Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Rittal na veletrhu AMPER 2019

Řešení pro návrh řídicích a distribučních rozváděčů dle Průmyslu 4.0

7.2.2019 Poskytovatel řešení hodnotového řetězce při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů: takto se Rittal představí na veletrhu AMPER v Brně ve dnech 19. až 22. března 2019. Hlavním bodem bude představení nového systému řadových skříní VX25 pod heslem „System Perfection“: první systém skříní, který byl plně vyvinutý, aby splňoval nároky na zvýšení produktivity a byl vhodný pro Průmysl 4.0. Společně s firmou Eplan Rittal slibuje výrazné zvýšení produktivity díky integrovaným řešením se softwarovými nástroji a daty.

Zákazníci, kteří se zabývají návrhem a výrobou řídicích a distribučních rozváděčů, stále více očekávají kompletní řešení, která povedou ke zlepšení celkové účinnosti a vyšší efektivitě jejich výrobních procesů. Na veletrhu AMPER 2019 ukážeme, že společnost Rittal neustále přemýšlí, jak jednotlivé produkty začlenit do hodnotového řetězce. Tato integrovaná řešení nabízejí hmatatelné výhody, jako je vysoká efektivita nákladů, rychlost a inovace.

Nejlepším příkladem je systém řadových skříní VX25. Intenzivní dialog se zákazníkem byl tím hlavním impulsem k vývoji. Nejméně 150 specifických požadavků na rozváděče budoucnosti vzniklo na základě rozsáhlého, vědecky založeného průzkumu použitelnosti ve výrobě řídicích a distribučních rozváděčů v Německu, USA a v Číně. Navržené řešení těchto požadavků společnost Rittal konzultovala se zákazníky a jejich zpětnou vazbu zapracovala do nového systému řadových skříní VX25.

Hlavním bodem je představení nového systému řadových skříní VX25 pod heslem „System Perfection“: první systém řadových skříní, který byl plně vyvinutý, aby splňoval nároky na zvýšení produktivity a Průmyslu 4.0.

VX25: systematicky vyvinutý

Při vývoji nového systému řadových skříní VX25 se podařilo zachovat všechny důležité a zavedené vlastnosti předchůdce, celosvětového standardu systému řadových skříní TS 8 a také integrovat mnoho dalších funkcí. Nikdy předtím nebyl vyvinut systém řadových skříní tak konzistentním a systematickým způsobem, aby byl zajištěn maximální výkon pro zákazníka. Nová rozváděčová skříň od společnosti Rittal odpovídá způsobu, jakým výrobci řídicích a distribučních rozváděčů uvažují a pracují, a to jak z hlediska funkcí, tak procesů. Klíčové vlastnosti VX25 se vyznačují jednoduchostí, úsporou času, bezpečnou montáží, jakož i maximální kvalitou a kontinuitou dat.

VX25: Možnost zažít praktické výhody

Návštěvníci se mohou seznámit s novým systémem řadových skříní, který bude umístěn na veletrhu AMPER 2019 v hale P na stánku Rittal, který bude mít plochu 300 m². Budou zde prezentovány podrobnosti o nových technických vlastnostech v mnoha oblastech. Pro ukázku výhod VX25 budou uskutečněny praktické workshopy. Ukázka se zaměří na montáž dveří a panelů, instalaci systémových chassis, montáž závěsů 180 ° a komfortních rukojetí. Součástí bude i ukázka řadového spojování skříní VX25.

VX25: vhodný pro aplikace do 6 300 A

Rittal také představí VX25 Ri4Power, další vývoj systému řadových skříní pro konfiguraci rozváděčů nízkého napětí podle EN ČSN 61439-2. Jedná se o novou systémovou konfiguraci včetně nového systému přípojnic, pomocí něhož lze zvýšit jmenovitý proud hlavních přípojnic až na 6300 A, při menším množství potřebné mědi.

Další upozornění na produkty

Rittal představí řadu dalších produktů: výškově nastavitelná ramena sekcí pro ergonomickou obsluhu stroje, s níž mohou být pracovní terminály flexibilně a snadno umístěny na strojích pomocí nosných ramen. Dále budou uvedeny nové komponenty pro distribuční systém RiLine Compact, jako jsou jednotky pro spouštěče motorů, adaptéry pro připojení 125 A a jednopólové adaptéry.

