Přečtěte si:  10 let v internetovém prostoru: kulaté výročí portálu Proelektrotechniky.cz
Pozvánky na akce


Stalo se

Nový měnič frekvence Siemens

19.9.2012 Siemens uvádí na trh nový frekvenční měnič G120P BT, který je určen k použití v soustavách vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC). Tento měnič nahrazuje přístroje řady Siemens SED2 a je vhodný například k regulaci rychlosti otáček ventilátorů a oběhových čerpadel ve vytápěcích a chladicích zařízeních.

Je k dispozici ve variantách se jmenovitým výkonem v rozmezí 0,37 až 90 kW. Přístroj je modulární – skládá se z řídicí jednotky, výkonového modulu a ovládacího panelu (základní ovládací panel BOP-2 či inteligentní ovládací panel IOP) nebo záslepky. Toto uspořádání umožňuje vyměňovat namísto celého měniče pouze jeho jednotlivé komponenty. Například výkonový modul lze vyměnit beze změny nastavení parametrů celého měniče a přepojování signálových a silových kabelů.

Přístroj má vysoký stupeň krytí IP55 (s ovládacím panelem BOP-2 nebo záslepkou) nebo IP54 (s panelem IOP), a lze jej tak použít i v náročném provozním prostředí při teplotě až 60 °C. Může standardně detekovat různé stavy (přetížení motoru, chod naprázdno, přetržení klínového řemene ventilátoru, zablokování ventilátoru apod.) a okamžitě na ně zareagovat třeba vypnutím čerpadla nebo ventilátoru, vydáním výstražného signálu, resp. spuštěním předem určené sekvence činností. V případě požáru se měnič automaticky přepíná do režimu havarijního provozu – systém ignoruje všechny externí poruchy a upozornění, aby se co nejdéle udržel přetlak v místnosti a únikové cesty zůstaly bez kouře a zároveň bylo možné snadno na únikové cesty otevírat dveře.

Funkce hibernace podporuje na základě aktuálních požadavků automatický přechod do klidového režimu s minimální spotřebou energie a menším opotřebením zařízení. Měnič má také velmi malý zpětný vliv na rozvodnou síť a bez použití jakýchkoliv doplňkových komponent (např. síťových tlumivek) odpovídá normě IEC/EN 61000-3-12:2011. Na ochranu před výpadky soustav HVAC a zbytečnými provozními náklady má měnič funkci automatického opětovného náběhu.

Pro usnadnění montáže měniče jsou napájecí a motorové kabely připojeny k výkonovým modulům prostřednictvím odnímatelných konektorů (do velikosti měniče C) a připojovací svorky na řídicí jednotce jsou bezšroubové. Uživatelsky komfortní software Starter umožňuje uvést přístroj s pomocí PC do provozu, diagnostikovat jeho stav a optimalizovat chod. Přídavná paměťová karta MMC (Micro Memory Card) je velmi praktická pro kopírování konfigurací a lze ji použít pro bezpečnostní zálohování měničů.

Měnič frekvence G120P BT má standardní komunikační rozhraní Modbus RTU, USS a BacNet MS/TP. Volbu lze rozšířit o přídavné moduly s rozhraním CANopen nebo Profibus.

Více na informací zde 

Přečtěte si také:

Dvojité detektory pohybu Siemens snižují riziko falešných poplachů

7.7.2014 V červnu 2014 představila společnost Siemens odborné veřejnosti detektory pohybu řady Magic PDM-IXx12/T a PDM-IXx18/T. Zvláštností těchto detektorů je, že kombinují pasivní infračervené a mikrovlnné signály, čímž dosahují značné přesnosti detekce pohybu v kontrolované zóně a snižují riziko falešných poplachů. S pomocí zdokonaleného algoritmu Siemens Matchtec jsou přijímané infračervené a mikrovlnné signály od pohybujících se objektů vyhodnocovány multikriteriální analýzou 


Rodiny produktů AMAX a RADION od Bosche střeží objekty různých velikostí

28.4.2014 Rodina bezpečnostních zařízení kontrolujících neoprávněný vstup do objektů Bosch AMAX se koncem dubna 2014 rozšířila na tři produkty, představující vzájemně navazující řešení: AMAX 2100 je vhodný pro malé aplikace o maximálním počtu 8 zón. AMAX 3000 je určen pro objekty vyžadující 32 zón a AMAX 4000, který je na trhu již od roku 2013, ochrání velké areály vyžadující 64 zón, jako je například klinika s několika ordinacemi. 


Desigo CC: nová platforma pro řízení inteligentních budov

9.4.2014 Na konci března 2014 představila společnost Siemens novou platformu pro řízení inteligentních budov s obchodním označením Desigo CC. Jako první svého druhu umožňuje tato platforma uživatelům integrovat všechny systémy budovy: od topení, větrání a klimatizace (HVAC) přes požární bezpečnost a zabezpečení proti vniknutí (video a detekce), energetické hospodářství včetně automatických funkcí místností až po osvětlení a stínění. 


