Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Společnost Rittal přichází s novým systémem řadových skříní VX25

Systematicky inovativní skříně

1.6.2018 Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal svůj nový systém řadových skříní VX25 na veletrhu v Hannoveru. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. Svým sloganem „SYSTEM PERFECTION“ slibuje společnost Rittal velký inovační skok, který umožnili letité zkušeností a intenzivní dialog se zákazníky. VX25 nabízí nejvyšší možnou kvalitu a konzistentnost dat, snižuje složitost, zajišťuje úspory času a bezpečnou montáž. Více než 25 patentů prokazuje vysokou úroveň inovativnosti.

Po pěti letech vývojových prací poprvé představila společnost Rittal svůj nový systém řadových skříní VX25 na veletrhu v Hannoveru.

Jak lze vylepšit to nejlepší? To je otázka, kterou si společnost Rittal kladla, když začala vyvíjet nový systém řadových skříní. „Trh potřebuje skříň, která zkrátí dobu zpracování v oblasti návrhu a montáže, snižuje složitost a prosazuje se jako plnohodnotný modul v megatredu digitalizace,“ řekl Dr. Thomas Steffen, ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti Rittal. K tomu dodal, že „nová řadová skříň Rittal je nyní 100% v souladu s principem Průmyslu 4.0. Díky kombinaci skutečné skříně a jejího digitálního dvojčete bude nový vývoj splňovat všechny budoucí potřeby digitalizace – od on-line konfigurace a návrhu až po montáž, automatizaci, logistiku a údržbu.“

Studie: sledovat, poslouchat a učit se

Při vývoji tohoto nového systému řadových skříní byl zásadní intenzivní dialog se zákazníky společnosti Rittal. V rámci rozsáhlé studie o použitelnosti, založené na vědeckých poznatcích, využili výzkumní pracovníci podněty, fotografie a video záznamy k dokumentaci každodenního pracovního života výrobců v oblasti řízení a výroby rozváděčů, a to v deseti společnostech v Německu, v osmi v USA a v šesti v Číně, včetně malých, středních a velkých společností. „Tato uživatelská analýza nám otevřela oči. V některých případech jsme zaznamenali problémy, které ani sami zákazníci ještě neidentifikovali,“ řekl Dr. Steffen. Výsledkem je 150 systematicky zaznamenaných a specifických požadavků na novou skříň, které jsou pro vývojáře a produktové manažery vynikajícím vodítkem pro vlastní vývoj. Společnost Rittal navíc také využila poznatky poradenské společnosti, která se rovněž zapojila. Později během fáze vývoje nevynechala společnost Rittal ani jeden zásadní bod.

VX25 je zkratka pro všestrannost možností, splnění x požadavků zákazníků a pro dokonalou symetrii díky rastru s konzistentní roztečí 25 mm.

Výsledek: Ryzí výhody pro zákazníky!

Vývoj vyvrcholil novým systémem řadových skříní VX25. VX25 je zkratka pro všestrannost možností, splnění x požadavků zákazníků a pro dokonalou symetrii díky rastru rámu s konzistentní roztečí 25 mm. Nového je na tom to, že nikdy dříve nebyl vyvinut skříňový systém tak konzistentně a systematicky v zájmu zajištění maximál-ního užitku pro zákazníka. „VX25 odpovídá tomu, jak výrobce v oblasti řízení a rozváděčů myslí a funguje – jak ve funkcích, tak v procesech,“ dodal Dr. Steffen.

Užitek pro zákazníka v celém hodnotovém řetězci výroby v oblasti řízení a rozváděčů lze shrnout do tří klíčových bodů: maximální kvalita a nepřetržitá dodávka dat, snížená složitost, úspory času a bezpečná montáž.

Patenty: vysoký stupeň inovativnosti

Srdcem inovace je nově vyvinutá konstrukce rámu. Určuje instalační prostor, efektivitu v inženýrství a montáži, možnosti rozšíření, stabilitu a tím spolehlivost a flexibilitu v dílně zákazníka. Díky novému systému řadových skříní bylo možné zachovat všechny důležité a zavedené vlastnosti produktu stávajícího celosvětového systému řadových skříní TS 8 a výrazně je rozšířit o mnoho nových funkcí a výhod pro zákazníky. Vysoké množství patentů a inovačních změn dokazuje vyspělost nového systému rozváděčových skříní VX25.

VX25 nabízí nejvyšší možnou kvalitu a konzistentnost dat, snižuje složitost, zajišťuje úspory času a bezpečnou montáž.

Výroba: maximální kvalita

Pro společnost Rittal SYSTEM PERFECTION zahrnuje také high-tech výrobu. Pro účely výroby nové konstrukce rámu VX25 investovala do nového moderního výrobního zařízení. Nové a plně automatické profilovací systémy a sériové výrobní linky s celkem 31 svařovacími a manipu-lačními roboty jsou svědky maximální kvality v kombinaci s přesnou a konzistentní výrobou. Výsledkem je to, že konstrukce rámu VX25, která má vzor systémového děrování s roztečí 25 mm, je zřetelně stabilnější než její předchůdce TS 8, ačkoliv váží stejně.

