Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Tipy pro konfiguraci skříní Rittal

Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

1.4.2016 Velká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové doby, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně.

Obr. 1 Velká hustota instalace ve skříních a velmi krátké projektové doby, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají.

Následující situace je známá z každé elektrotechnické firmy, ve které se zabývají rozváděči: příslušná rozváděčová skříň byla zvolena a čeká na dílně. Nyní přichází na řadu instalace potřebných komponent – systému rozvodu proudu, spínacích prvků, automatizačních komponent, svorek a jiných součástí – do rozváděče a jejich prodrátování. Jednotlivé komponenty musí být uspořádány logicky tak, aby distribuční rozváděč či automatizační řešení byli snadno sestavitelné. Současně musí být dodrženy příslušné normy a instalační pokyny výrobců přístrojů. Kromě všeobecných podmínek existují ještě další dva důležité požadavky: do rozváděče se musí instalovat prostorově nenáročné komponenty a instalace musí probíhat co nejrychleji. A nakonec v mnoha projektech pro výrobce rozváděčů platí, že jsou pod velkým tlakem z hlediska času a nákladů.

Spousta místa ve dvou úrovních

Aby mohly být splněny výše popsané požadavky, je nutné použít rozvaděčový systém nabízející dostatečný prostor a volnost pro vnitřní instalaci. Systém modulárních rozváděčových skříní TS 8 společnosti Rittal nabízí mnoho dobře promyšlených řešení, která jinde nelze najít. Ústředním prvkem je rámová konstrukce TS 8 s jednotným 25mm rastrem. Přístrojové vybavení může být instalováno velmi flexibilně a „mrtvý prostor“ daný instalačním omezením jednotlivých komponent prakticky neexistuje. Navíc vzhledem k profilu rámu jsou pro instalaci k dispozici dvě montážní roviny. Použitím vnější montážní roviny lze v rozváděčové skříni získat až o 15 % více prostoru ve srovnání s jednoúrovňovou alternativou.

Obr. 2, 3 Použitím vnější montážní roviny lze v rozváděčové skříni získat až o 15 % více prostoru ve srovnání s jedno-úrovňovou alternativou.

Plně využitý prostor bez zbytečných mezer

Využitelný je i prostor mezi řadově spojenými skříněmi. Lze mezi ně vložit mezikus montážní desky, a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes rozváděče, kterou je možné vhodně zaplnit. Takto je na montážní desce vytvořen prostor i pro další komponenty, a tím eliminován problém rostoucí hustoty instalace v rozváděči.

Obr. 4 Mezi řadově spojené skříně lze vložit mezikus montážní desky, a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes rozváděče.

Obr. 5 Alternativně lze meziprostor optimálně využít pro kabelový kanál.

Dobře promyšlený koncept instalace šetří čas

Promyšlený koncept instalace od Rittalu se vyplatí hned dvakrát. Kromě toho, že systém může být sestaven rychleji, je také třeba méně personálu, čímž se šetří náklady. U mnoha systémů je potřebná přítomnost druhého zaměstnance jako pomocné síly, například při instalaci bočnic rozváděče. U skříní TS 8 je tento úkol řešen velmi sofistikovaně. Bočnici pracovník nejprve zavěsí na rozváděčovou skříň, a následně ji pevně přišroubuje, přičemž nepotřebuje asistenci nikoho dalšího. Stejným způsobem jsou u TS 8 prováděny i další montážní kroky, například záměna pantů dveří z jedné strany na druhou.

Instalace se stává rychlejší také proto, že jsou fáze instalace prováděny bez použití nástrojů. Příkladem je podstavec Flex-Block, jehož panely se jednoduše nacvaknou bez použití jakýchkoliv nástrojů. Celou základnu podstavce lze sestavit, jak bylo během Rittal workshopů zjištěno, za méně než minutu.

Díky všem těmto promyšleným řešením umožňuje Rittal výrobcům rozváděčů rychle a spolehlivě realizovat nejrůznější varianty vybavení rozváděčových skříní a zároveň ušetřit prostor.

Přehled montážních výhod TS 8:

•    dvě montážní roviny pro maximalizaci využitelného prostoru až o 15 %,
•    optimální využití místa mezi řadově spojenými skříněmi pomocí montážní desky a kabelových kanálů,
•    rychlá montáž bočnic pouze jedním pracovníkem,
•    instalace podstavce bez použití nástrojů.

Rittal Czech, s.r.o.

Foto © Rittal

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


Požadavky na ochranu rozváděčových skříní

Robustní bodyguard

1.12.2015 Rozváděčové skříně poskytují ochranu nejen pro elektrická zařízení, která jsou umístěna uvnitř. Chrání také osoby, které pracují na rozváděči nebo řídicím zařízení či se zdržují v jeho blízkém okolí, před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Požadavky na ochranu a bezpečnost jsou vždy v závislosti na místě použití nebo aplikaci definovány různými normami, směrnicemi nebo podmínkami certifikace. Z těchto různých specifikací vyplývají nutné četné zkoušky a ověřování pro splnění shody rozváděčové skříně s předpisy. 


Výroba rozváděčů z pohledu „Industry 4.0“

1.10.2014 Které části výroby jsou vhodné pro implementaci myšlenek a koncepce Industry 4.0? A jaká odvětví mají již dnes v této oblasti výsledky? Tyto otázky budou v příštích letech stále více diskutovány. Výroba řídicích a distribučních rozváděčů, kde je dnes stále ještě velký podíl výroby unikátních kusů a ruční práce, se nemusí jevit jako ideální příklad pro Industry 4.0. Avšak standardizace, jednotná správa dat v rámci celého end-to-end procesu od návrhu až po realizaci a nově také zavedení automatizace do této výroby budou mít značný vliv i na toto odvětví. 


Rittal představuje novou generaci chladicích jednotek Blue e+

1.9.2015 Pod názvem Blue e+ uvádí společnost Rittal na trh zcela novou generaci chladicích jednotek, které svojí efektivitou nákladů učinily mílový krok vpřed. Vedle výrazně vyšší energetické účinnosti oproti dosavadním řešením chlazení se tato zařízení vyznačují také flexibilitou z hlediska použití napěťových soustav kdekoliv ve světě, podporou bezpečnosti výrobních procesů a jednoduchým ovládáním. 


Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services