Eco Power Meter KW9M

30.1.2014 Společnost Panasonic Electric Works Europe AG představila koncem ledna 2014 české odborné veřejnosti inteligentní elektroměr KW9M, který měří s odchylkou pouhých 0,5 %. Tím se řadí k nejpřesnějším přístrojům v oblasti podružného měření (tedy dílčího měření spotřeby sloužícího zpravidla k rozúčtování). Tento elektroměr se používá pro měření střídavého nebo stejnosměrného napětí do 500 V. 


BME280: první integrovaný senzor teploty, tlaku a vlhkosti

9.1.2014 Společnost Bosch Sensortec představila na začátku roku 2014 unikátní produkt: BME280 Integrated Environmental Unit (integrovaná jednotka pro prostředí), který jako první na světě sdružuje do jednoho senzoru měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tento senzor je nyní k dispozici omezenému  okruhu zákazníků. Odolné čtečky karet pro kontrolu vstupu do budov

27.12.2013 Společnost Siemens představuje nové čtečky karet AR10S-MF/AR40S-MF, které jsou určeny pro systém kontroly vstupu SiPass integrated. Tyto čtečky jsou kompatibilní s kartami Mifare Classic, Mifare Plus a Mifare DESFire EV1. Při použití v kombinaci s kartami Mifare Classic a Mifare DESFire EV1 je při komunikaci mezi kartou a čtečkou využívána pokročilá metoda šifrovaní. Šifrována může být i veškerá komunikace mezi čtečkou a hostitelským systémem, díky tomu lze dosáhnout skutečně mimořádně vysoké úrovně zabezpečení. Čtečky karet jsou také připraveny k použití standardů NFC (Near Field Communication). 


Schneider Electric: Acti 9 – rEvoluce v jištění

15.11.2013 Společnost Schneider Electric uvedla na trh modulární systém Acti 9. Pět generací zkušeností s nízkonapěťovými systémy umožnilo navrhnout a vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyšší požadavky. Při jeho vývoji bylo přihlášeno 22 nových patentů. Přizpůsobuje se náročnému prostředí všech aplikací a poskytuje uživatelům nákladově efektivní elektrické instalace s nulovými požadavky na údržbu. Jednoduchý a výkonný komunikační systém Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spotřebu energie na úrovni velkých celků i  individuálních zátěží. 


Smart Cosmo: projekt řídicího panelu pro inteligentní budovy v systémech smart grid

13.11.2013 Společnost Panasonic Corporation oznámila veřejnosti začátkem listopadu 2013 vývoj nového řídicího panelu pro ovládání a vizualizaci energetického managementu v budovách, určeného zejména jako koncový řídicí bod při vytváření systémů smart grid. Pod značkou Smart Cosmo™ by se měl objevit na trhu nejpozději v březnu 2015. 


Dragon Dome: infračervená LED pro bezpečnost na dálku

7.10.2013 Koncem září 2013 byla veřejnosti představena nová infračervená LED pro zabezpečení budov od společnosti Osram Opto Semiconductors, prezentovaná pod obchodním názvem Dragon Dome (přibližně „dračí zámek“). Zaměřený paprsek této vysoce výkonné infračervené LED se světlem o vlnové délce 850 nm dosáhne do vzdálenosti přes 100 m, přitom má kompaktní design a nepotřebuje vnější čočku. Díky těmto parametrům je ideální pro použití v bezpečnostních technologiích, například CCTV. 


Nasávací hlásiče kouře s dokonalejší metodou detekce

12.6.2013 Společnost Siemens uvedla na trh dva nové nasávací hlásiče kouře (Aspirating smoke detectors – ASD), které umějí bezpečně rozlišovat mezi kouřem, párou a prachem. Pomocí vzorkovacího potrubí průběžně odebírají ze sledovaného prostoru vzorky vzduchu a zjišťují, zda v nich nejsou obsaženy kouřové částice. Oba modely využívají optickou metodu detekce při použití světla o dvou vlnových délkách (modrého a infračerveného), a proto jsou schopny s vysokou přesností určit rozměry částic i jejich koncentraci ve vzduchu. Kamery „All-in-One“ pro vnitřní a venkovní použití

3.6.2013 Nejnovější kamery řady „All-in-One“ od společnosti Siemens pro systémy průmyslové televize (Closed Circuit Television – CCTV) uživatelům nabízejí vysoké rozlišení a díky své všestrannosti a pokročilým funkcím pokrývají většinu bezpečnostních požadavků. V nabídce je model pro vnitřní použití, dva univerzální modely pro vnitřní i venkovní použití  Naše tipy
Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services