Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Partneři připravované konference Smart city FOR ARCH prezentují své zkušenosti a inovativní řešení

Platforma Lancelot od společnosti Unicorn Systems bude řídit obchodování s plynem v ČR

8.4.2020 Držitelem výlučné licence pro přepravu plynu v České republice je společnost NET4GAS. Provozuje více než 3800 km plynovodů s cílem zajišťovat ekonomicky efektivní, bezpečné a spolehlivé přepravní služby plynu. Ve výběrovém řízení této společnosti na implementaci komplexního IT systému pro obchodní řízení přepravní soustavy plynu v ČR zvítězila v březnu 2020 česká společnost Unicorn Systems, člen evropské skupiny Unicorn. Stalo se tak díky její prověřené softwarové platformě Lancelot.

Platforma Lancelot

Platforma Lancelot poskytuje komplexní podporu pro obchodování s energetickými komoditami, kde pokrývá potřeby velkoobchodu i maloobchodu. Je určena pro obchodníky, dodavatele a distributory. Platforma Lancelot obsahuje pokročilé predikční a optimalizační funkce a je dostupná jako lokální instalace i v cloudu.

Platforma Lancelot obsahuje následující moduly:

Lancelot ETRM (Energy Trading and Risk Management) zajišťuje plnou podporu pro obchodní procesy v rámci front-, middle- a back-office, od evidence obchodů, sledování a optimalizace otevřené pozice a řízení rizik až po nominace, správu konfirmací, manažerský reporting a fakturaci.

Lancelot CIS (Customer Information System) pokrývá všechny procesy spojené s dodávkou energií koncovým zákazníkům. Řešení podporuje přípravu nabídek potenciálním zákazníkům včetně stanovování individuálních cen, predikci spotřeby portfolia, odečty měření až po fakturaci, inkasování a péči o zákazníky. Součástí řešení je rovněž webový portál pro komunikaci s klienty.

Lancelot EDM představuje vyspělou platformu pro správu energetických dat, která navíc umožňuje rychlé vytváření uživatelských řešení pomocí široké sady konfiguračních nástrojů. Součástí platformy je výkonné výpočetní jádro podporující řadu elementárních i pokročilých výpočetních operací včetně sofistikovaných algoritmů pro predikce, optimalizace či simulace. K dispozici je rovněž řada konektorů na energetické datové zdroje.

Služba Lancelot EDM Data Hub zajišťuje sběr veřejně dostupných energetických dat, jako jsou např. výsledky obchodování na různých trzích, plánované a skutečné zatížení, aktivované podpůrné služby, systémová odchylka a mnoho dalších. Přístup k těmto datům je umožněn přes jednotné aplikační rozhraní, které obsahuje jak grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro běžné uživatele, tak i rozhraní pro programování aplikací (API) pro automatizovanou komunikaci. Součástí řešení je i statistické zpracování dat a jejich využití pro různé typy predikcí, které jsou k dispozici jako rozšíření základní služby.

Řešení pro NET4GAS

Robustní informační systém pro potřeby NET4GAS, založené na platformě Lancelot, zajistí mj. následující klíčové oblasti:

•    automatizace obchodních a technických procesů v přepravní soustavě plynu České republiky,

•    flexibilní a automatizovaná komunikace mezi provozovatelem přepravní soustavy, ostatními účastníky trhu (zejména domácími i zahraničními obchodníky, zásobníky plynu, provozovateli distribučních soustav či zahraničními provozovateli plynových přepravních soustav) a autoritami (např. operátory trhu).

•    naplnění požadavků evropské legislativy v oblasti plynárenství.

Dodávka nezahrnuje jen systém samotný, ale i následný servis, provoz a rozvoj po dobu 10 let, a to v režimu 24/7/365, který je pro tyto kritické procesy nezbytný.

Předmětem implementačního projektu je rovněž splnění náročných bezpečnostních požadavků a integrace s ostatními informačními systémy NET4GAS.

A poznámka na závěr: Na připravované konferenci Smart city FOR ARCH zmíněné v záhlaví tohoto článku, je společnost Unicorn hlavním partnerem. V bloku věnovaném inteligentní městské mobilitě zde představí své komplexní řešení pro nabíjecí infrastrukturu jménem ChargeUp – je tedy vidět, že záběr této inovativní technologické společnosti je vskutku úctyhodný.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů skupiny Unicorn

Foto © Unicorn Systems a.s.

Další informace zde

Přečtěte si také:

SoSi test: DEVINN testuje účinky slunečního záření na komponenty vozidel

7.4.2020 Česká společnost DEVINN, zaměřená na vývoj automobilů, se stala jedním z partnerů konference Smart city FOR ARCH, pořádané provozovateli tohoto portálu. Zájemcům o mnohostrannou a zajímavou problematiku související s vývojem vozidel dává nahlédnout do své zkušebny, kde mimo jiné testuje i odolnost dílů vůči slunečnímu záření (tzv. SoSi test). 


