Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Jak letní počasí ovlivňuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů – poznatky provozovatele

4.10.2018 Jak známo, obnovitelné zdroje energie jsou náchylné na výkyvy počasí. Tyto výkyvy však nemusí být vždy pouze nepříznivé. Ukázalo to i letošní léto, pro nějž bylo charakteristické suché počasí a minimum srážek. Jedním z provozovatelů malých vodních elektráren a fotovoltaických zdrojů v ČR je investiční a inženýrská skupina GEEN Holding, která se svými zajímavými poznatky seznámila odbornou veřejnost v září 2018. Souhrnné výsledky v porovnání s uplynulými léty ukazuje graf.

Propad malých vodních elektráren

Vlivem sucha se v Čechách během posledních let snižuje výroba vodních elektráren, především u malých vodních elektráren (MVE). Nízké srážky a malý průtok vody v českých řekách neumožňuje provozovat elektrárny na optimální výkon a často vede až k odstavení elektrárny z provozu. Skupině GEEN Holding kvůli tomu klesla výroba za letní měsíce v malých vodních elektrárnách v meziročním srovnání zhruba o 27 %, oproti létu 2016 dokonce o 52 %.

I takovéto odstávky však lze zužitkovat ve prospěch budoucí výroby elektřiny. 

MVE Františkov na řece Ploučnici

Brněnští energetici například využili nepříznivého léta k rekonstrukci MVE Františkov na řece Ploučnici (viz foto výše), kde opravili vtoky a stavidla. Celá investice do modernizace elektrárny stála 5 milionů korun a podle očekávání by měla přinést 20% nárůst výroby. To se v střednědobém horizontu pozitivně projeví na výrobě, i sušší léto tak přinese pozitivní výsledky. Modernizace elektráren má svůj význam z hlediska omezení ztrát například při hlídání průtoku vody dle regulačního řádu stanoveného správcem povodí a jiné.

Navzdory suchému létu jsou MVE ekologicky výhodný zdroj energie hlavně z dlouhodobého pohledu, kdy životnost MVE je 100 let. Během této doby se klimatické podmínky periodicky mění a se suchem se střídá období, které naopak přináší zisk. Přesto i ve fázi sucha lze velikým ztrátám předcházet. Úspěšným příkladem toho je například malá vodní elektrárna Bujakovo na Slovensku (viz foto vpravo), která jako jedna z mála vyprodukovala očekávaný objem energie. Mimo jiné také díky investicím do přítokového kanálu (přivaděče).

Příznivé výsledky fotovoltaických elektráren

Nepříznivé klimatické podmínky letošního léta nemají tak závažné dopady na fotovoltaickou výrobu jako na výrobu z MVE. Společnost GEEN Holding zaznamenala během letošního jara a léta nad očekávání pozitivní výsledky ve výrobě energie z fotovoltaických elektráren (FVE). Konkrétně za období květen až srpen byla produkce o 12 % vyšší oproti předpokladům energetiků. Nárůst je důsledkem téměř naprosté absence zatažených dnů v tomto období.

Přestože v letních měsících dochází k největším ztrátám z důvodu zahřívání fotovoltaických panelů, jejichž měniče se musí následně chladit, je toto období pro výrobu elektrické energie pomocí FVE nejpříznivější. Je to dáno především délkou dne a nejdelším slunečním svitem přes den. Sucho je z technického hlediska příznivější než vlhko, protože nedochází například k problémům s izolačním odporem. Dlouhodobé sucho však zvyšuje prašnost a vyžaduje větší péči při údržbě panelů.

GEEN Holding, redakčně upraveno

Foto a obrázek © GEEN Holding

FVE Rouchovany

Přečtěte si také:

Mikrosíť ABB zásobuje energií z fotovoltaiky ostrovní systém na ostrově

18.12.2017 Mikrosítí (anglicky microgrid) rozumíme rozvodnou elektroenergetickou síť omezenou na určitý počet zdrojů energie a míst její spotřeby. Mikrosíť tak vlastně představuje jakousi zmenšenou verzi veřejné energetické soustavy, zpravidla využívající obnovitelné zdroje energie nebo kogeneraci a vytvářenou na principu smart grid. Tak je tomu i v případě unikátního projektu na jihoafrickém ostrově Robben Island, o němž byla česká odborná veřejnost informována v listopadu 2017. 


Plovoucí fotovoltaická elektrárna – alternativa pro území s nedostatkem volné půdy

31.5.2017 Kromě proměnlivého slunečního svitu je jedním z problémů rozsáhlých fotovoltaických instalací zábor půdy. Zcela specifický je tento problém v Singapuru, malém státě obklopeném vodou. Řešení tohoto problému zkouší unikátní projekt plovoucí fotovoltaické elektrárny, pro nějž v květnu 2017 dodala globální elektrotechnická společnost ABB důležité komponenty. Cílem projektu je studovat výkonnost a nákladovou efektivnost takovéhoto řešení. 


Kayseri OSB: průmyslový park v Turecku vyrobí 51 MW z fotovoltaiky

28.4.2017 The Kayseri OSB je unikátní turecký průmyslový park, zahrnující pestrou škálu odvětví od kovovýroby po potravinářství a elektroniku. Jako významný zdroj energie zde slouží fotovoltaické zdroje. Jak byla v dubnu 2017 informována odborná veřejnost, díky využití invertorů PVS800 od ABB nyní výkon fotovoltaické elektrárny pro tento průmyslový park dosahuje 51 MWp. Stal se tak největší fotovoltaickou elektrárnou v Turecku. 


iCMS zvyšuje efektivnost provozu vodních elektráren

24.8.2016 Vodní energie je jedním z nejužívanějších obnovitelných zdrojů již od starověku. Digitální systém pro její efektivní využívání ve vodních elektrárnách prezentovala pod názvem iCMS odborné veřejnosti na konci července 2016 společnost GE Renewable Energy ze skupiny General Electric (GE). 


Inteligentní technologie pomáhá modernizovat vodní elektrárnu

19.10.2015 Švýcarská městská a regionální energetická společnost Kraftwerke Birsfelden AG provozuje již od roku 1950 kombinovanou hydroelektrárnu a zdymadla na řece Rýnu ve švýcarském Birsfeldenu, mezi městem Basilej a Bodamským jezerem. Její provoz již bylo třeba významně zefektivnit. Jak byla v říjnu 2015 informována i česká odborná veřejnost, komplexní projekt zacílený na toto zefektivnění získala společnost Landis+Gyr. 


Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

18.1.2013 Malými vodními elektrárnami rozumíme vodní elektrárny o výkonu menším než 10 MW. Používají se k výrobě elektřiny pro osobní potřebu, pro průmyslové účely i k dodávkám do rozvodné sítě. Na rozdíl od velkých vodních elektráren nepředstavuje jejich vybudování a provoz výrazný zásah do okolní přírody. Celkově se ve vodních elektrárnách v ČR ročně vyrobí cca 3000 GWh (cca 3 %) elektrické energie. Z toho v malých vodních elektrárnách (MVE) cca 1000 GWh. Přesný počet malých vodních elektráren není nikde zaznamenán. Podle různých statistik lze odhadnout, že v ČR je jich v provozu kolem tisíce. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services