Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Inteligentní technologie pomáhá modernizovat vodní elektrárnu

19.10.2015 Švýcarská městská a regionální energetická společnost Kraftwerke Birsfelden AG provozuje již od roku 1950 kombinovanou hydroelektrárnu a zdymadla na řece Rýnu ve švýcarském Birsfeldenu, mezi městem Basilej a Bodamským jezerem. Její provoz již bylo třeba významně zefektivnit. Jak byla v říjnu 2015 informována i česká odborná veřejnost, komplexní projekt zacílený na toto zefektivnění získala společnost Landis+Gyr.

Vodní elektrárna Birsfelden má čtyři turbíny se společným výkonem 1,43 GWh denně, pokrývající cca 17 % celkové spotřeby energie domácností v polokantonu Basilej-město. Birsfeldenskou elektrárnu vlastní čtyři regionální provozovatelé distribučních soustav: Společnost Industrielle Werke Basel (IWB), energetická společnost Kantonu Basilej-venkov (BL), společnost Elektra Birseck (EBM) a Elektra Baselland (EBL), které zajišťují dodávku energie pro průmysl a domácnosti v severozápadním Švýcarsku, přičemž společnosti IWB a EBM jsou hlavními odběrateli energie produkované elektrárnou.

S cílem zvýšení provozní efektivity dospěli provozovatelé distribučních soustav k rozhodnutí modernizovat celou infrastrukturu elektrárny, včetně systémů měření energie. Andritz Hydro, přední rakouský dodavatel, odpovědný za modernizaci elektrárny Kraftwerke Birsfelden, si vybral společnost Landis+Gyr jako spolehlivého partnera schopného dodat celé spektrum řešení – včetně špičkových produktů, technologií a vysoce profesionální kvality služeb. Společnost Landis+Gyr se díky tomu stala výhradním dodavatelem nové generace elektroměrů E850 zařízení RTU Smart Com, které pro měřicí systém elektrárny zajistí prostředí SCADA (systém dohledu a sběru dat).

Elektroměry E850 se tradičně využívají pro nejnáročnější aplikace měření elektrické energie, nabízejí dlouhodobou stabilitu a nejrychlejší odezvy na změny zátěže. Jsou navrženy tak, aby překonávaly zákonné požadavky i za 15 nebo 20 let, a proto budou dva elektroměry E850 nainstalovány na každou turbínu.

Kromě údajů o průtoku vody a telemetrických dat bylo třeba také zdokonalit vizualizaci toků energie v systému SCADA pro každý generátor a vysokonapěťový přívod pomocí měření v 15minutových intervalech. Takovou funkci snadno umožní zařízení RTU Smart Com, která se běžně používají pro konverzi protokolů z formátu DLMS (Specifikace jazyka zpráv zařízení) na IEC 60870-5-104 (systém SCADA). Zařízení Smart Com RTU Landis+Gyr navíc zajišťují přesnou časovou synchronizaci hodin kalendáře měřidla prostřednictvím protokolu DLMS, která je také na seznamu funkcí „Měřidlo–SCADA“ požadovaných zákazníkem.

Instalace elektroměrů Landis+Gyr bude zahájena v listopadu 2015 a bude dokončena do koncem prosince téhož roku.

Landis+Gyr, redakčně upraveno

Foto © Landis+Gyr

www.landisgyr.cz

Přečtěte si také:

Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Landis+Gyr posiluje metering management v Dánsku

11.6.2015 Společnost Landis+Gyr, přední světový dodavatel v oblasti měření, a společnost DONG Energy, jedna z předních energetických skupin v Severní Evropě, podepsaly smlouvu o dodávce systému pro správu naměřených dat (MDMS), integrovaného do stávající IT architektury. Dohoda je výsledkem příprav společnosti Dong Energy na zahájení přestavby celé infrastruktury měření v bytovém sektoru. 


Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja. S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. 


Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

11.2.2015 Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu „Světová společnost AMI roku 2014“. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytváří stále dokonalejší řešení pro systémy řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Landis+Gyr hraje klíčovou roli v projektu inteligentní sítě pro TEPCO

19.5.2014 Společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a Toshiba Corporation zahájily spolupráci při realizaci inteligentních sítí v Tokiu. Společnost Toshiba dodává pro TEPCO komunikační systém pro inteligentní měření a související systém pro správu naměřených dat (MDMS), za technické zabezpečení odpovídá Landis+Gyr. Jde o nejrozsáhlejší projekt inteligentních sítí na světě. 


British Gas a Landis+Gyr uskutečnili transakci v oblasti inteligentních měřidel v objemu 600 mil. liber

14.5.2014 Do roku 2020 budou ve Velké Británii inteligentní měřidla v rámci příslušné vládní iniciativy zavedena jako standardní řešení do domácností a podniků v celé zemi. Tato měřidla nahradí stávající plynoměry a elektroměry. Průměrná britská domácnost by tak měla ušetřit více než 65 liber (65,50 GBP) ročně díky snížení spotřeby energie o 5%. Výpočet provedla společnost Oxford Economics na základě průměrného ročního vyúčtování za oba druhy energie ve výši 1310 GBP podle údajů organizace Ofgem. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services