Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Systémy nosných ramen pro rozhraní člověk-stroj

Aktuálnější článek na toto téma s více informacemi naleznete zde.

30.9.2013 Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal dalším zdokonalením svých řešení v podobě nové systémové stavebnice.

Požadavky na systémy nosných ramen, jež slouží jako ergonomické spojení mezi strojem, ovládacím zařízením a obsluhou, neustále rostou. Protože k efektivnímu řešení patří víc než jen neunavující a bezpečná práce. Typickými požadavky konstruktérů strojů a zařízení na systémy nosných ramen je individuální konstrukce, estetický, jednotný design v širokém rozsahu zatížení, rychlá montáž, snadné seřízení kompletního systému, jakož i rozličné možnosti vedení kabelů. Nový stavebnicový systém od společnosti Rittal uživateli poskytuje jednotná řešení v oblasti funkcí, montáže a projektování v jednom designu. Výrobce přináší na trh kompletní nový program nosných ramen v univerzálním designu a s nosností od 60 do 180 kg.

Obr. 1 Systém nosných ramen Rittal

Systém se třemi stupni zatížení

Nový systém nosných ramen lze nyní realizovat třemi stupni zatížení 60, 120 a 180 kg (vztaženo na délku výložníku jednoho metru) pomocí jednotného systému funkcí, montáže a projektování. Ten společně zahrnuje dosavadní systémy CP-L a CP-XL a v budoucnosti je nahradí. U jiných běžných řešení se dělí intervaly zatížení až na sedm různých systémů nosných ramen, které jsou navíc vzájemně kompatibilní pouze zřídka – ať již v designu, v kombinaci nebo funkcionalitě. Z toho vyplývají nevýhody, jako velký počet různých komponent a rostoucí náklady na poradenství. Nový systém nosných ramen od společnosti Rittal je naproti tomu zkonstruován univerzálně, umožňuje na základě svého stavebnicového principu vhodné řešení pro jakýkoliv požadavek a představuje značnou časovou úsporu při montáži, seřizování a v případě servisu. To znamená, že výměna jednotlivých komponent, například pro plánované větší zatížení, je možná rychle a kdykoliv.

Nová stavebnice nosných ramen obsahuje velký počet šikovných součástí. Proto lze nosné rameno, skládající se z nosného profilu, mezikloubu a úhlových dílů, namontovat jak nahoru na stroj, tak i na boční stěnu. Pro montáž jsou k dispozici upevnění na stěnu a k podlaze ve dvou různých velikostech, jakož i flexibilní horizontální a nástěnné klouby s horizontálním vývodem. Dokonce bylo pamatováno na montážní pomůcku pro „jednu osobu“, například pro nástěnné montážní díly. Kromě toho systémové adaptéry zajišťují přizpůsobení příslušným průřezům ostatních profilů nosných ramen z tohoto systému, pokud má být například přijata větší zátěž. Tak lze systém optimálně dimenzovat podle požadavků uživatelů. Jsou-li vyžadovány dlouhé výložníky s vysokou stabilitou, například „uzavřený nosný profil 180“, lze díky „systémovému adaptéru 180/120“ ve vertikální části příslušně použít malý nosný profil. Působí opticky lepším dojmem a navíc šetří náklady.

Aby byla docílena požadovaná nosnost a dosažitelnost pro jakékoliv použití, jsou k dispozici nosné profily s různými průřezy a s délkou 250, 500, 1000 a 2000 mm (uzavřená verze). Všechny jsou zhotoveny z oválného hliníkového profilu – i pro zátěže do 180 kg. To je rovněž novinka. Většina nosných ramen na trhu je vybavena čtyřhrannou ocelovou trubkou. Nová geometrie profilu je nejen optickým „poutačem“, ale zaručuje i značně vyšší stabilitu s ohledem na ohybové a torzní zatížení vyskytující se v aplikaci. Kromě toho z této konstrukce vyplývá minimální oscilační chování a komfortnější obsluha na základě redukovaných ovládacích sil. Je-li pro aplikaci vyžadována speciální délka mimo standardních velikostí, lze profily podle potřeby zkrátit. Dodatečné řezání závitu není zapotřebí.

Snadná instalace kabelů i dodatečně

Nosné profily jsou k dostání i jako otevřená varianta s geometrií ve tvaru X. Toto řešení s délkou 500, 1000 a 2000 mm nabízí uživateli dva samostatné kabelové kanály v jednom profilu. Tím lze ovládací vedení a elektrické napájení ukládat odděleně od sebe, aby se zabránilo nežádoucím vazbám. Odnímatelné kryty u úhlových dílů, spojky a klouby zajišťují snadný přístup.

