Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
H2Évora akumuluje solární elektřinu do vodíku k využití ve špičkových časech

12.12.2022 V listopadu 2022 bylo v jihoportugalské provincii Alentejo v rámci demonstračního projektu uvedeno do provozu unikátní zařízení H2Évora. Toto zařízení akumuluje elektřinu ze solárních panelů do vodíku, z něhož pak ve špičkovém období vyrábí pomocí palivových článků opět elektřinu.

Projekt H2Évora je výsledkem spolupráce irsko-portugalské firmy Fusion Fuel, zaměřené na technologie elektrolýzy vodíku pomocí solárních panelů, a kanadského dodavatele palivových článků Ballard Power Systems. Projekt je spolufinancovaný ze zdrojů portugalského státu a EU.

Sluneční energii zde přeměňuje na vodík 15 jednotek HEVO-Solar od Fusion Fuel. Základem jednotky je panel Fresnelových čoček (čočky se strukturovaným povrchem, viz foto níže). Ten soustřeďuje sluneční svit do fotovoltaických buněk vyrábějících elektřinu s cca 40% efektivností přeměny sluneční energie na elektrickou.


Panel Fresnelových čoček

Takto vyrobená elektřina se používá při výrobě vodíku v elektrolyzérových jednotkách využívajících protonvýměnnou membránu (PEM). Zbývající energie slunečního svitu vyzářená formou tepla přitom ohřívá vstupní vodu, čímž snižuje elektrický výkon potřebný k jejímu rozkladu na kyslík a vodík o cca 10 %. 

Princip zařízení

V podmínkách slunečního ozáření 2100 kWh/m2/rok, jaké jsou například v jižním Portugalsku, kde je projekt H2Évora  realizován, může jedna jednotka HEVO-Solar vyrobit až tunu vodíku ročně. Projekt H2Évora obsahuje 15 takovýchto jednotek. Je tedy schopen vyrobit 15 tun „zeleného“ vodíku za rok, a ušetřit tak ročně 135 tun CO2.

Z vodíku je pak vyráběna ve špičkových časech elektrická energie pomocí kapalinou chlazené palivočlánkové jednotky FCwave o výkonu 200 kW od Ballard Power Systems (viz foto vpravo), pracující rovněž na principu protonvýměnné membrány (PEM). Tato jednotka je primárně určená pro využití v námořní dopravě a k jejím charakteristickým vlastnostem patří mj. energetická účinnost až 53,5 %.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázky © Fusion Fuel a Ballard Power Systems

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl zveřejněn ve sbírce zákonů

30.11.2022 S platností od 30. 11. 2022 a účinností od 1. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn Zákon č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících byl zveřejněn ve sbírce zákonů. Končí tak provizorní stav, kdy byla tato problematika dočasně ošetřena formou vládního usnesení.


Trh veřejných služeb: jak se neztratit v novém a spletitém prostředí

1.7.2022 Jste výrobce inovativních technologií nebo dodavatelé služeb s bohatými zkušenostmi z trhu soukromého podnikání, které nyní hodláte dále zúročit na trhu veřejných služeb? Pak mám pro Vás dvě zprávy. Ta špatná je, že ve veřejných službách je, oproti trhu soukromého podnikání, všechno úplně jinak a mnohem složitější. Ta dobrá je, že vás umíme naučit, jak tomuto trhu porozumět tak, abyste i na něm uspěli. 


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services