Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Nová generace ventilátorů s filtrem: Provozní bezpečnost rozváděčů

6.3.2024 Teplo je v rozváděči jen zřídka vítaným hostem. Proto je nezbytné nežádoucí teplo odstranit a zabránit dalšímu oteplování všude tam, kde je to možné, aby byl zajištěn bezproblémový provoz instalovaných komponent. Tento úkol je často řešen s pomocí ventilátoru s filtrem – způsobem chlazení, kterému byl přinejmenším v minulosti upřen zasloužený respekt a uznání. Rittal nyní nabízí novou generaci ventilátorů s filtrem Blue e+ s funkcí nouzového chlazení a mnoha dalšími inovativními funkcemi zaměřenými na inteligentní ovládání klimatizace.

Ventilátory s filtrem jsou oblíbeným a nákladově efektivním řešením všude tam, kde lze k regulaci teploty v rozváděči použít okolní vzduch. Jsou tedy také zdaleka nejčastější volbou pro řízení klimatu v rozváděčích. Nová generace, která vystupuje ze stínu, upoutá pozornost jako chytrý pomocník s četnými chladícími funkcemi a bdělým okem před potenciálním nebezpečím: například díky funkci nouzového chlazení ventilátor Blue e+ aktivně reaguje, aby kompenzoval neočekávané zvýšení teploty. To chrání komponenty před přehřátím a v nejhorším případě se vyhne nákladům spojeným s odstavením systému.

Manipulace bez nářadí šetří čas

První výhody poznáte velmi brzy: poslední generace ventilátorů s filtrem již byla navržena pro montáž a údržbu bez použití nářadí, ale příslušné mechanické součásti byly nyní zcela přepracovány. Zajišťovací háčky pro montáž ventilátoru a otevírací mechanismus pro výměnu filtru nyní fungují ještě plynuleji. Osvědčené funkce jako jednoduché obrácení směru proudění vzduchu a flexibilní umístění přípojky napájení zůstaly zachovány. Další úpravy se týkají celkového designu Rittal, přičemž lamely mřížky jsou nyní uspořádány svisle. To vše bylo provedeno bez ovlivnění stupně krytí.

Inteligence zabalená do minima prostoru

Ventilátory s filtrem Blue e+ jsou k dispozici v pěti velikostech, které pokrývají osm výkonových tříd od 20 m³/h do 1 160 m³/h dodávaného vzduchu. Modely AC/DC splňují všechny základní požadavky, zatímco varianta EMC je k dispozici pro aplikace, které kladou zvláštní požadavky na elektromagnetické stínění rozváděčů. EC technologie umožňuje řízení otáček a monitorování ventilátoru přes analogové rozhraní. Regulace teploty je přizpůsobena aktuálním podmínkám – chytrá funkce, která šetří energii a prodlužuje životnost. Nová generace přebírá toto prvenství a nabízí další výhody, jako je široký rozsah napájecího napětí (100–240 V) a rozhraní ModBus pro funkce monitorování, ovládání a alarmů.

Plná kontrola prostřednictvím rozhraní IoT

Ventilátory s filtrem integrované přes rozhraní IoT poskytují informace o stavu, využití kapacity, provozních hodinách a spotřebě energie. Pokud v blízkosti stojí několik skříní, je možné lokalizovat přesný zdroj kritického nahromadění tepla a určit příslušný ventilátor s filtrem. Obsluha je informována a funkce nouzového chlazení ventilátor je aktivována, jakmile teplota překročí prahovou hodnotu alarmu. Zvýšení otáček ventilátoru, a tím i množství dodávaného vzduchu oddaluje možné přehřátí. Ventilátor se vrátí do normálního provozního režimu, jakmile teplota klesne zpět pod prahovou hodnotu.

Kromě provozní bezpečnosti poskytuje nová generace ještě delší životnost: funkce automatického čištění filtru vyfoukne prachové částice z filtru několikrát denně. Operátoři mohou také definovat virtuální provozní dobu jako základ pro zobrazení času zbývajícího do další výměny filtru – podobně jako u palivoměru motorového vozidla. To usnadňuje plánování údržby na vyžádání, což šetří další čas a náklady.

Pokud jde o hlavní úkol ventilátoru s filtrem, totiž maximální zadržování částic při současném umožnění průchodu co největšího množství vzduchu, Rittal svými sériovými skládanými filtry nastavuje nová měřítka. Díky plisování je povrch šestkrát větší, průtok vzduchu se zvyšuje o 40 procent a intervaly údržby lze zdvojnásobit nebo dokonce ztrojnásobit v závislosti na aplikaci. Tyto vlastnosti nové generace ventilátorů s filtrem Blue e+ společně povyšují tuto konvenční formu ovládání klimatizace rozváděče na novou úroveň.

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Další informace na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Rittal ePOCKET: Vaše digitální dokumentace – vždy dostupná a aktuální

6.2.2024 Nová cloudová služba poskytuje aktuální dokumentaci ke stroji a zařízení odkudkoli a kdykoli. Z pohledu Eplanu a Rittalu již není tištěná dokumentace strojů a zařízení v rozváděči vhodná – zvláště když jsou data dostupná digitálně, a lze je tedy používat centrálně. Sesterské společnosti proto společně vyvinuly moderní řešení: „Rittal ePocket“ – cloudovou digitální schránku na dokumentaci. Webová aplikace eliminuje záplavu papíru a také přispívá k ochraně životního prostředí. 


Edge hraje klíčovou roli v mnoha ohledech

6.9.2023 Pro odborníky v Rittalu edge značí určitou část IT infrastruktury, která je tzv. na okraji sítě (proto výraz „edge“). Je tím myšleno, že se jedná o poslední část IT infrastruktury, která společnosti zajišťuje provoz výrobního úseku, sběr dat, vyhodnocení a je schopna samostatně pracovat a řídit výrobní procesy. Až po vyhodnocení a vytřídění dat probíhá odeslání těchto dat do centrálního datového centra. Proč je tato část tolik důležitá v digitalizaci a průmyslu 4.0? Přečtěte si více


Kontejnerové datové centrum s technologií Blue e+

4.4.2023 Dnešní doba přináší stále vyšší nároky na energetické úspory bez ohledu na to, zda to bude mít nějaký vedlejší dopad. Zvyšování cen energií je tématem číslo 1 a tomu, bohužel, odpovídají požadavky koncových řešení. Musí se šetřit stůj co stůj. 


Plastové rozváděčové skříně AX – Extrém2

3.3.2023 Na otázku, zda může být produkt extrémně robustní a zároveň extrémně flexibilní, existuje jednoduchá odpověď. Ano je to skutečně možné, firma Rittal má v nabídce řadu plastových rozváděčových skříní AX. Tyto rozváděčové skříně spojují všechny výhody extrémně odolného materiálu a plné svobody při návrhu, pokud jde o vnitřní výzbroj skříně. 


Hygienický design skříní pro potravinářský průmysl

Zaručená mimořádná čistota

1.2.2023 Hygienická výroba je v potravinářském průmyslu absolutní nutností. Zejména v otevřených procesech musí být možné stroje, zařízení a jejich komponenty rychle a snadno čistit. Rozhodující vliv na čistitelnost mají použité materiály a konstrukce výrobních zařízení. Standardním krytem pro elektrické ovládací prvky se staly rozváděčové skříně Hygienic Design, které mají oproti běžným skříním řadu výhod, protože umožňují rychlé čištění a zabraňují tvorbě míst s nečistotami. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services