Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Bateriové elektrické vlaky v Moravskoslezském kraji dostanou klimaticky příznivou nabíjecí infrastrukturu

1.7.2024 Správa železnic, organizace odpovědná za celostátní železniční infrastrukturu v ČR, učinila v červnu 2024 významný krok k zavedení provozu bateriových elektrických jednotek (BEMU) v Moravskoslezském kraji: Vypsala veřejnou soutěž na nabíjecí infrastrukturu pro tyto specifické druhy elektrických souprav, využívající pro svůj pohon elektřinu z troleje a z baterií.

BEMU v Moravskoslezském kraji

Škoda Group postupně dodá pro Moravskoslezský kraj 19 elektrických jednotek RegioPanter v provedení BEMU (viz foto). Jde o dvouvozovou jednotku o přepravní kapacitě 323 cestujících a maximální rychlosti 160 km/h (při jízdě na baterie 120 km/h). Baterie umožňují dojezd mimo trolej na vzdálenost až 80 km. Tato elektrická jednotka může být napájena z obou trakčních soustav používaných v ČR, tedy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC.

Od prosince 2024 umožní tyto BEMU vést přímé vlaky bez přestupu na lince S8 Ostrava– Studénka – Příbor – Kopřivnice – Štramberk – Veřovice.

Od prosince 2025 umožní BEMU další zlepšení dopravní obsluhy v Moravskoslezském kraji, konkrétně

•    přímé vlaky bez přestupu na trase Krnov – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín,

•    přímé vlaky, tzv. „Ostravský okruh“ na trase Ostrava-Svinov – Havířov / Bohumín – Český Těšín – Frýdek‑Místek (– Ostrava-Svinov) – v plném rozsahu po zdvojkolejnění úseku Ostrava – Frýdek‑Místek,

•    přímé vlaky Ostrava – Suchdol nad Odrou – Nový Jičín,

•    přímé vlaky Ostrava – Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou.

Parametry nabíjecích stanic

Kontejnery dobíjecí technologie BEMU mají být dodány do železničních stanic Štramberk, Krnov a Budišov nad Budišovkou. Smyslem požadavku na kontejnerové typy stanic je ten, aby je bylo možné kdykoli přemístit do jiné železniční stanice.

Specifikace stanic a jejich dispoziční uspořádání je na dodavateli technologie nabíjení. Je však nutné dodržet maximální hodnoty hluku a také požadavky na zabezpečení objektu. Kontejner bude vybaven venkovní skříní pro instalaci fakturačního elektroměru.

Hlavní funkcí technologie trakční dobíjecí stanice je dodávka elektrické energie pro dobíjení BEMU v systému 1× 25 kV AC 50 Hz. Stanice bude napájena z nadřazené distribuční soustavy 3× 22 kV AC 50 Hz s dodržením kvalitativních parametrů odběru, zejména povolené nesymetrie.

Použitá technologie musí umožňovat dálkovou signalizaci vybraných stavů a parametrů včetně dálkového ovládání.

Plynem izolované rozváděče

Napájení z nadřazené distribuční soustavy bude zahrnovat plynem izolovaný rozvaděč 22 KV, nepoužívající jako izolant plyn SF6.

Plynem izolované rozvodny představují ideální řešení pro jakoukoliv aplikaci, zvláště však pro omezené prostory. Všechny jejich hlavní komponenty zahrnující spínací přístroje, kontakty a vodiče jsou chráněné izolačním plynem.

V plynem izolovaných energetických zařízeních byl po léta používán izolační plyn SF6 plným názvem hexafluorid síry. Důvodem jeho využívání v elektrotechnickém průmyslu byly jeho výborné fyzikální vlastnosti, především velmi dobrá schopnost izolace a provozní bezpečnost. Plyn SF6 se ovšem řadí mezi skleníkové plyny s velmi závažným vlivem na klimatické změny. Proto se před několika lety začal nahrazovat směsí plynů na bázi ketonů (Poznámka: ketony jsou organické sloučeniny obsahující karbonylovou skupinu C=O uprostřed uhlíkového řetězce).

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Škoda Transportation

Další informace zde a také zde a také zde

Přečtěte si také:

Spolková země Dolní Sasko ruší dieselové vlaky, sází na bateriový elektrický pohon

5.4.2024 Z hlavních elektrifikovaných železničních tahů často odbočují tratě místního a regionálního významu, které se z ekonomického pohledu nevyplatí elektrifikovat. Zároveň nejsou tak dlouhé, aby bylo efektivní zde při snaze o bezemisní provoz uvažovat o palivočlánkových technologiích včetně nutné vodíkové infrastruktury. Řešením jsou elektrické hybridní vlaky, využívající napájení z troleje a bateriový zásobník energie.


Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy: Zpráva z konferencí Smart city v praxi IX a Efektivní elektromobilita v organizacích IV

21.3.2024 Ve dnech 19. a 20. 3. proběhly, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER, v areálu brněnského výstaviště dvě odborné konference pořádané provozovateli tohoto portálu: 9. ročník konference Smart city v praxi a 4. ročník konference Efektivní elektromobilita v organizacích. Konference byly zaměřeny na moderní technologie v mobilitě, energetice a dalších oblastech, včetně problematiky strategického řízení a financování. Konferencí se dohromady zúčastnilo na 130 odborníků z řad veřejných služeb, municipalit, dopravců, škol a dalších relevantních organizací.


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu. Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici zde 


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a ostatních relevantních organizací, správcům jejich vozového parku, dalším zájemcům o tuto problematiku, příp. školám či městským službám.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Elektrické autobusy efektivně: právě vydávaná volně přístupná publikace nabízí bázi znalostí a návod k přípravě kvalitního projektu elektrifikace městských autobusů

Elektrifikace městských autobusových parků pomocí bateriových, superkapacitorových nebo palivočlánkových (vodíkových) zdrojů energie se stává stále aktuálnějším tématem, a to z řady důvodů. Jako důležitý příspěvek ke zmírnění klimatických dopadů je zakotvena v evropské a domácí legislativě. Významné jsou i ekologické a zdravotní přínosy elektrických autobusů. V neposlední řadě znamená elektrifikace používání zdroje energie, který není jednoznačně podmíněn dovozem fosilních paliv ze zahraničí.


Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services