Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Jednoduché a funkční elektrické konektory s kódováním od Stäubli na elektrických lodích v Brně

2.12.2020 Lodní doprava na vlnách Brněnské přehrady je součástí Dopravního podniku města Brna, a.s., která svoji činnost započala v roce 1946. Od té doby brázdí osobní lodě brněnské moře výhradně na elektrický bateriový pohon. V současnosti podnik spravuje sedm lodí. Během plavební sezóny od poloviny dubna do poloviny října přepraví na 245 000 cestujících.

Ekologické elektrické lodě s konektory Stäubli

Pro provoz na Brněnské přehradě je charakteristický elektrický pohon již více než sedmdesát let. Tento fakt má nejen značný ekologický význam, neboť představuje účinné opatření proti znečišťování vodárenské nádrže pro Brno ropnými produkty, ale rovněž přispívá k čistotě ovzduší a snižování hlučnosti v rekreační oblasti města Brna. Elektrizaci stanovuje vyhláška z roku 2015 o vodních nádržích a vodních tocích, na kterých je zakázána doprava plavidel se spalovacími motory.

Původní starší typy konektorů Stäubli byly dodávány již výrobcem plavidla. Jednalo se o řešení, které nedisponovalo kódováním, což mnohdy vedlo k problémům se zapojením (otočení polarity).

Rekonstrukce nabíjecích stanic jako příležitost

„V roce 2017 jsme rekonstruovali nabíjecí stanici a bylo nutné zabránit špatnému připojení,“ vysvětluje Martin Ecler, vedoucí lodní dopravy.

V té době Stäubli uvádělo na trh nové typy konektorů, které díky mechanickému kódování vylučují chybné zapojení neboli prohození pólů a zároveň disponují krytím IP65 z důvodu všudypřítomné vody na molu. Stäubli  si klade za cíl zajistit rovněž bezpečnost lidem, kteří s konektory manipulují, a to díky ochraně dotyku IP2X v rozpojeném stavu.

Nové řešení

„Pomalé“ DC nabíjení trakčních olověných baterií s tekutým elektrolytem a kapacitou 1240 Ah v podpalubí lodi se vzhledem k požadavkům na jednoduché a funkční zařízení s přihlédnutím k životnímu prostředí nabízelo jako vhodné řešení.

Nabíjecí stanice se nachází na břehu, je vybavena jednopólovými vidlicemi 16BL a na lodi jsou namontovány proti-kusy – panelové zásuvky. Nabíjení probíhá maximálně 11 hodin v průběhu noci a lodě se poté vydrží plavit čistě na bateriový pohon 100 km, tedy celý následující plavební den.

Stäubli

Foto © Stäubli

www.staubli.com

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Elektrické autobusy pro město IX“.

Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

Přečtěte si také:

Depo pro elektrobusy v Malmö ukazuje chytré řešení pro nabíjení rozsáhlých elektrobusových parků

1.12.2020 Malmö na jihu Skandinávského poloostrova je se svými více než 300 tisíci obyvatel třetím největším švédským městem. Jeho oceánské podnebí je spíše mírné, ovšem také velmi vlhké. Zimní teploty přitom dokážou i zde klesnout až pod –20 °C. Vedle příměstských vlaků je městská hromadná doprava v Malmö zajišťována početnými autobusy provozovanými největším severským dopravcem Nobina. Tak jako mnoho dalších severských měst má i Malmö strategii mít svůj autobusový park nízkoemisní. To by ovšem nebylo možné bez robustní nabíjecí a udržovací infrastruktury pro elektrobusy. 


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

30.11.2020 Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


Špatné ovzduší v Sofii a řešení jménem superkapacitorový elektrobus

27.11.2020 V roce 2021 bude v Sofii jezdit 45 superkapacitorových elektrobusů. Průkopníkem je výrobce Chariot Motors, který se stal světovým dodavatelem tohoto inovativního řešení. Tato technologie je určena pro průběžně dobíjené elektrobusy – koncept vhodný zvláště pro města s relativně krátkými linkami a snadným přístupem k vlastnímu zdroji energie v podobě trakční sítě tramvají, trolejbusů nebo metra.


Podpora nákupu elektrických autobusů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

26.11.2020 Příprava nového programového období stále probíhá a vzhledem k událostem roku 2020 je to poměrně dynamická záležitost. Jisté je, že jedním z nejvýznamnějších operačních programů bude znovu IROP a že míra podpory projektů se bude lišit podle kategorizace regionů. V prioritě č. 2 zaměřené na zelenou, nízkouhlíkovou Evropu má mít nezastupitelné místo opět podpora udržitelné mobility. IROP tak, mimo jiné, přinese České republice významnou možnost směřovat k naplnění cílů/limitů stanovených např. revidovanou směrnicí o čistých vozidlech.


ČEZ ESCO – realizace dobíjecích zázemí pro provoz elektrobusů

24.11.2020 Rozvoj bateriových elektrobusů s sebou přináší i nutnost řešení dodávky elektrické energie pro dobíjení. Požadavky na dobíjení je potřeba pečlivě plánovat od začátku celého procesu úvah o zavádění elektrobusů do provozu. Požadavky se v zásadě odvíjejí od způsobu využívání elektrobusů (nájezdy vozidel), požadovaných výkonů, typů dobíjecích stanic a možností připojení z hlediska distribuční soustavy. 


Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services