Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Výrobní závod Siemens v Mohelnici: inteligentní osvětlení a energetické hospodářství budov snižuje emisní náročnost průmyslové výroby

12.10.2016 Významným zdrojem znečištění ovzduší a produkce skleníkových plynů stále zůstává průmysl, navzdory postupně klesajícímu trendu (viz zpráva EEA). Ačkoli vlastní spotřeba energie průmyslových budov včetně jejich osvětlení přitom zpravidla nebývá nejvýznamnější položkou, nelze ji brát na lehkou váhu. I ona totiž představuje důležitou příležitost k redukci emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých emisí, dokonce i v poměrně moderních budovách. Příkladem je závod Siemens v Mohelnici, jehož řešení bylo představeno české veřejnosti v říjnu 2016.

Odštěpný závod Siemens Elektromotory Mohelnice se zabývá výrobou nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Tento závod se stal součástí globálního programu snižování CO2. Areál prošel komplexním energetickým rozborem divize Building Technologies, který zahrnoval oblasti vytápění, chladicích technologií a osvětlení. Snížení uhlíkových emisí probíhá v rámci globální iniciativy Siemens, která usiluje o neutrální uhlíkovou stopu do roku 2030.

Za nejvýznamnější z realizovaných změn v Mohelnici lze považovat kompletní výměnu osvětlení výrobních hal za LED světla. Za pouhých pět měsíců se v závodě vyměnilo 3 511 světel a měřicích a regulačních zařízení. Dnes má tedy každá LED lampa v systému osvětlení vlastní IP adresu.

Chytrá LED tělesa (viz foto a infografika vpravo) jsou zapojená na programovatelné sběrnici a přes řídicí jednotku hlásí svůj provozní stav, tedy na kolik procent výkonu svítí, kolik provozních hodin jsou aktivní nebo zda jsou v poruše – to vše se zobrazuje na monitoru řídicí jednotky. V případě, že nadřazený řídicí systém zjistí poruchu konkrétního svítidla, pošle hlášení prostřednictvím e-mailu či SMS.

Mimo to systém řídí kompresory, solární panely či ohřev vody, a stejně tak zajišťuje monitoring spotřeby vody, zemního plynu a tlakového vzduchu. Kromě světel jsou do projektu zahrnuta i další opatření, týkající se například využití impregnační jímky či odpadního tepla ze šachtové pece na rotory a z pece na hliník. Soubor realizovaných změn přinese každoroční redukci emisí CO2 o 4383 tun.

Moderní osvětlení a energetické hospodářství budovy tedy vede k úsporám energie, a následně provozních nákladů a emisí. Ruku v ruce tu jde celkové zefektivnění výroby a snížení její ekologické náročnosti.

Mohelnický závod však není jediným českým závodem Siemens, který se intenzivně zabývá otázkou ekologie. S energeticky úspornými programy začal před třemi lety závod Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ke snížení spotřeby energie a emisí CO2 zde rovněž přispělo nové inteligentní osvětlení (ve výrobních halách i v obslužných provozech), zateplení budov s výměnou oken, nová vzduchotechnika s rekuperací tepla, optimalizace odsávání impregnačních stanic, instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů pro ohřev teplé vody nebo výstavba vlastní fotovoltaické elektrárny. Závodu se podařilo trvale snížit roční spotřebu energie o 6 445 MWh a emise oxidu uhličitého o více než 1100 tun.

Siemens, redakčně upraveno

Foto a infografika © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Inteligentní budova v Lyngby využívá internet věcí, služeb a lidí

25.5.2016 Koncept internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP), jehož propagátorem je globální elektrotechnická skupina ABB, nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších oblastech. Kromě energetiky a dopravy je využíván také u inteligentních budov v souvislosti s řídicím systémem typu KNX. Příkladem je nová budova společnosti Microsoft v dánském městě Lyngby, s jejímž inteligentním řízením od ABB byla v květnu 2016 seznámena také česká odborná veřejnost. 


Philips a Vodafone společně pro chytré osvětlení ve smart cities

23.3.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází stále více uplatnění i v rámci konceptu smart city . Jeho hlavní využití je především v efektivním řízení městské mobility a dalších městských služeb, včetně veřejného osvětlení. K tomuto účelu se v polovině března 2016 spojili dva světoví lídři – dodavatel osvětlovacích technologií Philips a globální společnost v oblasti konektivity Vodafone – při společné nabídce systémů veřejného osvětlení pro smart cities. 


