Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Next Level Solutions

Smart Service for Smart Systems

6.5.2019 Technologie se vyvíjejí. Někdy pomalu, někdy rychle, ale stále! Nacházíme se ve fázi komplexních změn jak ve společenských, tak i v technologických oblastech. Digitální transformace zaměstnává lidi na celém světě. Nabízí mnoho příležitostí, je však také spojena s výzvami a s úkoly. Společnosti se musí vypořádat s inovačními obchodními modely, novými informačními cestami a vyššími rychlostmi zpracování.

V otázkách technologického vývoje jsme my ve společnosti Murrelektronik vizionáři. Když se objeví nové trendy a etablují se jako standard, jsme od samého počátku u toho. Přitom naše myšlenky provází jedna otázka: Jak budou nové možnosti využity k užitku zákazníků? Ve výborech a pracovních skupinách, které se zabývají normalizací, spolupracujeme v přední linii.

Také ve službách našim zákazníkům vyžaduje technologický vývoj nové myšlenky. Aby bylo možné ve výrobě strojů a zařízení úspěšně zvládnout přechod od konvenčních analogových systémů k digitálním, inteligentním a na Ethernetu založeným komunikačním systémům, je zapotřebí mnoho know-how. Jednotliví pracovníci mohou podat důležité podněty, ale pro zhodnocení všech aspektů je důležité upřednostnit týmové myšlení.

Velkými technologickými znalostmi a smyslem pro vynikající služby se prezentujeme jako silný a kompetentní partner pro naše zákazníky. Jednáme s Vámi jako rovný s rovným a náš dobře sehraný tým Vás doprovází během všech fází životního cyklu vašich strojů a zařízení. Kombinace vašich odborných znalostí o vašich klíčových procesech a našeho know-how v oblasti automatizace umožňuje vyvinout optimální řešení pro váš úkol.

Technologický vývoj se dotýká mnoha oblastí ve vaší společnosti a ve společnostech vašich zákazníků. Nákup může realizovat nové potenciální úspory. Projektant může s podporou našich odborníků optimálně realizovat umístění strojů. Operátor zařízení bude mít radost ze stroje, který se snadno obsluhuje a myslí za něj. Management získá vizualizaci dat v reálném čase a je neustále informován o vytížení. Celá organizace má prospěch z toho, že stroje již nemají neplánované prostoje, ale výroba je krátce přerušována pouze při předem stanovených cyklech údržby. To přispívá k vysoké ekonomičnosti a produktivitě „inteligentních“ strojů a zařízení.

Budeme Vás doprovázet ve velkých projektech, podpoříme Vás však i v malých úkolech; od fáze projektu přes uvedení do provozu až po podporu během provozu. Společně s Vámi se postavíme výzvám a příležitostem, které s sebou přináší změna technologií - a vypracujeme na míru šitá řešení, která budou dokonale přizpůsobena vašim problémům. Již více než 40 let přicházíme v našem oboru s hodnotnými impulsy, a jsme proto tím odborníkem, který Vás posune do další úrovně.

Technologický vývoj je určován pěti hlavními tématy:

Od PROFIBUS k PROFINET

... to znamená přechod od klasických uzavřených sběrnicových systémů k otevřeným a na Ethernetu založeným systémům. Pro Vás to představuje mnoho výhod! Technologie Ethernet umožňuje připojení světa strojů ke světu počítačů. Spojuje výrobní rovinu s rovinou kanceláří. Standard PROFINET umožňuje vysoký výkon, charakteristické funkce a snadný servis při nízké náročnosti instalace. Kabelové instalace podle standardu Ethernet umožňují stabilní připojení. Pomocí switchů mohou být utvářeny flexibilní topologie a sítě vzájemně propojovány.

Jsme aktivně zastoupeni ve výborech, které se zabývají normalizací této technologie. Výsledkem je vysoká odbornost. Při školeních a konzultacích přímo na místě se s Vámi o toto know-how podělíme. Pomůžeme Vám při plánování a realizaci nových koncepcí automatizace – pro nové stroje a zařízení, stejně jako při „přestavbě“ stávajících strojů nebo při dovybavení stávajících výkonných zařízení.