Aplikace Fairtiq umožňuje bezkontaktní placení jízdenek v několika německých městech, týdenní zastropování funguje jako časové jízdné

1.4.2020 Od března 2020 mohou cestující na území německého Dopravního svazu Mittelthüringen zahrnujícího města Erfurt, Výmar, Jena, Gera and Gotha používat pro placení jízdného bezkontaktní aplikaci Fairtiq od stejnojmenné švýcarské firmy. Je to pohodlné i hygienické.


Amsterodamský městský dopravce integruje veškeré provozní plánování do jednoho software podporujícího také specifika elektrobusů

26.3.2020 Městský dopravce GVB v téměř 900tisícovém nizozemském Amsterodamu provozuje 203 autobusů, 200 tramvají, 90 vlaků metra a 18 osobních lodí, které dohromady přepraví v průměru 875 000 cestujících denně a ve špičkových dnech až milión cestujících. Jak byla odborná veřejnost informována v březnu 2020, tento dopravce se rozhodl převést veškeré své provozní plánování pod jednu střechu – softwarovou platformu HASTUS od kanadské společnosti GIRO.


Meteostanice ve službách měst a obcí

17.3.2020 Zdravý životní styl je dnes považován za moderní, je však mnoho cest jak ho dosáhnout. Na světě je mnoho lidí, kteří zdravě jí, sportují, vybírají si, co je a co naopak není pro jejich organismus přínosné. Všechny tyto trendy nás více či méně ovlivňují, mnohdy ale nevnímáme, že i okolní prostředí může mít značný vliv na naše zdraví. Naše společnost System Nine se právě proto snaží hledat způsoby, jak zajistit zdravý moderní život co nejširšímu okruhu obyvatelstva. Příběhy popsané v tomto článku vycházejí z projektů realizovaných ve státech Evropské Unie, jako je například Španělsko, Francie a také Česká republika. Hlavním prvkem příběhů je meteostanice, která slouží jako zdroj dat pro získání informací a jejich následné využití.


Hybridní systémy monitorování ovzduší

16.3.2020 Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity? Kolik aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich obyvatelé nedusili? Jak optimalizovat dopravní systém města a kde začít budovat novou průmyslovou zónu? Kde postavit dětské hřiště či sportoviště, aby děti nebo sportovci dýchali co možná nejčistší vzduch? Jak objektivně informovat obyvatele města o stavu ovzduší? Aby se dalo se vší zodpovědností odpovědět na tyto otázky, je nutné průběžně znát stav ovzduší v dané lokalitě. To vše vede k jedinému možnému řešení, a tím je permanentní monitorování stavu znečištění ovzduší.


Prostředí v kancelářích má bezprostřední vliv na výkonnost zaměstnanců – moderní technologie je mohou sledovat a řešit

13.3.2020 Kancelářská práce se týká mnoha oblastí – administrativy a obchodu v soukromých firmách stejně jako poskytování veřejných služeb na úřadech a jiných institucích. Vždy přitom platí, že prostředí ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, a s ní i spokojenost zákazníka – a zákazníkem ve veřejných službách je každý občan.


Osram představuje nový infračervený laser pro využití v lidarech

13.2.2020 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Lidar má poměrně široké použití v měřicí technice, protože dokáže s vysokou mírou přesnosti určit na velkou vzdálenost rozměry a tvar nejrůznějších objektů o rozmanitém složení a velikosti. Uplatňuje se proto i u navigace autonomních vozidel. O zájmu uživatelského trhu svědčí i nový produkt výrobce Osram Opto Semiconductors: 65Wattový infračervený laser určený pro lidarové aplikace. 


Iarnród Éireann integruje informační systémy plánování cesty a provozu železnice

10.1.2020 Tajemně znějící název v nadpise je oficiálním jménem irských státních železnic (v gaelštině). A přestože Irsko se svými necelými dvěma tisíci km tratí nepatří právě k železničním velmocem, 48 miliónů cestujících ročně v dálkové, regionální a městské železniční dopravě není zanedbatelných. Na konci roku 2019 učinily irské železnice unikátní krok v oblasti inovací: Pod jedním systémem zkombinovaly aplikace informačních systémů pro cestující a pro dopravce, a vytvořily tak robustní nástroj pro podporu efektivní kolejové dopravy.


Chytrá mobilita v Brně: rekonstruované křižovatky řídí dopravu a sbírají dopravní data

2.1.2020 Jedním z rozvíjejících se českých smart cities je Brno. Koncem prosince 2019 o sobě dalo vědět důležitým počinem v oblasti inteligentní městské mobility: Byla dokončena rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatce Úvoz – Tvrdého. Kromě toho, že je křižovatka vybavena kamerovým dohledem a preferencí vozidel MHD, sbírá také dopravní data, která přenáší do Centrálního technického dispečinku. Dodavatelem řešení je společnost AŽD Praha. 


Vítězná česká města budou testovat internet 5G

23.12.2019 Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň a Ústí nad Labem. V těchto městech budou přednostně testovat 5G technologie a jejich aplikace. Právě tyto municipality totiž zvítězily v prosinci 2019 v soutěži, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). V praxi to znamená, že lidé během příštích dvou let dostanou od města, kde žijí, vybrané služby postavené na chytrých sítích 5. generace. Díky nim se v daném území například zvýší bezpečnost či bude dostupnější kultura. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services