Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Stratobus: elektřinou poháněná stratosférická vzducholoď ohlídá bezpečnost

29.4.2016 Koncem dubna 2016 ohlásila společnost Thales Alenia Space (společný podnik mezi firmami  Thales and Finmeccanica a jeden z nejdůležitějších hráčů na evropském trhu vesmírné telekomunikační, navigační a měřící techniky) zahájení unikátního výzkumného a vývojového projektu Stratobus. Stratobus je autonomní stratosférická vzducholoď, určená zejména k dohlížení na bezpečnost pozemních objektů, pro měření a telekomunikační účely.

Stratobus bude umístěn ve spodní vrstvě stratosféry ve výšce cca 20 km nad oblastí své působnosti. Vzduch je zde stále dostatečně hustý, aby vzducholodi umožnil vznášení. Větry v této výšce jsou přitom stálé a nepřesáhnou rychlost 90 km/h. To umožní vzducholodi zaujmout stabilní pozici s využitím elektrického pohonu, přičemž zdrojem elektřiny budou solární panely.

Stratobus, podobně jako třeba vesmírné družice, ponese rozmanitá zařízení pro plnění svých úkolů. Takovými úkoly může být například dohled nad hranicemi států či nad kritickými oblastmi na zemi nebo na moři (napříkald videosledování ropných plošin), bezpečnost (boj proti terorismu nebo pašerákům drog), monitoring životního prostředí (lesní požáry, eroze půdy, znečištění ovzduší apod.) a telekomunikace (například internet). Stratobus při těcho úkolech přehlédne na povrchu vzdálenost až 500 km.

Stratobus se řadí mezi tzv. pseudosatelity pro velkou výšku (high-altitude pseudo satellites, HAPS), které vyplňují mezeru mezi vesmírnými satelity a drony. Poptávka trhu po HAPS stále roste, ale prozatím neexistuje produkt, který by ji plně uspokojil. To je příležitost pro Stratobus, jehož provoz navíc bude, s ohledem na jeho předpokládaný pohon, ekonomický a zároveň ekologický. Vzhledem k poptávce a k uvedeným provozním vlastnostem se předpokládá návratnost Stratobusu za méně než tři roky po jeho komercializaci.

Projektové konsorcium tvoří zmíněná společnost Thales Alenia Space jako vedoucí projektu odpovědný za systémovou integraci a za dodávku avioniky, solárních panelů a certifikace produktu. Dalšími členy projektového týmu jsou  společnosti CNIM (Construction Navale Industrielle de la Méditerranée), která dodá konstrukci vzducholodi a související vybavení včetně gondoly vzducholodi,  Solutions F  jako dodavatel elektrického pohonu, Airstar Aerospace jako dodavatel obalu vzducholodi a Tronico-Alcen jako dodavatel energetického managementu. K těmto francouzským firmám se v projektu připojila také norská společnost Cmr-Prototec jako dodavatel zásobníků energie a kanadská společnost MMIST jako dodavatel padáků.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu francouzské vlády částkou 17 mil. € v rámci programu „Investice do budoucnosti“. Toto financování pokrývá dvouletou fázi vývoje klíčových technologií, která vyvrcholí sestrojením demonstrační verze. Očekává se rovněž spolufinancování částkou cca 3 mil. € z rozpočtů čtyř francouzských regionů.

Předpokládá se, že demonstrační verze Stratobusu bude k dispozici v roce 2018. Následovat by měly v roce 2020 kvalifikační a certifikační lety hotového produktu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © Thales

Další informace zde

Přečtěte si také:

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se bude podílet na družicovém výzkumu slunečního větru

20.1.2016 Společný výbor Evropské kosmické agentury ESA a Čínské akademie věd vybral k realizaci z třinácti různých variant řešení družicového systému projekt družice SMILE, v jehož konsorciu je i Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze. Za dobu platného členství České republiky v Evropské kosmické agentuře (ESA) se jedná o první případ, kdy orgány kosmické agentury vybraly k finální realizaci družicového vědeckého projektu ESA návrh s českou účastí na nejvyšší úrovni, tedy členstvím v hlavním konsorciu. 


HY4: projekt čtyřmístného palivočlánkového letadla v přípravě

23.10.2015 Palivočlánkový elektrický pohon si kromě silniční, kolejové a vodní dopravy dělá ambice i na využití v letecké dopravě. Kromě aplikací pro vojenské účely u bezpilotních letadel – dronů, v USA se nyní v Německu připravuje také, jako první na světě, projekt čtyřmístného letadla s elektrickým pohonem, jehož zdrojem energie bude vodíkový palivový článek.


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

23.9.2015 Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


EUCLID: evropská síť pro detekci blesků

14.8.2014 V průběhu silné bouřky se na obloze mohou objevit až desítky tisíc blesků. Jejich detekce získává stále více na praktickém významu. Tyto informace využívají letečtí dispečeři pro plánování letových tras, meteorologické ústavy pro různé předpovědi, nebo pojišťovny, výrobní podniky. Kromě toho mohou data z informační služby volně využít například provozovatelé půjčoven horkovzdušných balónů. Společnost Siemens, která je do zpracování dat z detekce blesků aktivně zapojena, v této souvislosti v létě 2014 informovala širokou odbornou veřejnost o způsobu a organizaci této detekce. 


Lidar pomáhá větrným elektrárnám

4.6.2014 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla měří rychlost větru (viz obrázek dole). Jak koncem května 2014 oznámila společnost Mitsubushi Electric, provedlo Nizozemské výzkumné centrum pro energetiku (ECN) úspěšně testy jejího kompaktního větrného lidaru (viz foto nahoře) pro validaci a následné schválení. Tento lidar tak může účinně sloužit při projektování větrných farem. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


Palivový článek jinak: bezpilotní průzkumný letoun

2.3.2013 Bezpilotní průzkumný letoun Phantom Eye poháněný palivovými články na kapalný vodík podnikl 25. února 2013 svůj druhý pokusný let. Let se uskutečnil v Dryden Flight Research Center v Kalifornii. 

CryoSat: Měření ledovců radarovým výškoměrem

8.1.2013 Koncem roku 2012 ukončila svoji misi družice CryoSat, vypuštěná Evropskou kosmickou agenturou ESA na oběžnou dráhu v roce 2010. Družice CryoSat byla vyvinuta k tomu, aby měřila tloušťku polárních ledovců a sklon povrchu pevninských ledovců v Antarktidě, Grónsku a v horských oblastech.  ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services