Zavedení systému IO-Link

IO-Link je jediný normalizovaný a mezinárodní standard pro utváření posledního metru k senzoru nebo akčnímu členu nezávisle na sběrnici. Tato inovace osvědčené připojovací technologie je rozhodujícím krokem pro nahrazení jednoduchých senzorů a akčních členů inteligentními zařízeními.

Zde je pro společnost Murrelektronik prioritou užitek zákazníků. Maximální flexibilita při plánování a při použití znamená technickou a ekonomickou bezpečnost pro výrobce a provozovatele zařízení.

Rozhodující výhoda pro Vás spočívá v tom, že můžete s minimálním úsilím integrovat do inteligentního řídicího a kontrolního systému i složitá zařízení s rozsáhlými parametry. Vaši zákazníci, tedy provozovatelé strojů a zařízení, mají prospěch z neustálé dostupnosti dat, která mohou být vyhodnocována v řídicím systému. Mohou měnit parametry za provozu a snadno vyměnit zařízení. Tím je zajištěna transparentnost a disponibilita zařízení.

Protože nevyrábíme žádné senzory a akční členy, je naše poradenská služba nestranná. Naše komplexní produktové portfolio umožňuje připojení všech senzorů a akčních členů do testovaného a spolehlivého řídicího prostředí. Říkáme tomu „IODD on Board“. Integrujeme parametry Vašich zařízení do „IO Device Description“ (IODD) našich sběrnicových modulů. Pokud se připojí uložené zařízení IO-Link, jsou již všechna konfigurační data k dispozici.

Safety

Do nedávna byla potřeba při navrhování bezpečnostního systému na stroji druhá bezpečnostní řídící jednotka. Měla za účel propojit bezpečnostní senzory s řídícím systémem a spolehlivě vypnout akční členy nezávisle na zbylých zařízeních.

Díky přechodu od pasivní k aktivní bezpečnostní technice mohou být integrovány bezpečnostní komponenty do „normální“ kabelové instalace zařízení. Tím je kompletní funkčnost stroje nebo zařízení integrována do jediné automatizační koncepce. Díky nižší náročnosti instalace je struktura mnohem jednodušší.

Našim zákazníkům nabízíme ekonomicky zajímavá řešení pro pasivní i aktivní bezpečnostní instalace. Můžete tak svá zařízení postupně převádět na moderní aktivní bezpečnostní techniku.

Naši certifikovaní bezpečnostní inženýři Vám přitom poskytnou radu a pomoc. Budou cennou pomocí při projektování vašeho stroje nebo zařízení v souladu s normami.

Internet of Things

Pod pojmem IoT chápeme především přenesení dat z inteligentních zařízení do cloudu. Tento proces probíhá nezávisle na systémech řízení a vytváří předpoklady pro předávání dat do nadřazeného řídicího systému. Tam je lze mnohostranně využít; pro preventivní údržbu, pro analýzy v reálném čase nebo pro transparentní řízení strojů a výrobních procesů. Přenos dat do cloudu lze realizovat různými způsoby: pomocí LAN kabelu, jakož i prostřednictvím standardu GSM.

Našim zákazníkům nabízíme různé způsoby, jak tento krok provést optimálně ekonomicky a technicky. Data můžete odeslat prostřednictvím rozhraní OPC UA do svého vlastního cloudu nebo můžete využít cloud společnosti Murrelektronik, který je velmi komfortní a může být připojen přímo na systémy ERP. Přitom Vám poskytneme komplexní poradenství: Jsme vaším partnerem od poskytování služeb přes připojení k systému až po programování speciálních rozhraní pro Váš dashboard.

