Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Inteligentní elektroinstalace a design „by HDL“

Co je inteligentní elektroinstalace?

10.4.2019 Aktuální otázka investorů a architektů je „Jakou koncepci zvolit? Klasiku, nebo „smart“?  Stále se držet klasiky, nebo jít do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými?

Definujme nejprve základní odlišnost mezi klasickou a inteligentní instalací – odborně „systémová instalace“. U klasické elektroinstalace je silové napájení spotřebiče vedené přes ovládací prvek, nejčastěji vypínač ve zdi, který přímo obsahuje silový spínací kontakt. Naproti tomu u systémové instalace jsou ovládací a spínací funkce odděleny. Elektřina do spotřebiče je přiváděna přes samostatný akční člen, což bývá inteligentní relé nebo stmívač, umístěný obvykle v rozvaděči. Ovládacímu prvku na zdi, což je obdoba vypínače, tak zůstává jen požadavek zachytit stisk prstu a informaci přenést do akčního členu, který zapnutí elektřiny provede, viz obrázek:

Rozdíl mezi ovládáním elektrospotřebiče u klasické a tzv. inteligentní elektroinstalace

Vlastnosti inteligentní elektroinstalace

K porovnání obou koncepcí nebo systémů (klasická instalace versus inteligentní elektroinstalace) lze obecně konstatovat, že inteligentní instalace je o něco dražší a že přináší funkce, které by klasická instalace zajistit nedokázala vůbec anebo za podstatně vyšší cenu. Inteligentní elektroinstalace vykazuje oproti klasické instalaci zejména tyto rozdíly:

•    Jak je zřejmé z obrázku výše, propojení kabeláže je jiné než u instalace klasické. To je zapotřebí vzít v úvahu už v době projektování instalace a pokládání kabelů. Sběrnicový kabel (na obrázku zelenou barvou) propojuje všechny komponenty systému, čímž se na kabeláži dosáhne obvykle úspory oproti klasickým rozvodům, protože jde o slaboproudý kabel sdělovacího typu.

•    Více komfortu v bydlení. Uživatel domu se o řadu věcí nemusí starat, např. se nemusí obávat, že zapomněl něco zapnout nebo vypnout. Dalším příkladem může být automatická regulace jasu světel podle okolností. Venku se setmělo? Osvětlení pracovny zvýší intenzitu a dorovná žádanou úroveň. Pouštíte televizi? Osvětlení se přepne na režim sníženého jasu, popřípadě se přivřou žaluzie. Čtenář budiž ušetřen dlouhého seznamu dalších příkladů.

•    Úspora energie. Úspory vznikají v podstatě ve dvou oblastech: investičně málo náročných úspor lze dosáhnout vyloučením selhání obsluhy. Míněna jsou rozsvícená světla, která někdo zapomněl (nebo se neobtěžoval) zhasnout, blokace vytápění při větrání otevřeným oknem atd. Za druhé jde o optimalizaci procesů, které spotřebovávají energii, jako je zejména topení, klimatizace ale i svícení. Ilustrativním příkladem je řízení vytápění.

•    Dálkové ovládání a monitoring, nejčastěji z mobilního telefonu. Za poměrně malé (nebo žádné) náklady navíc získá uživatel významný přínos v podobě vzdáleného dohledu nad budovou.

Řešení HDL a jeho přednosti

Značka HDL, na českém trhu zastoupená distribuční společností HDL Automation s.r.o., přináší na trh komponenty pro inteligentní elektroinstalaci řady HDL Buspro. Všechny komponenty, ovladače na stěnách, čidla, akční členy v rozvaděči aj. spolu komunikují již zmíněným sběrnicovým kabelem. HDL Buspro je ovšem dostupné i v bezdrátové verzi, která komunikuje na vyhrazeném kmitočtovém pásmu, a nepotřebuje tedy sběrnicový kabel. Bezdrátových řešení usnadní rekonstrukce instalací, kdy se využije toho, že není třeba položit sběrnicový kabel. Ze stejného důvodu se bezdrátová řešení občas nasazují do historických objektů, kde pokládka jakéhokoliv kabelu je problematická.

