Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Solární panely pro družice i špičková elektronika: kosmické aktivity ČR a jejich vládní podpora

16.12.2019 Český průmysl, ačkoli si to mnozí lidé neuvědomují, zanechává svoji významnou stopu ve vesmíru a má v této oblasti všechny předpoklady k dalšímu rozvoji. Ministerstvo dopravy, které má vesmírné aktivity ČR ve své kompetenci, proto iniciovalo vládní schválení investic do kosmických aktivit ve výši 1,205 mld. Kč ročně, což je o 275 mil. Kč více než dosud. Od roku 2020 se tak do oblasti, která má stále větší vliv na rozvoj hospodářství a přímo ovlivňuje život lidí, investují finanční prostředky navíc. O podrobnostech informovalo Ministerstvo dopravy odbornou veřejnost začátkem prosince 2019.

Proč investovat do vesmírných aktivit

Uvedené investice plynou do programů Evropské kosmické agentury (ESA) blízkých průmyslovým cílům. Celkem tak ČR do kosmických aktivit prostřednictvím ESA dává 1,53 mld. Kč ročně, pokud započítáme i příspěvek ČR na fungování ESA a evropského kosmodromu v Kourou či Vědecký program ESA programy blízké vědeckým cílům, který platí MŠMT.

Díky uvedeným investicím se již nyní české firmy úspěšně zapojují do dodavatelských řetězců velkých firem, podílí se i na výrobě nosných raket, družic pozorování Země, družicové telekomunikaci a navigaci či připravují pozemní řídicí infrastrukturu.

Mnohé z technologií připravovaných pro kosmické programy Evropské vesmírné agentury (ESA) pak nacházejí využití i v automobilovém či leteckém průmyslu, které patří k profilovým segmentům české ekonomiky.

Postupné navýšení příspěvků do ESA tak znamená stále větší příležitost pracovat se špičkami ve svých oborech, učit se od nich, přispívat k řešení a výsledky pak zúročit v české ekonomice.

Česko ve vesmíru

Na kosmických projektech ESA se dnes přímo podílí na 50 českých firem a 22 výzkumných ústavů a vysokých škol. Další desítky firem se účastní jako subdodavatelé.

V ČR se nyní pracuje na systémech, jako jsou flexibilní (rolovací) solární panely pro stovky družic (kunovická firma 5M), adaptér pro vypouštění desítek malých družic z nosné rakety Vega, špičkové optické systémy, nový systém pro řízení letového provozu nad Evropou, řídící software družic, ATC Space v Klatovech připravuje výrobu hliníkových a titanových částí nosné rakety Ariane 6 a mnoho dalších. Podle analýz Ministerstva dopravy se zmíněné investice navrací do ekonomiky více než osmkrát.

Díky podnikatelskému inkubátoru ESA BIC v ČR se navíc rozvíjí více, než 20 dalších firem, které zpravidla využívají kosmické technologie zde na Zemi. Za 3 roky fungování programu získaly začínající firmy soukromé investice ve výši 210 mil. Kč, zatímco náklady na celý projekt ESA BIC do roku 2021 jsou 70 mil. Kč. Tyto firmy zároveň generují zisk z prodeje svých produktů na trhu a mají tedy další přínosy.

Služby družicových systémů jsou součásti našich každodenních životů. Družicové snímky jsou základem pro předpověď počasí, uplatňují se i v zemědělství, sledování nežádoucích pohybů staveb, rozvoje území, nakládání s přírodními zdroji, čistota a kvalita vody a ovzduší. Nezastupitelnou roli hrají při řešení mimořádných situací a ochraně majetku a životů lidí při předpovědi a řešení živelných katastrof.

Družicová komunikace je jedním ze základů propojeného světa – přímých přenosů ve zpravodajství, mezikontinentálních hovorech či leteckém spojení.

Další rozvojové plány EU s účastí ČR

Rychle rostoucího významu kosmických aktivit si je vědoma i EU, která navrhuje navýšení rozpočtu Kosmického programu EU v nadcházejícím sedmiletém rozpočtovém období EU o 30 % na 16 mld. EUR. Klíčovou roli v Kosmickém programu EU bude hrát nová Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA), která bude od roku 2021 sídlit v Praze.

Z České republiky se tak kromě rozvoje trhu a provozu Galilea, o který se stará stávající agentura v GSA sídlící v pražských Holešovicích od roku 2012, bude řídit také využití družicového systému pozorování Země Copernicus, připravovat program družicové telekomunikace Govsatcom či koncentrovat kapacity EU sledování blízkého okolí Země.

MD ČR, redakčně upraveno

Foto © MD ČR

Další informace zde

Přečtěte si také:

Stratobus: elektřinou poháněná stratosférická vzducholoď ohlídá bezpečnost

29.4.2016 Koncem dubna 2016 ohlásila společnost Thales Alenia Space (společný podnik mezi firmami  Thales and Finmeccanica a jeden z nejdůležitějších hráčů na evropském trhu vesmírné telekomunikační, navigační a měřící techniky) zahájení unikátního výzkumného a vývojového projektu Stratobus. Stratobus je autonomní stratosférická vzducholoď, určená zejména k dohlížení na bezpečnost pozemních objektů, pro měření a telekomunikační účely. 


Revoluce v GPS: Navigování družic na daleké oběžné dráze

20.4.2013 Družice, sloužící k GPS navigaci – například v rámci systému Galileo provozovaného pod Evropskou vesmírnou agenturou ESA – se pohybují na oběžné dráze cca 23 tisíc km od zemského povrchu a zaměřují svůj signál přímo na Zemi. Kromě pozemských uživatelů využívají jejich služby i družice, pohybující se na nižších hladinách, pokud jsou vybaveny GPS přijímačem. Automaticky tak mohou upravovat svoji polohu s minimálními zásahy ze Země. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services