Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Chariot Motors – partner naší konference „Elektrické autobusy pre mesto“ v Nitře představuje své superkapacitorové elektrobusy

Úvodem

21.2.2018 Bulharská Sofie se v květnu 2014 stala prvním evropským městem, které vyzkoušelo inovativní elektrický autobus, daleko předstihující běžnou autobusovou dopravu, pokud jde o technologické vlastnosti, ekologičnost a provozní ekonomiku. Klimatizovaný městský 12m elektrobus od Chariot Motors pro 91 cestujících je novou generací elektrického autobusu, u níž pro pohon slouží superkapacitorové technologie, nikoli baterie. Superkapacitor jako zásobník energie je schopný akumulovat velký objem energie během krátké doby nabíjení. Použitá technologie s grafenovými superkapacitory pochází od výrobce Aowei Technology a je to ve světě nejvyzrálejší technologie pro ukládání energie, využívaná u elektrických autobusů již od roku 2006 (tedy má za sebou plnou dobu životnosti jedné generace elektrobusů – pozn. red.). Navzdory této skutečnosti jsou superkapacitorové elektrobusy na evropském trhu stále novinkou.

Klimatizovaný městský 12m elektrobus od Chariot Motors v Sofii

Výhody superkapacitorové technologie

Chariot Motors důvěřuje schopnostem a přínosům svých elektrobusů oproti vozidlům používajícím baterie. Jejich výhody do značné míry plynou právě z využívání superkapacitorů, umožňujících normální pravidelný provoz elektrobusů v rozmezí teplot –35°C až +60 °C. Dalším zdrojem provozních a ekonomických výhod oproti bateriím je trvanlivost superkapacitorů, a tedy jejich delší životnost, i provozní bezpečnost. Superkapacitory nevyžadují během celé životnosti vozidla výměnu za nové, tak jako je tomu u baterií.

Další předností je velká hustota energie, s přímými dopady na provozní vlastnosti a ekologické přínosy. Podle studie Belicon Institute činí průměrná spotřeba energie elektrobusů Chariot 0,95 kWh/km. Kromě toho superkapacitorová zařízení neobsahují žádné toxické nebo hořlavé látky, typické pro většinu baterií.

Nabíjecí infrastruktura

Kromě vozidel dodává Chariot Motors také infrastrukturu pro jejich průběžné dobíjení. Nabíjecí stanice (viz foto vpravo) jsou k dispozici ve dvou variantách: s připojením ke zdroji střídavého napětí 3× 380 V DC nebo s připojením ke zdroji stejnosměrného napětí 600 V až 700 V DC, tedy k obvyklému napájení pro troleje městské kolejové dopravy. Technologie rychlého dobíjení umožňuje dosáhnout nabíjecích časů, které se vejdou do přestávek řidičů na konečných stanicích, a umožní tak prakticky nepřetržitý provoz těchto elektrobusů (viz příklady níže). Jedna nabíjecí stanice na konečné stanici obslouží veškerá vozidla na lince. Nabíjení je plně automatizované, bez lidského zásahu. Pokud se elektrobus nedobíjí, jsou nabíjecí lišty bez napětí, což zajišťuje potřebnou bezpečnost pro běžnou veřejnost.

Provozní nasazení elektrobusů Chariot

Elektrobus od Chariot Motors byl prezentován poprvé v Berlíně na výstavě ElekBu 2015. Superkapacitorové technologie zde byly označeny za nejslibnější pro městské elektrobusy. Nyní jsou elektrobusy Chariot provozovány v běžném linkovém provozu v Izraeli a v Evropě.

Sofie

V bulharské Sofii, zmíněné na úvod tohoto článku, probíhal pilotní provoz elektrobusů Chariot vybavených 20kWh superkapacitory po dobu 1,5 roku, od května 2014 do října 2015, na trolejbusové lince 11, dlouhé 11,2 km. Dvě nabíjecí stanice o nabíjecím výkonu 150 kW umístěné na konečných stanicích využívaly stejnosměrný zdroj trakční energie pro trolejbusy. Nabíjení trvalo 8 minut. Veškerá spotřeba energie elektrobusů od připojení k veřejné síti (tedy včetně ztrát z přeměny na stejnosměrné napětí) činila v průměru méně než 1,1 kWh/km. Oceňována byla malá náročnost na údržbu jak u samotných vozidel, tak i jejich nezávislost na trolejovém vedení, které samo o sobě představuje velké náklady na údržbu.

V bulharské Sofii probíhal pilotní provoz elektrobusů Chariot vybavených 20kWh superkapacitory po dobu 1,5 roku.