Energie pro obytný komplex Phi Suea House v Thajsku: jen slunce a voda

15.3.2016 Projekty využívající ukládání energie z obnovitelných zdrojů do vodíku s následnou výrobou elektřiny v palivových článcích zaznamenaly důležitý milník v podobě nového obytného komplexu Phi Suea House v thajském městě Chiang Mai, jehož energetické hospodářství pracuje plně v ostrovním režimu a kombinuje fotovoltaické zdroje, elektrolyzér, zásobník energie a palivové články. Jde o největší projekt tohoto druhu na světě. Světová odborná veřejnost byla s tímto projektem seznámena v únoru 2016. 


Inteligentní LED osvětlení šetří energii v logistických centrech

23.2.2016 Logistická společnost Havi Logistics funguje ve třiceti evropských zemích. Specializuje se na zásobování předních restauračních řetězců ze svých 60 distribučních center. Energetický audit doporučil provozovatelům uspořit energii zavedením jednotného systému osvětlení, s náhradou výbojek LED svítidly v kombinaci s jejich inteligentním řízením. Projekt jedné takovéto konverze v distribučním centru v německém Neu-Wulmstorf představil veřejnosti v únoru 2016 dodavatel osvětlovací technologie, společnost Osram. 


Inteligentní vnitřní osvětlení využívá Power over Ethernet k úsporám energie

2.2.2016 Power over Ethernet, zkráceně PoE, je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. Tento způsob napájení se dnes používá především ve spotřební elektronice u přístrojů (kamer či telefonů) napojených na internet. V lednu 2016 představila společnost Royal Philips poprvé na světě využití této technologie pro inteligentní vnitřní osvětlení v nově otevřeném inovačním centru Watt Family Innovation Center na Clemsonově univerzitě v americké Jižní Karolíně. 


Nízkoenergetické gymnázium: speciální žaluzie maximalizují využití denního světla a minimalizují spotřebu energie

25.1.2016 Články v naší rubrice Osvětlení se ponejvíce zaměřují na elektrické zdroje světla a jejich využití. Nejpřirozenějším a nejzdravějším světelným zdrojem nicméně stále zůstává přirozené denní sluneční světlo, zejména jeho bílá složka s modrým barevným komponentem. Jak známo, tato složka potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu, a pomáhá tak být bdělý a soustředěný. Proto zejména školní a jiné budovy, kde se bdělost a soustředěnost vyžaduje a podporuje, by měly mít tohoto světla co možná nejvíce. Za jasných a teplých slunečných dnů se však lidé zároveň potřebují chránit před tepelnou složkou slunečního záření. Jak ale zvládnout tento protiklad? 


Inteligentní domy: řešení pro běžné uživatele

20.7.2015 Inteligentní domy, rozumějme tedy inteligentní obytné budovy, již zdaleka nejsou vymožeností pro bohaté technické a ekologické nadšence. Dodavatelé elektrotechnických a energetických technologií dnes nabízejí komplexní řešení pro takovéto „chytré“ domy, zahrnující dílčí technická zařízení a systémy takříkajíc pro každého. 


Projekt „Light up the dark“: inteligentní veřejné osvětlení zlepšuje život švédských dětí

5.5.2015 Jak známo, denní biorytmy lidí (i ostatních živočichů) řídí světlo. Bílé světlo s modrým barevným komponentem potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu, a pomáhá tak být bdělý a soustředěný. V zimním období je ho však nedostatek, což se projevuje i na lidské psychice a návycích. Vážným problémem je to v severských zemích, kde v tuto dobu zapadá slunce již velmi časně odpoledne. 


Tecomat Foxtrot řídí 15 konferenčních místností v hotelu Van Der Valk

17.4.2015 Od prosince 2014 je v provozu nový kongresový hotel řetězce Van Der Valk u města Veenendaalen v Holandsku. Holandský partner společnosti Teco a.s., firma B&R Design, zrealizoval zakázku, kde Foxtroty řídí a koordinují distribuci audia a videa do všech sálů, ovládají spouštění projektorů, pláten a velkoplošných obrazovek s rozlišením 4K, řídí stínění roletami i žaluziemi, ovládají osvětlení, větrání a samozřejmě i teplotu v každém sále podle potřeby. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services