Mechatronické prvky

V oblasti elektrické instalace strojů a zařízení se prosazuje trend modulární struktury. Nabízíme Vám předmontované a předprogramované sestavy vhodné univerzálně pro různé výrobce a systémy. Můžete je integrovat do vaší automatizační koncepce jako standardní komponenty. To umožňuje kompaktní konstrukci a snižuje počet jednotlivých dílů ve vašich strojích a zařízeních. S tímto přístupem lze realizovat kompletní systémová řešení pro instalace strojů a zařízení. Veškerá manipulace se zařízením bude díky snížení počtu komponent a různých dodavatelů mnohem snazší. Můžete se tak soustředit na vaše klíčové procesy.

Tato modulární výroba strojů umožňuje velmi ekonomickou konstrukci strojů, se kterou se snadno manipuluje. V době nedostatku odborných pracovních sil je to skutečná konkurenční výhoda. Při sestavování takových modulů nejsme omezeni pouze na naše produkty, ale doplňujeme je také vhodně dalšími komponentami od jiných výrobců. Společně vytvoříme inteligentní řešení pro komplexní modulární sestavy.

Váš tým Murrelektronik

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o produktech Murrelektronik navštivte www.murrelektronik.cz.

Přečtěte si také:

Příběh z West Endu: Komponenty společnosti Murrelektronik v divadelní automatizaci

26.4.2019 Automatizační systémy jsou v divadelních představeních důležitými prvky. Režiséři a kreativní tvůrci chtějí svým divákům poskytnout dokonalý zážitek. Aby mohli své nápady zrealizovat, potřebují často podporu vysoce kvalifikovaných inženýrů. Nikdo to nezná lépe než Rob Raskovsky se svým týmem z Absolute Motion Control. Jeho společnost má své sídlo v Londýně a jsou specialisty v oblasti na míru šitých automatizačních řešení pro ty nejlepší show ve West Endu a na různých turné. Za jevištěm zdokonalují inženýři a automatizační experti techniku, aby se podívaná vydařila. Na rozdíl od televize nebo kina musí speciální efekty v divadle fungovat dokonale na první pokus, v pravý okamžik, každý večer – a často po celé roky. K tomu významně dopomohly i rozmanité automatizační prvky od společnosti Murrelektronik. 


Cube67 Hygienic Design: Vhodný do potravinářských zón

28.1.2019 Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení - kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. S moduly Hygienic Design pro Cube67 může systém Cube plně využít své silné stránky také ve strojích a zařízeních v potravinářském průmyslu.


MIRO SAFE+: Mnohostranně využitelná bezpečnostní relé

14.1.2019 Optimální ochrana pro člověka a stroj je důležitá. Proto je bezpečnostní technika ve výrobě strojů a zařízení v kurzu. Bezpečnostní relé MIRO SAFE+ společnosti Murrelektronik jsou tím pravým řešením pro dosažení vysokých bezpečnostních standardů až po Performance Level e (úroveň vlastností PLe) podle EN 13849-1. 


Cube67: Decentralizace v nejvyšší míře

11.1.2019 Cube67 společnosti Murrelektronik je modulární sběrnicový systém pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci to nejvhodnější řešení - kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. 


Tlačítka pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a RESET

Pestrobarevné světelné efekty

7.1.2019 Tlačítka pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ a RESET od firmy Murrelektronik se integrují do elektronických instalací prostřednictvím předmontovaných standardních vedení M12. Jde o řešení, které šetří čas a vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky systému „Plug & Play“ jsou ovládací přístroje okamžitě integrovány do strojů a zařízení. 


Optimální ochrana osob a strojů

17.12.2018 MVK Metal Safety společnosti Murrelektronik umožňuje sběrnicová řešení pro aplikace bezpečnostní techniky. Otázky bezpečnosti mají v automatizační technice vysokou prioritu. Se sběrnicovým modulem MVK Metal Safety nabízí Murrelektronik velmi zajímavé řešení pro bezpečnostní instalace. Lze s ním dosáhnout nejvyšších standardů: Safety Integrity Level 3 (podle IEC 61508 a IEC 62061) a Performance Level e (podle EN ISO 13849-1). Pro konkrétní využití je MVK Metal Safety k dispozici ve dvou variantách: čistě vstupní modul a smíšený modul se vstupy a výstupy. 


