tedy přesně ta rozmanitost prostředí, potřebná pro testování autonomního provozu.

Celý projekt je realizován DB ve spolupráci s okresem Rottal-Inn, městem Bad Birnbach, výzkumným a zkušebním ústavem TÜV Süd a dodavatelem vozidel EasyMile. Provoz je veden jako oficiální linka veřejné dopravy. Jejím provozovatelem je Regionalbus Ostbayern GmbH, který je (podobně jako například známý dopravce Arriva), členem skupiny DB. Přeprava je pro cestující zdarma.

Provoz autonomního minibusu v rámci projektu v Bar Birnbachu má dvě fáze:

Nyní, v první fázi projektu, jezdí minibus v centrální části lázní po 660 m dlouhé trase (v jednom směru, čili 1320 m plný oběh). Cílem je prověřit všechny funkce autonomního provozu na malém vzorku velmi rozmanitých provozních podmínek a v situaci, kdy případné zpoždění nebo vynechání spoje neznamená pro cestující vážný problém.

Ve druhé fázi, která bude zahájena v březnu 2018, přibude druhý minibus a zároveň bude trasa prodloužena o 1,4 km k nádraží. Oběhy minibusů budou synchronizovány s jízdním řádem železnic tak, aby autonomní minibus vždy očekával cestující při příjezdu vlaku.

Vozidlo a jeho navigace

V Bad Birnbachu zvolili osvědčený typ EasyMile EZ10 od francouzského výrobce Ligier, který již slouží nebo se chystá do provozu například v Paříži, v Helsinkách, v Rouenu i jinde.

Tento minibus je 3,9 m dlouhý a 2,7 m vysoký a má standardní přepravní kapacitu 6 sedících, 3 + 3 proti sobě u čelních stěn. Mezi cestujícími je dostatek místa pro vozíčkáře nebo kočárek. Pro přepravu málo pohyblivých cestujících je v podlaze dveří výsuvná rampa.

Asynchronní elektromotor mu umožňuje maximální rychlost 40 km/h a cestovní rychlost 20 km/h. Lithium-iontové (LiFeP04) baterie vystačí na 14 hodin provozu.

Minibusy EasyMile EZ10 se bezpečně pohybují pomocí tří řídicích systémů: Poloha vozidla je určena kombinací optických a laserových senzorů a diferenciální GPS. Tato kombinace umožňuje hladký provoz bez ohledu na omezení v dopravní infrastruktuře, viditelnosti nebo povětrnostních podmínkách. Vozidlo je dále vybaveno senzory detekujícími statické nebo pohybující se objekty a podle toho přizpůsobí svoji rychlost a dráhu tak, aby se jim bezpečně vyhnulo. Třetím prvkem je takzvaný „bezpečnostní řetězec“ – nezávislý sled aktivit pro zabránění nehodě.

Provoz minibusu

Minibus v Bad Birnbachu je oficiálně v provozu denně od 8 do 18 hodin podle stanoveného jízdního řádu, s výjimkou mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, jako mlha nebo sníh. Jako u každého inovačního projektu je také zde občas vozidlo staženo z linky a podrobeno nejrůznějším testům. Jak jsme byli informováni, mezi svátky je pravidelně na lince fakticky pouze v odpoledních hodinách. Na konci směny jsou jeho baterie vybity z necelé poloviny.

Současná krátká linka minibusu začíná u lázeňského domu Rottal Terme uprostřed rozlehlého lázeňského parku, kde lze nicméně narazit i na vozidla dopravní obsluhy. Parkem po zpevněných cestách s mezilehlou zastávkou u dalšího lázeňského domu Atrium minibus dojede až na hlavní silnici. Po ní se mezi automobily a chodci vydá směrem ke své konečné stanici na hlavním náměstí Neuer Marktplatz, kam musí projet poměrně nízkým a úzkým průjezdem. Trasa minibusu není nijak vyhrazena, pouze jeho stopa s rezervou po stranách je na hlavní silnici informativně vyznačena žlutým pruhem.

Minibus je konstruován tak, aby se mohl stejně dobře pohybovat oběma směry, což zlepšuje jeho manévrovací schopnosti. Vzhledem ke dveřím pouze na jedné straně ale vždy dbá, aby jel „tím správným“ směrem, i když na většině své trasy oběma směry sleduje pouze jednu stopu. Na konečné se tedy otočí tak, aby jeho dveře byly vždy vpravo.

Celá 660 m dlouhá cesta trvá přibližně 5 – 8 minut. Minibus se při ní pohybuje maximální rychlostí 15 km/h, tedy rychlostí běžného cyklisty. Místy mu ale stačí i rychlý chodec, v závislosti na momentální situaci v provozu.

