Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Partneři připravované konference Smart city FOR ARCH prezentují své zkušenosti a inovativní řešení

SoSi test: DEVINN testuje účinky slunečního záření na komponenty vozidel

7.4.2020 Česká společnost DEVINN, zaměřená na vývoj automobilů, se stala jedním z partnerů konference Smart city FOR ARCH, pořádané provozovateli tohoto portálu. Zájemcům o mnohostrannou a zajímavou problematiku související s vývojem vozidel dává nahlédnout do své zkušebny, kde mimo jiné testuje i odolnost dílů vůči slunečnímu záření (tzv. SoSi test).

Kde je sluneční svit problém

Sluneční svit je nepostradatelný pro veškerý život na zemi. U průmyslových výrobků – automobily nevyjímaje – však způsobuje degradaci materiálů (např. blednutí). Zároveň se díly vystavené slunci extrémně přehřívají a mohou se deformovat.

Za uvedené jevy může ta část slunečního záření, která se nachází za oběma okraji viditelného spektra. Je to ultrafialové světlo, tedy světlo o vlnových délkách pod 400 nm až po 10 nm, které takříkajíc „opaluje“. Na opačném konci spektra je to infračervené světlo, tedy světlo o vlnové délce nad 760 nm až po 1 mm, které převážně „zahřívá“ (Poznámka: Infračervené záření je často považováno za „tepelné záření“, nicméně povrchy těles zahřívá absorpce libovolného elektromagnetického záření.)

Příkladem přehřívání může být volant za sklem auta, který se v okolní teplotě 30 °C na slunci rozpálí až na 70 °C.

SoSi test v laboratoří DEVINN

Pro SoSi test (Solar Simulation) má DEVINN k dispozici speciální klimakomoru doplněnou o vysokovýkonné zářiče světla s regulovatelnou intenzitou o maximálním výkonu 1300 W/m2 v rozsahu vlnové délky 270 – 3000 nm, tedy pokrývající rozsah vlnových délek za oběma okraji viditelného spektra.

Simulovat tak lze intenzitu od zimního slunce za polárním kruhem až po rozpálenou letní pláž na Kanárských ostrovech. Navíc v kombinaci s určitou vlhkostí lze dosáhnout i prostředí deštného pralesa nebo pouště. Komora má objem 600 l. Znamená to, že testovat se dají celé sestavy. V našem případě je nejčastěji testovaným dílem světlomet. Přidáním intenzity se významně zkrátí doba nutná pro testování. Několik dnů SoSi testu tak nahradí i rok svitu skutečného slunce.

Další výhody a nové příležitosti SoSi testů

Hlavní výhodou SoSi testů je stejně jako v případě klimatické komory 100% opakovatelnost podmínek, které ve venkovních podmínkách není možné nikdy dosáhnout. Zjišťuje se hlavně to, zda materiály, ze kterých jsou automobilové díly vyrobeny, vydrží vysoké teploty a vliv infračerveného a ultrafialového záření. Jedná se zejména o deformaci plastových dílů, šednutí reflektorů, zamlžování apod.

Tímto způsobem lze porovnat jednotlivé konstrukční řešení v různých fázích vývoje za stejných okolních podmínek. Jde například o porovnání funkcionality po provedení konstrukčních nebo materiálových změn.

Další zajímavé využití se nabízí například při testování efektivnosti solárních panelů (jejich účinnosti) v závislosti na intenzitě slunečního záření a okolní teplotě.

DEVINN, redakčně upraveno

Foto © DEVINN

Další informace zde

Přečtěte si také:

Meteostanice ve službách měst a obcí

17.3.2020 Zdravý životní styl je dnes považován za moderní, je však mnoho cest jak ho dosáhnout. Na světě je mnoho lidí, kteří zdravě jí, sportují, vybírají si, co je a co naopak není pro jejich organismus přínosné. Všechny tyto trendy nás více či méně ovlivňují, mnohdy ale nevnímáme, že i okolní prostředí může mít značný vliv na naše zdraví. Naše společnost System Nine se právě proto snaží hledat způsoby, jak zajistit zdravý moderní život co nejširšímu okruhu obyvatelstva. Příběhy popsané v tomto článku vycházejí z projektů realizovaných ve státech Evropské Unie, jako je například Španělsko, Francie a také Česká republika. Hlavním prvkem příběhů je meteostanice, která slouží jako zdroj dat pro získání informací a jejich následné využití.