Murrelektronik: Efektivní síťové instalace

14.8.2018 Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení na bázi ethernetu získávají na významu. Hlavním tématem je přechod z Profibus na PROFINET, protože tak lze pomocí switchů realizovat flexibilní hvězdové struktury. Zcela nevyhnutelně roste počet ethernetových komponent ve strojích a zařízeních. Murrelektronik nabízí vhodné komponenty pro hospodárné a účelné vzájemné síťové propojení ethernetových modulů: Vysoce výkonné switche a široký sortiment připojovacích kabelů. 


Emparro Premium Power = perfektně sladěný napájecí systém společnosti Murrelektronik

28.6.2018 S komponenty řady Emparro nabízí společnost Murrelektronik prvotřídní řešení pro ekonomické a spolehlivé napájení strojů a zařízení energií. Ucelený napájecí systém složený z vysoce výkonných spínaných zdrojů, spolehlivých vyrovnávacích modulů a účinných filtrů je vzájemně perfektně sladěný. Zástupci rodiny Emparro skvěle spolupracují nejen v rozvaděči, ale i v prostoru průmyslového zařízení: Spínané napájecí zdroje v IP67 umožňují přesunutí napájení přímo ke spotřebičům. 


Solid67: Změna protokolu v mžiku

10.4.2018 SOLID67 jsou nové kompaktní I/O moduly společnosti Murrelektronik. Usnadňují instalace v prostoru zařízení a jsou velmi atraktivní pro aplikace se senzory a akčními členy IO-Link. Poskytují hned osm IO-Link portů v bezprostřední blízkosti procesu, dokonale však do systému začleňují také klasické IOs. 


Modlight Illumix: Dokonalé osvětlení v kvalitě denního světla

6.6.2017 Společnost Murrelektronik Vám představuje svoji novou řadu průmyslových svítidel Modlight Illumix. Díky bezúdržbové LED technologii s dlouhou životností dosáhnete optimálního osvětlení strojů a zařízení v kvalitě denního světla. „Slim Line“ světla jsou se svou kompaktní konstrukcí dokonalým řešením pro aplikace ve strojích a zařízeních se stísněnými prostory. V drsných průmyslových podmínkách jsou vhodným zdrojem světla svítidla „Classic Line“. Mají hliníkový kryt a 4 mm silné jednotabulové bezpečnostní sklo. Jejich integrace je vhodná téměř do všech klasických strojů a zařízení. 


Murrelektronik dává nahlédnout do svého výrobního procesu a prověřování kvality

2.9.2015 Společnost Murrelektronik, o niž se lze na našich stránkách vícekrát dočíst, je specialistou na konektivitu mezi stroji a zařízeními. Pro zákazníky, kteří se nespokojí s pouhým popisem nabízených produktů a ucelených řešení, nýbrž si také chtějí sami prověřit výrobní procesy a kontrolu kvality, jsou nyní nabízena informační videa – nově s českými titulky:


Zjistěte více informací o produktech Murrelektronik

13.8.2015 Společnost Murrelektronik, o niž se lze na našich stránkách vícekrát dočíst, je specialistou na konektivitu mezi stroji a zařízeními. Pro zákazníky, kteří se již ve službách a produktech Murrelektronik orientují, jsou nyní nově k dispozici videopořady o konkrétních produktech a řešeních s českými titulky.  


Jak zefektivnit výrobu: Postavte si výrobní linku na míru

4.8.2015 Průmyslové výrobní procesy čelí v posledních letech několika významným výzvám: Konkurenční síly tlačí na nákladovou efektivnost výrobního procesu a zároveň vedou k potřebě tento výrobní proces co nejvíce přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníků. Na pomoc dodavatelům výrobních linek v této situaci přicházejí specializované firmy, jejichž posláním je zajištění konektivity mezi stroji a zařízeními. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services