V segmentu chlazení rozváděčů rozšiřuje společnost Rittal své energeticky úsporné řady chladicích jednotek Blue e+ zavedením nové výkonové třídy 1,6 kW, verze z nerezové oceli a poprvé střešní verze s výkonem 1,3 kW. Dalším zvláštním prvkem je integrované řešení VX25 Blue e+: předinstalované řešení Plug & Play, které se skládá z rozváděče VX25 a vysoce účinného modulu Blue e+. Díky novému rozhraní IoT Rittal umožňuje jednotky Blue e+ síťově propojit s klimatizačními jednotkami Blue e+ a Chillery Blue e+. Toto vše lze pohodlně přenést do dohledového systému zákazníka.


Na veletrhu AMPER 2019 uvidíte, že společnost Rittal neustále uvažuje o vývoji jednotlivých produktů a hodnotovém řetězci při návrhu a výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Rovněž Rittal vyvinul integrované řešení, které nabízí ohromné výhody, jako je vysoká efektivita, rychlost a inovace.

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Akce již proběhla.

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Klimatizace pro skříňový rozváděč

Chlazení s cloudovým řešením

6.9.2018 Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+. Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti, a tím také nákladů 


VX25 - Nový systém řadových skříní Rittal

3.9.2018 Společnost Rittal uvedla na jaře 2018 na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0. Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzívní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů. 


Společnost Rittal přichází s novým systémem řadových skříní VX25

Systematicky inovativní skříně

1.6.2018 Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal svůj nový systém řadových skříní VX25 na veletrhu v Hannoveru. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. Svým sloganem „SYSTEM PERFECTION“ slibuje společnost Rittal velký inovační skok, který umožnili letité zkušeností a intenzivní dialog se zákazníky. 


Společnost Rittal nabízí nové rozhraní IoT pro klimatizační systémy

1.3.2018 Scénáře Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba, jsou založeny na poskytování dat a síťové komunikaci. Aby toto bylo možné, jsou zapotřebí zařízení IoT (Internet of Things) vybavená nezbytnými komunikačními možnostmi. Prostřednictvím nového rozhraní IoT společnost Rittal nyní pokládá základy pro optimální integraci chladicích jednotek a chillerů do aplikací Průmyslu 4.0. Tím je umožněna nepřetržitá komunikace mezi snímačem a cloudem a také připojení k nadřazeným systémům pro monitorování a hospodaření s energií. 


Rittal – tipy na chlazení: Je chlazení opravdu nutné?

4.12.2017 Elektrické komponenty v řídicích rozváděčích generují teplo. Toto teplo musí být z rozváděčů účinně odváděno tak, aby komponenty byly chráněny před vysokými teplotami. Pokaždé však není nutné použít aktivní chlazení, jako například chladicí jednotky. V závislosti na tepelných ztrátách a rozměru rozváděče může být dostatečným i použití pasivního chlazení. Elektrické a elektronické komponenty instalované v rozváděči jsou obvykle navrženy pro maximální provozní teplotu 50 °C. Doba životnosti elektrických komponentů závisí do značné míry na provozní teplotě. Snížení teploty o 10 °C jejich životnost zdvojnásobuje. 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


Kryty rozhraní pro proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

1.12.2016 Zkrat, nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje, nebo jeho části. Z tohoto důvodu, nově nařizuje norma EN 60204, pro všechny externí zásuvky s proudy ≤ 20 A, použít proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Pro splnění požadavků normy lze použít nový kryt rozhraní od firmy Rittal 


Vylepšené výměníky tepla „LCP Industry“ Rittal

Komfortní zóna pro výměníky tepla

3.10.2016 Výměník tepla voda/vzduch „LCP Industry“ je již několik let účinným systémovým řešením pro chlazení výkonových komponent distribučních rozváděčů. Společnost Rittal nyní tento chladicí systém významně zdokonalila. Z vylepšené flexibility a energetické účinnosti nyní mohou těžit jak výrobci rozváděčů, tak rovněž uživatelé strojů a zařízení. 


Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


 

Naše tipy
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services