Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Rittal představuje novou generaci chladicích jednotek Blue e+

1.9.2015 Pod názvem Blue e+ uvádí společnost Rittal na trh zcela novou generaci chladicích jednotek, které svojí efektivitou nákladů učinily mílový krok vpřed. Vedle výrazně vyšší energetické účinnosti oproti dosavadním řešením chlazení se tato zařízení vyznačují také flexibilitou z hlediska použití napěťových soustav kdekoliv ve světě, podporou bezpečnosti výrobních procesů a jednoduchým ovládáním.

Po celé Evropě jsou dle odhadu připojeny k elektrické síti cca 2 miliony klimatizačních jednotek pro rozváděčové skříně, které na základě předpokládaného příkonu 2 gigawatty (Ø 1 kW na chladicí jednotku) představují relevantní potenciál úspory pro spotřebu a jsou odpovědné za emise CO2 ve výši cca 4 milionů tun ročně. Společnost Rittal, přední světový dodavatel systémových řešení pro klimatizaci rozváděčových skříní, si jako cíl stanovila snížení potřeby energie u chladicích jednotek, čímž významně přispěje k ochraně klimatu a dokáže čelit rostoucím cenám energie.

Úspory energie při testování až 75 %

„Pro podstatné zvýšení energetické účinnosti poprvé využívá společnost Rittal u své nové generace chladicích jednotek Blue e+ inovativní, patentovanou hybridní technologii,“ říká Zbyněk Ledvinka, produktový manažer chlazení Rittal Czech. Nová jednotka je kombinací kompresorového chladicího okruhu a tepelné trubice, která zajišťuje pasivní chlazení. Kompresor se tak používá jen v případě, že pasivní chlazení již nestačí.

Díky chlazení s regulovaným výkonem nejsou komponenty v rozváděčové skříni vystavovány teplotním stresům.

Podstatný vliv na enormní zvýšení účinnosti má regulační strategie pro hybridní provoz. Ten je optimalizován pro energetickou účinnost s částečným zatížením. Jednotka Blue e+ je při částečném zatížení ve výši 15 % jen v režimu chlazení tepelnou trubicí šestkrát účinnější než běžná chladicí jednotka. Při 65% částečném zatížení pracují oba systémy v hybridním režimu čtyřikrát účinněji než běžné chladicí zařízení.

Také energetická účinnost kompresorového chlazení u nové řady jednotek je velmi vysoká. Jak u ventilátorů, tak i u kompresoru se používají DC motory. Invertorová technologie, u níž lze regulací napětí řídit otáčky kompresoru a ventilátorů, zajišťuje v každém okamžiku provozu jednotky přesně takový chladicí výkon, jaký je právě třeba. Spotřeba energie přitom oproti běžným řešením významně klesá. „Díky vysoké energetické účinnosti nových chladicích jednotek lze dosáhnout úspor, jak ukazují výsledky testování, až 75 procent,“ zdůrazňuje Zbyněk Ledvinka.

Multinapěťové provedení pro různé napájecí sítě

U této novinky byla zvláštní pozornost zaměřena na úspornost také v dalších oblastech. Všechny chladicí jednotky lze díky multinapěťovému provedení flexibilně provozovat ve všech běžných sítích po celém světě. Je umožněn rozsah vstupního napětí od 110 V 1f do 480 V 3f se síťovou frekvencí 50 nebo 60 Hz. Velkou výhodou, kterou oceňují zejména světoví výrobci strojů, jsou nízké logistické náklady. Chladicí jednotka je stále stejná, ať už se stroj expeduje do Japonska, do USA nebo na území Evropy. To vede nejen ke značné redukci variant přístroje, ale také k významnému zjednodušení logistiky náhradních dílů.

Rychlá analýza přístroje pomocí softwaru RiDiag prostřednictvím USB rozhraní

Vysoká bezpečnost výrobních procesů

Díky chlazení s regulovaným výkonem nejsou komponenty v rozváděčové skříni vystavovány teplotním stresům. Neustálé kolísání teplot jako u klasické dvoubodové regulace je již minulostí. Významně se tak zvyšuje životnost nejen u chladicích jednotek, ale také u komponentů v rozváděčové skříni, což celkově vede k vyšší bezpečnosti procesů.

Jednotky Blue e+ dosahují chladicího výkonu až 6 000 W (předtím to bylo maximálně 4 000 W) a používají se při teplotách od –30 °C do +60 °C.

      

Nový grafický dotykový displej nabízí přehled všech potřebných informací.