Minibus se mezi auty a chodci proplétá zcela tiše, jen občas výstražně cinkne jako stará tramvaj. Popravdě řečeno, zdá se nám, že někdy cinká pouze, aby na sebe upozornil, nebo jen tak pro radost.

Minibus je doprovázen průvodcem (v našem případě průvodkyní), jehož role se zdaleka neomezuje jen na „psychologickou“ stránku věci.  

Na začátku směny průvodce vyveze s manuálním ovládáním přes řídicí displej minibus z garáže na přesně určené místo, kde jeho polohu zachytí GPS. Dál převezme řízení automat a průvodce do něj fakticky nezasahuje. Naše průvodkyně pouze občas zazvoní nebo obslouží dveře – budí to na nás dojem, že spíše proto, aby nevyšla ze cviku.

Celou cestu průvodce také sleduje pomocné displeje, které ukazují funkce senzorů (viz foto vpravo). Na konci směny pak sepíše důkladnou zprávu, která je dále předmětem hodnocení. Jak jsme se dověděli, při nedávných kalibračních zkouškách s nejrůznějšími typy překážek fungovala navigace a senzory naprosto bezchybně.

Naše průvodkyně také dbá, aby do minibusu nenastoupilo více lidí, než kolik je míst k sezení. Místa k stání zde nejsou, i když by se několik stojících nejspíš pohodlně vešlo. Přece jen ale ještě nejsme v rutinním provozu, o čemž ostatně svědčí i různé záhadné manuály a krabice, které má naše průvodkyně bedlivě pod dohledem.

V neposlední řadě má průvodce také funkci osvětového pracovníka, seznamujícího případné zájemce s podrobnostmi projektu, aniž by přitom zanedbával své ostatní povinnosti.

Další dojmy

S autonomním minibusem v Bad Birnbachu trávíme většinu jeho odpolední směny. Jednou se svezeme kolem dokola a pak dlouho chodíme v jeho trase a všímáme si.

Dva měsíce po zahájení svého provozu již autonomní minibus bezesporu patří ke koloritu těchto lázniček a nikdo se nad ním příliš nepodivuje. Jen málokdo z chodců se ho pokusí „na zkoušku“ zastavit tím, že by mu vědomě vstoupil do cesty.  

Někteří cestující se cestou vyptávají na provoz bez řidiče, jiní to berou prostě jako fakt. Naši průvodkyni, ochotně vše vysvětlující, nakonec přivede do rozpaků jedině starší paní s otázkou, cože to roste na té louce, kterou právě míjíme. Moderní technologie zjevně nevyvádějí z míry ani velkého čtyřnohého pasažéra, který nastoupil v doprovodu svého pána a jeho jedinou starostí je, jak se co nejpohodlněji složit v prostoru minibusu, náhle jaksi zmenšeném.   

Z oježděných pruhů na silnici, zejména v parkové části trasy, je po dvou měsících provozu patrné, že při jízdě sleduje minibus stále stejnou stopu. Na stejném místě na křižovatkách a kolem zastávek se také rozjíždí a brzdí. Na jedné straně to svědčí o bezchybném fungování jeho navigačních systémů. Na druhé straně to budí otázky stran opotřebení vozovky v situaci, kdy by byl kdekoli nasazen rozsáhlejší park takovýchto autonomních vozidel. Přece jen tato téměř chirurgická přesnost jízdy autonomních vozidel může mít i svá negativa, která bude nutno řešit.

Po zhruba dvou hodinách bezstarostného korzování v trase minibusu nás náhle vyplaší zvuk automobilu za zády a my polekaně uskočíme. Přitom si uvědomíme jednu důležitou, a zároveň vlastně paradoxní věc: Člověk, ať již jako cestující nebo jako účastník silničního provozu, si nečekaně rychle zvykne na bezpečnou jízdu autonomního vozidla a začne mu podvědomě naprosto důvěřovat. Ztrácí tak ostražitost před vozidly s lidskými řidiči, často velmi nepředvídatelnými, což by se mu mohlo stát osudným. I to je jedna ze stránek provozu autonomních vozidel, kterou bude nutno do budoucna zkoumat a řešit, než se stanou běžnou součástí našeho života.

Poděkujme tedy na závěr této reportáže našemu robotickému kamarádovi v Bad Birnbachu, že k této budoucnosti svým více než poctivým dílem přispívá, a popřejme mu další autonomní kilometry s veselým cinkáním. Ať jen každý ví, že tady se v malých bavorských lázních dělají velké věci.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace o projektu zde

Fotogalerie:

 Přečtěte si také:

Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services