Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Těžké nákladní elektromobily na postupu: Skanska testuje elektrický domíchávač, šetří emise i lidské zdraví

11.3.2024 V každodenním rozvozu betonu na stavby Skanska v Praze od března 2024 používá plně elektrický autodomíchávač. Čtyřnápravové vozidlo s hmotností 34 tun ujede denně až 300 kilometrů, nabíjí se v noci a v provozu se projevují hlavně výhody nulových lokálních emisí a nízké hlučnosti. Ta může být významným faktorem zejména v případech, kdy stavební práce probíhají v blízkosti lidských obydlí.

Elektrický autodomíchávač

Čtyřnápravový podvozek od čínského výrobce stavebních strojů Sany je osazen standardní autodomíchávací nástavbou Putzmeister o objemu 9 m3 – ta je totožná s těmi, které jsou montovány na podvozky různých výrobců s turbodieselovým motorem.

Vozidlo má evropskou homologaci a baterie o kapacitě 350 KWh vystačí na celodenní provoz s dojezdem až 300 km včetně pohonu nástavby. Elektromotor o výkonu až 360 kW pohání obě zadní nápravy.

Elektrodomíchávač je nasazován stejně intenzivně, jako auta s konvenčním pohonem. Skanska chce ověřit provozní vlastnosti v opravdu těžkém nasazení, sbírá data o dojezdu, zatížení, nabíjení a údržbě. Z prvních testů vyplývá, že náklady na provoz jsou srovnatelné s konvenčním pohonem. Vše tedy, podle aktuálních zkušeností firmy Skanska, záleží na servisních a hlavně pořizovacích nákladech.

Provoz elektrodomíchávače nyní probíhá v testovacím režimu, o možném dalším využití se rozhodne po vyhodnocení všech parametrů.

Nepřítel hluk

V souvislosti s přínosy elektrických pohonů u těžkých vozidel se hovoří zejména o klimatických vlivech a emisích. Neméně závažné jsou však přínosy z razantně snížené hlučnosti.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve své studii konstatuje, že 30 % Evropanů je vyrušováno hlukem z dopravy. Výsledkem jsou zdravotní problémy, které jsou prozatím, bohužel, podceňovány. Vystavení nadměrnému hluku totiž může vést ke kardiovaskulárním problémům, které zkracují lidský život.

Obzvláště závažné je vystavení tomuto hluku během spánku. Lidský organismus má totiž od pravěku nastaven varovný systém, reagující i ve spánku na cizí zvuky. Nepříjemný nebo nepřirozený hluk tak narušuje klidný spánek. Zná to každý, kdo nemůže klidně spát v cizím prostředí, například v hotelu. Zvláště zranitelní jsou v tomto směru staří a nemocní lidé, ale také děti.

Problém představuje zejména hluk o nízkém kmitočtu, který snadno proniká zdmi a okny. Významně vnímáno je tudíž i malé zvýšení jeho hlasitosti. Právě takovýto hluk vydávají těžká motorová vozidla se spalovacím motorem.

Pozvání na konferenci o elektromobilitě

Další zajímavosti o elektromobilitě, včetně těžkých elektrických vozidel, se lze dovědět již ve středu 20. 3. 2024 na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích na veletrhu AMPER, pořádané provozovateli tohoto portálu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Skanska

Další informace zde

Přečtěte si také:

Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů. V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services