Jednoduché ovládání

Nový grafický dotykový displej poskytuje rychlý přehled všech relevantních informací. Systémová hlášení se zobrazují jako vícejazyčný dobře čitelný text. Standardizovaná komunikační rozhraní zajišťují nejjednodušší integraci do řídicích systémů výrobních zařízení. Kromě toho umožňují různé protokoly, např. CAN Bus nebo Modbus TCP, transfer dat v reálném čase prostřednictvím USB nebo ethernetového rozhraní. Rozhraní NFC (rádiová bezdrátová komunikace na velmi krátkou vzdálenost) umožňuje jednoduchou parametrizaci více chladicích jednotek prostřednictvím mobilního koncového zařízení s funkcí NFC.

Rozhraní NFC (rádiová bezdrátová komunikace na velmi krátkou vzdálenost) umožňuje jednoduchou parametrizaci více chladicích jednotek prostřednictvím mobilního telefonu s funkcí NFC.

Rittal Czech, s.r.o.

Foto © Rittal

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Hygienický design – Rittal představuje rozváděčové skříně do potravinářského průmyslu

3.8.2015 Jedním z nejdůležitějších faktorů přispívajících k bezpečnosti a kvalitě potravinových výrobků je hygienický design strojů a zařízení. Zásadní je dodržovat omyvatelnost všech použitých materiálů, povrchů a designových prvků a zajistit, aby na nich nemohly ulpívat ani zbytky výrobků, ani čisticí prostředky. V tomto článku jsou rozebrány nejdůležitější aspekty hygienického designu krytů elektrických součástí a rozváděčových skříní. 


Cílené a efektivní chlazení

23.6.2015 Nárůst výkonu výrobních technologií zvyšuje potřebu odvodu ztrátového tepla z rozváděčových skříní. Na základě požadavku větších chladicích výkonů Rittal poskytuje vysoce efektivní klimatizační řešení, která se zaměřují především na energetickou účinnost. Inovativní komponenty klimatizace a chladicí systémy dnes nabízejí o více než 40 procent vyšší účinnost než dosavadní systémy. 


Obráběcí stroje Planet V – užitná hodnota i zajímavý design

1.6.2015 Trendy ve strojírenství sledují nejen užitné vlastnosti strojů a zařízení, ale také jejich design. Důraz je kladen na snadnější obsluhu, menší nároky na prostor a zároveň výrazně snížené systémové náklady. K výrobě takových strojů je nutné chytře kombinovat méně nákladné sériové komponenty a individuálně navržené součásti. Zajímavou referencí takového řešení je řada obráběcích strojů Planet V od výrobce Supfina, která je vybavena systémem rozváděčů a souvisejících technologií Rittal. 


Rittal TS 8: vyrobeno již více jak deset milionů kusů

2.2.2015 V roce 1999, s mottem „nekonečné možnosti“, uvedl Rittal na trh systém rozváděčových skříní TS 8. V současné době se řadově spojitelné skříně TS 8, součást konceptu „Rittal – The System.“, staly zavedeným standardem pro řadu průmyslových odvětví po celém světě. S více než deset miliony doposud vyrobenými kusy je systém TS 8 považován za nejúspěšnější na světě. 


Výroba rozváděčů z pohledu „Industry 4.0“

1.10.2014 Které části výroby jsou vhodné pro implementaci myšlenek a koncepce Industry 4.0? A jaká odvětví mají již dnes v této oblasti výsledky? Tyto otázky budou v příštích letech stále více diskutovány. Výroba řídicích a distribučních rozváděčů, kde je dnes stále ještě velký podíl výroby unikátních kusů a ruční práce, se nemusí jevit jako ideální příklad pro Industry 4.0. Avšak standardizace, jednotná správa dat v rámci celého end-to-end procesu od návrhu až po realizaci a nově také zavedení automatizace do této výroby budou mít značný vliv i na toto odvětví. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na Eplan a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. 


Požadavky pro návrh chlazení elektrických rozváděčů

3.2.2014 V elektrickém rozváděči jsou umístěny elektrické prvky, při jejichž činnosti se část elektrické energie přemění ve ztrátové teplo. Množství ztrátového tepla závisí především na typu elektrického zařízení a jeho velikosti. Představíme-li si elektrický rozváděč jako uzavřený prostor s vnitřními zdroji tepla, umístěný v prostředí o určité teplotě, je nutné se ptát, při jakém teplotním rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou bude skříň rozváděče schopna odvádět veškeré teplo z rozváděče do okolí


Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services