Bezdrátové řešení HDL Buspro je unikátní svým způsobem napájení – komponenty fungují bez baterií, které by se musely vyměňovat. Nasazeno být může samostatně anebo jako doplněk kabelové sběrnice, viz obrázek:

Propojení komponentů systému HDL Buspro (ideové schéma)

Nastavení funkcí HDL Buspro se provádí z notebooku pomocí programu HBST. Koncepce klade důraz na jednoduchost a proveditelnost i bez znalosti programování.

Design ovladačů HDL

Výrobky HDL se vyznačují důrazem na vzhled i funkci nástěnných ovladačů, viz obrázky níže.  V nabídce jsou ovladače s tlačítky s mikrospínači umožňující stisk cítit hmatem, nebo ovladače s dotykovými kapacitními snímači. Ovladače jsou s displejem či bez displeje. Veškerá provedení signalizují stav zapnutí změnou barevného podsvícení, které je nastavitelné. Veškerá provedení ovladačů obsahují mj. teplotní čidlo, využitelné pro regulaci teploty pokoje nebo k zobrazení teploty na případném displeji nebo dálkovém ovladači. To zjednodušuje a zlevňuje instalaci.

Níže jsou vyobrazeny některé z ovládacích nástěnných panelů řady HDL Buspro. Materiál čela je sklo a hliníková slitina.

O výrobcích HDL Buspro více na https://b2b.hdl-automation.cz/cz a https://www.hdl-automation.cz/

HDL Automation

Foto © HDL Automation

Přečtěte si také:

Inteligentní elektroinstalace: Hotelový systém značky HDL

22.8.2018 Elektroniku značky HDL Buspro určenou pro tzv. inteligentní budovy vyrábí čínská společnost HDL už od roku 1985. Na evropských trzích si zařízení Buspro pro své zajímavé vlastnosti dobylo svou pozici a je dováženo už řadu let, zejména do Belgie, Anglie, Itálie a Norska. Před 2 lety začal působit distributor, kterým je společnost HDL Automation s.r.o. se záběrem na Čechy, Slovensko, Maďarsko a Polsko. 


Inteligentní elektroinstalace: Nenápadný půvab dálkového ovládání

Klasika či inteligentní elektroinstalace?

4.4.2018 Každý zná slavný Hamletův výrok: Být či nebýt, který se stal nesmrtelným a stal se dokonce zástupným označením pro dilema jako takové. Přesuneme-li se do oblasti domovních elektroinstalací, tak jeho obdoba může znít: Klasická versus inteligentní elektroinstalace!  Elektrotechnici však nejsou Shakespearové, a tak otázka sporu jakou instalaci zvolit se nejspíš klasickou nestane. V současné době však je otázka v centru pozornosti investorů. Jakou koncepci zvolit? Klasiku nebo „smart“?  Totožná otázka formulovaná instalačními firmami. S čím prorazíme? 


Jak je vnímána automatizace budov?

29.11.2017 Obecně lze chápat inteligentní budovu jako stavbu, která řeší ovládání, monitorování a automatizaci všech systémů v budově, a to od osvětlení přes vytápění, stínění, klimatizace až po zabezpečení. Reaguje na potřeby uživatelů s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Vnímá to odborná a laická veřejnost stejně nebo má na automatizované budovy jiný názor? 


HDL Automation představuje zajímavá řešení pro inteligentní budovy

15.5.2017 Dceřinou firmou jednoho z partnerů knihy našeho autora Smart city v praxi, společnosti Gordic, působící v oblasti informačních technologií, je firma HDL Automation. Tato česká firma je zaměřená na dodávky moderních technologií pro inteligentní budovy. U příležitosti zmíněného partnerství předvedla firma v květnu 2017 redaktorům našeho portálu svá zajímavá řešení, na něž lze narazit doslova po celém světě. 


Jaké jsou aktuální trendy v automatizaci budov?

10.5.2017 Společnost HDL Automation s.r.o. prezentovala na veletrhu AMPER 2017 své produkty z oblasti automatizace budov a navazovala nové kontakty s potenciálními partnery a klienty. Také se samozřejmě zajímala o názory, postřehy a přání návštěvníků stánku. Z porovnání s rokem 2016 lze zjistit některé zajímavé trendy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services