Bělehrad

Prvním městem, které nasadilo elektrobusy Chariot do pravidelného linkového provozu, byl srbský Bělehrad. Od 1. září 2016 je zde 5 těchto elektrobusů provozováno denně od 5 do 23 hodin dopravcem GSP Beograd na městské lince 1E dlouhé 7,9 km se 13 zastávkami. Podobně jako v Sofii jsou elektrobusy po dobu 8 minut nabíjeny na konečných stanicích výkonem 150 kW. Jedna ze stanic je připojena na stejnosměrnou infrastrukturu MHD a jedna na zdroj střídavého napětí. Tato inovativní technologie je velmi dobře přijímána veřejností. Kromě dalších přínosů oceňuje dopravce zejména velkou technickou spolehlivost superkapacitorů a nízkou spotřebu energie. Odolnost těchto elektrobusů byla prověřena v jedné z nejchladnějších bělehradských zim v lednu 2017, kdy teploty klesly až na –15 °C, kterou následovalo léto s teplotami dosahujícími až +40 °C. I s těmito výkyvy zaznamenal dopravce vysokou míru disponibility superkapacitorových elektrobusů, která v ročním průměru činila neuvěřitelných 97,5  %. Díky úspěšnému provozu těchto inovativních elektrobusů uvažuje vedení města Bělehrad o zavedení bezemisní zóny v centru města, kde by doprava byla zajišťována hlavně elektrobusy.

Prvním městem, které nasadilo elektrobusy Chariot do pravidelného linkového provozu, byl srbský Bělehrad.

Tel Aviv

Park 26 elektrobusů Chariot slouží v izraelském Tel Avivu u dopravce Dan, kam byly postupně dodány od září 2016 do prosince 2017. V září 2016 zahájilo provoz prvních 5 elektrobusů, následovány jsou novou generací elektrobusů Chariot s 32kWh superkapacitory a modernějšími elektromotory Siemens. První rok provozu elektrobusů byl vedením města považován za velký úspěch. Elektrobusy byly velmi dobře přijímány dopravcem i cestujícími díky spolehlivosti provozu v podmínkách horkého léta, typického pro tuto oblast. Velmi vytížená linka č. 4 v Tel Avivu, na níž jsou elektrobusy nasazeny, je dlouhá 15 km s 32 zastávkami. Na obou konečných zastávkách je po jedné 150kWh nabíjecí stanici, připojené ke střídavému zdroji. Elektrobusy jsou v provozu 14 hodin denně. Izraelská vláda potvrdila, že bude dále podporovat nasazení superkapacitorových elektrobusů s tím, že předpokládá dodávku dalších 100 vozidel v letech 2018 a 2019.

Park 26 elektrobusů Chariot slouží v izraelském Tel Avivu u dopravce Dan, kam byly postupně dodány od září 2016 do prosince 2017.

Graz

Elektrobusový systém Chariot byl také vybrán pro jednoroční testovací provoz v rakouském Grazu. Důvodem této volby bylo splnění požadavku zadavatele na dobu dobíjení 2 minuty. Dva elektrobusy Chariot nové konstrukce s 32kWh superkapacitory a pohonem ZF v nábojích kol jsou od dubna 2017 v provozu na lince 50, provozované dopravcem Holding Graz Linien. Na lince jsou dvě nabíjecí stanice o výkonu 340 kW připojené ke střídavému zdroji, jedna na konečné stanici a druhá na vhodné mezilehlé zastávce. Dopravce i veřejnost jsou velmi spokojeni a řidiči stále více uznávají superkapacitorovou technologii.

Dva elektrobusy Chariot nové konstrukce s 32kWh superkapacitory a pohonem ZF v nábojích kol jsou v Grazu v provozu od dubna 2017.

La Spezia

V únoru 2018 je v italském městě La Spezia zahajován další projekt Chariot Motors, v jehož rámci bude tamní autobusový a trolejbusový dopravce ATC provozovat jeden elektrobus Chariot.

Závěrem

Všechna evropská hlavní města se již vydala na cestu politiky podporující zavádění elektrických autobusů v rámci své veřejné dopravy nebo zavádění bezemisních zón, kam mohou vjet pouze elektrická vozidla. Některá evropská města také vyhlásila zákaz nákupu dieselových autobusů pro svoji městskou dopravu. V následujících pěti letech se očekává, že dieselové autobusy, případně i trolejbusy budou nahrazovány elektrobusy. Společnost Chariot Motors si je jistá tím, že superkapacitorové elektrobusy budou hrát v tomto procesu přeměny velmi důležitou roli.

Filip Ferferiev, Chariot Motors

Foto © Chariot Motors

Další podrobnosti k elektrobusům Chariot jsou k dispozici na stránkách výrobce zde

a ve zprávě projektu ZeEUS zde

Přečtěte si také:

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: odpoledne s autonomním minibusem v Bad Birnbachu

3.1.2018 O zahájení provozu autonomního elektrického minibusu v Bad Birnbachu provozovaného německými státními drahami (Deutsche Bahn, DB) byli již čtenáři našich portálů informováni. Čas mezi svátky na konci roku 2017 využila naše redakce k tomu, aby se na tento bezesporu zajímavý projekt podívala blíže a podělila se o dojmy a postřehy, které člověk nezíská, pokud si věc neprohlédne na vlastní oči. 


Trh elektrických autobusů prožívá „velký třesk“, omezují ho finance: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město VI“

23.11.2017 Dne 22. listopadu 2017 se v Praze již pošesté konala konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců dopravců, municipalit, průmyslu, škol a dalších zainteresovaných osob a organizací, byla pořádána opět jako součást mezinárodního veletrhu Czechbus pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. 


Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services