Hybridní systémy monitorování ovzduší

16.3.2020 Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity? Kolik aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich obyvatelé nedusili? Jak optimalizovat dopravní systém města a kde začít budovat novou průmyslovou zónu? Kde postavit dětské hřiště či sportoviště, aby děti nebo sportovci dýchali co možná nejčistší vzduch? Jak objektivně informovat obyvatele města o stavu ovzduší? Aby se dalo se vší zodpovědností odpovědět na tyto otázky, je nutné průběžně znát stav ovzduší v dané lokalitě. To vše vede k jedinému možnému řešení, a tím je permanentní monitorování stavu znečištění ovzduší.


Kvalitní elektrická energie šetří zařízení a peníze jejich provozovatelů

27.2.2020 Důležitou součástí hospodárného řízení jakéhokoliv provozu či budovy je v dnešní době sofistikovaný energetický management. Velká část veřejnosti i podnikatelské sféry však za tímto označením vidí pouhý důraz na úsporné elektrické spotřebiče nebo na snížení ceny za energie pro odběratele. Vzhledem k rostoucím cenám energií se odběratelům tyto dveře však stále více přivírají. V konečném důsledku přináší mnohem výraznější finanční úspory zvýšení kvality dodávané energie, optimalizace spotřeby, hledání zbytečných odběrů a zdrojů nízké efektivity, či ochrana spotřebičů a energetické sítě. Takovéto pojetí energetického managementu realizují v praxi technologie české firmy  ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.


Osram představuje nový infračervený laser pro využití v lidarech

13.2.2020 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Lidar má poměrně široké použití v měřicí technice, protože dokáže s vysokou mírou přesnosti určit na velkou vzdálenost rozměry a tvar nejrůznějších objektů o rozmanitém složení a velikosti. Uplatňuje se proto i u navigace autonomních vozidel. O zájmu uživatelského trhu svědčí i nový produkt výrobce Osram Opto Semiconductors: 65Wattový infračervený laser určený pro lidarové aplikace. 


Praha 3 ukazuje koncepční řešení měření hluku s využitím integrační platformy

11.4.2019 Hladina hluku je důležitým faktorem ovlivňujícím například atraktivitu dané oblasti pro bydlení nebo trávení volného času. Ke globálnímu posouzení stavu hlukové zátěže obyvatel na dané území slouží hlukové mapy. Odhaduje se, že v České republice je nadměrným hlukem zatíženo přes 300 tisíc obyvatel, v samotné Praze je nadlimitním hlukem zasaženo kolem 90 tisíc lidí.


NIRED: Blízká infračervená spektroskopie s využitím LED zdrojů pomáhá pěstitelům

9.1.2019 Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je spektroskopická metoda, která zahrnuje blízkou infračervenou oblast z elektromagnetického spektra (tedy vlnovou délku světla v rozmezí 800 – 2500 nm). Není to metoda vysoce citlivá, ale před jejím užitím není potřeba vzorek zvlášť upravovat. Výhodou také je, že dokáže proniknout poměrně hluboko do vzorku. To vše dává NIRS předpoklad k velmi praktickému uplatnění například v zemědělství při pěstování ovoce a zeleniny. Důkazem je technologie blízké infračervené LED (NIRED) značky Oslon Black SFH 4736 pro NIRS instalovanou v tabletu nebo smartphonu, kterou její výrobce Osram představil v prosinci 2018. 


AURA: diagnostika železničních vozidel pomocí smartphonové aplikace

31.3.2017 Technologické aplikace s uživatelským rozhraním přes smartphone postupně pronikají i do oblasti údržby strojů a zařízení, včetně dopravních prostředků. Příkladem je aplikace AURA od španělské technologické firmy NEM Solutions, která byla odborné veřejnosti představena v březnu 2017.


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEway


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services