Rittal Czech, s.r.o.

Foto © Rittal

Více informací na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Svítíme IT na cestu

12.4.2018 Společnost Rittal rozšiřuje svůj sortiment o nové systémové LED svítidlo, se světelným výkonem 600 lumenů, určené pro síťové a serverové IT rozváděče. Nové IT systémové LED svítidlo od firmy Rittal bylo speciálně navrženo s ohledem na použití v serverových a síťových skříních („IT rozváděčích“). Díky světelnému výkonu 600 lumenů skvěle splňuje požadavky na osvětlení IT rozváděčů, jako je Rittal TS IT nebo TE 8000. 


Rittal – tipy na chlazení: Je chlazení opravdu nutné?

4.12.2017 Elektrické komponenty v řídicích rozváděčích generují teplo. Toto teplo musí být z rozváděčů účinně odváděno tak, aby komponenty byly chráněny před vysokými teplotami. Pokaždé však není nutné použít aktivní chlazení, jako například chladicí jednotky. V závislosti na tepelných ztrátách a rozměru rozváděče může být dostatečným i použití pasivního chlazení. Elektrické a elektronické komponenty instalované v rozváděči jsou obvykle navrženy pro maximální provozní teplotu 50 °C. Doba životnosti elektrických komponentů závisí do značné míry na provozní teplotě. Snížení teploty o 10 °C jejich životnost zdvojnásobuje. 


Vylepšené výměníky tepla „LCP Industry“ Rittal

Komfortní zóna pro výměníky tepla

3.10.2016 Výměník tepla voda/vzduch „LCP Industry“ je již několik let účinným systémovým řešením pro chlazení výkonových komponent distribučních rozváděčů. Společnost Rittal nyní tento chladicí systém významně zdokonalila. Z vylepšené flexibility a energetické účinnosti nyní mohou těžit jak výrobci rozváděčů, tak rovněž uživatelé strojů a zařízení. 


Průvodce konfigurací skříní Rittal

Elektrická bezpečnost je již zajištěna

1.6.2016 Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnost dosažena v mnoha aplikacích, a to pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně. 


Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

1.4.2016 Velká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové doby, to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně. 


Energetické úspory pod kontrolou

1.2.2016 Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc čím déle je chladicí jednotka v provozu, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory. 


Požadavky na ochranu rozváděčových skříní

Robustní bodyguard

1.12.2015 Rozváděčové skříně poskytují ochranu nejen pro elektrická zařízení, která jsou umístěna uvnitř. Chrání také osoby, které pracují na rozváděči nebo řídicím zařízení či se zdržují v jeho blízkém okolí, před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Požadavky na ochranu a bezpečnost jsou vždy v závislosti na místě použití nebo aplikaci definovány různými normami, směrnicemi nebo podmínkami certifikace. Z těchto různých specifikací vyplývají nutné četné zkoušky a ověřování pro splnění shody rozváděčové skříně s předpisy. 


Výroba rozváděčů z pohledu „Industry 4.0“

1.10.2014 Které části výroby jsou vhodné pro implementaci myšlenek a koncepce Industry 4.0? A jaká odvětví mají již dnes v této oblasti výsledky? Tyto otázky budou v příštích letech stále více diskutovány. Výroba řídicích a distribučních rozváděčů, kde je dnes stále ještě velký podíl výroby unikátních kusů a ruční práce, se nemusí jevit jako ideální příklad pro Industry 4.0. Avšak standardizace, jednotná správa dat v rámci celého end-to-end procesu od návrhu až po realizaci a nově také zavedení automatizace do této výroby budou mít značný vliv i na toto odvětví. 


Rittal představuje novou generaci chladicích jednotek Blue e+

1.9.2015 Pod názvem Blue e+ uvádí společnost Rittal na trh zcela novou generaci chladicích jednotek, které svojí efektivitou nákladů učinily mílový krok vpřed. Vedle výrazně vyšší energetické účinnosti oproti dosavadním řešením chlazení se tato zařízení vyznačují také flexibilitou z hlediska použití napěťových soustav kdekoliv ve světě, podporou bezpečnosti výrobních procesů a jednoduchým ovládáním. 


Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Zařízení pro odvod ztrátového tepla z elektrických rozváděčů

3.3.2014 V tomto článku se seznámíme s nejběžnějšími principy odvodu ztrátového tepla z elektrických zařízení. Vyjmenujeme vše, co ovlivňuje výběr jednotlivých typů chladicích zařízení a jak je možné řídit vnitřní klima elektrických rozváděčů. Základní dělení způsobu chlazení elektrických rozváděčů je na pasivní a aktivní. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services