Díky otevřenému profilu, jenž lze z optického hlediska příjemně uzavřít plastovou lištou a za dodržení stupně krytí IP54 může uživatel kdykoliv kabel nainstalovat dokonce se standardními DVI a VGA konektory rychle a snadno. To funguje i dodatečně, aniž by uživatel musel nosný profil demontovat nebo dokonce mechanicky upravovat. Tato kompletní průchodnost při zavádění a protahování kabelů se vyplatí právě v případě servisu nebo při rozšiřování řídicích prvků v ovládací skříni. Rozhodujícími výhodami pro uživatele je přitom značná úspora času a nákladů. Kromě toho vykazují úhlové díly další užitečný detail: Díky příslušným zářezům v krytech lze rychle a snadno namontovat například signální sloupky na nosné rameno – bez vrtání a frézování.

Obr. 2 Flexibilní možnosti zavedení a protažení kabelů

Jak uživatelsky příjemně je koncipován stavebnicový systém, podtrhují dva další postupy v manipulaci, které – jinak než u stávajících systémů – lze provést zcela bez demontáže nosného systému: Seřízení již namontovaných nosných ramen a dodatečné omezení úhlu otáčení. Při seřizování uživatel jednoduše odstraní krytku připojovacího prvku nosného ramena, a tím se šroubovákem dostane k oběma seřizovacím šroubům. To umožňuje dodatečné vyrovnání nosného ramena v co nejkratší době. Šikmo visící ovládací panely proto patří minulosti. Podobně snadné je to s omezením úhlu otáčení. Zde se snadné a rychlé nastavení provádí pomocí dodatečného šroubu v otočném věnci. To lze provést bez demontáže systému.

Obr. 3 Jednoduché seřízení je možné i bez demontáže systému.

Rychlejší projektování zajišťuje interaktivní online nástroj, který uživatele podporuje při konfiguraci vhodného řešení nosného ramena. Online konfigurátor, jenž je k dispozici zdarma, poskytuje návrh pro dimenzování systému nosného ramena, který je přizpůsoben příslušnému požadavku zákazníka. Uživatele vede automaticky jednotlivými dotazy. Vždy podle délky výložníku, hmotnosti skříně, průřezů kabelů a specifikací designu navrhuje online nástroj optimální konstrukci nosného ramena pro individuální použití. Přitom integrovaná kontrola správnosti zamezí chybám při konfiguraci.

Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept Rittal – The System poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více jak 10 000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.

Pravidelné informace o novinkách v nabídce Rittal získáte v newsletteru, k jehož odběru se můžete přihlásit e-mailem na adrese newsletter@rittal.cz.

Pavel Škoch, product manager Rittal

Foto: Rittal

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také další související články:

Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj

5.5.2014 Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal v podobě systémové stavebnice pro rozhraní člověk-stroj. Rittal přináší na trh kompletní program nosných ramen ve shodném designu a s maximální nosností od 60 do 180 kg. 


Standardizace – kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

1.4.2014 Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo hlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439.  


Nový systém podstavců pro rozváděčové skříně – montáž bez použití nářadí

29.10.2013 Montáž podstavců z ocelového plechu vyžaduje určitý čas. Výrazně vyšší tempo při instalaci rozváděčových skříní nyní přináší nový systém podstavců Flex-Block vyvinutý firmou Rittal. Novinka z odolného plastu je zajímavá především díky rychlé montáži bez použití nářadí. Rozsáhlé příslušenství navíc dělá z podstavce funkční prostor. 

 


Rittal – The System: Úspory energie v datovém centru

2.9.2013 V souvislosti s úsporami energie v datovém centru se čtenáři vybaví především vícejádrové procesory, SSD disky a Blade servery. Přitom stejně efektivní, ne-li dokonce účinnější, jsou jednoduché konstrukční změny v datovém sále v podobě uzavření tzv. mezirackové uličky. Správně umístěné stěny a stropní prvky dokážou snížit zatížení chlazení o více než 10 %. Společnost Rittal přichází s promyšleným konceptem Rittal – The System, který poskytuje řešení v oblasti IT infrastruktury, včetně jejího napájení a chlazení. 


Chytré rozváděče Rittal

15.4.2013 Je jedna zásuvka stejná jako všechny ostatní? To je již minulostí, dnes obsahují inteligentní systémy silnoproudého rozvodu – Power Distribution Units (PDU) – mnoho přídavných funkcí. Aktuální modely měří, spínají a monitorují odevzdávaný výkon, na přání až na úroveň jednotlivých zásuvek. Důležité je, že se PDU přesně hodí pro požadavky uživatelů. Konstruování nízkonapěťových rozváděčů dle normy ČSN EN 61439

2.4.2013 V červnu minulého roku byla přepracována a nově vydána prvotní verze ČSN EN 61439-1 a ČSN EN 61439-2 z roku 2010 ve vydání 2. Přechodné období ČSN EN 60439-1 však nebylo změněno. Proto mají konstruktéři nízkonapěťových rozváděčů nejvyšší čas požadavky nové normy implementovat do svých zařízení. Výraznou podporu přitom nabízí nová verze plánovacího softwaru Power Engineering od společnosti Rittal.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services