Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Hygienický design skříní pro potravinářský průmysl

Zaručená mimořádná čistota

1.2.2023 Hygienická výroba je v potravinářském průmyslu absolutní nutností. Zejména v otevřených procesech musí být možné stroje, zařízení a jejich komponenty rychle a snadno čistit. Rozhodující vliv na čistitelnost mají použité materiály a konstrukce výrobních zařízení. Standardním krytem pro elektrické ovládací prvky se staly rozváděčové skříně Hygienic Design, které mají oproti běžným skříním řadu výhod, protože umožňují rychlé čištění a zabraňují tvorbě míst s nečistotami.

Prostoje během výroby představují pro provozovatele zařízení "nejhorší možný případ". Znamenají stále nižší produktivitu a v důsledku toho i nižší tržby. V hygienicky kritických výrobních procesech jsou však delší prostoje nevyhnutelné kvůli velkému množství potřebného čištění. Například v masokombinátech se až 40 % času stráví odstávkou kvůli čisticím procedurám. Tato doba musí být co nejkratší, aby se zvýšila produktivita, ale ne na úkor čistoty a hygieny, protože v konečném důsledku jde o zdraví konečného spotřebitele.

Linka na zpracování masa

Jedním z výchozích bodů je navrhnout stroje, zařízení, kryty a skříně, v nichž jsou umístěny ovládací prvky, tak aby se daly snadněji čistit. Průmyslové nástěnné skříně a standardní kryty strojů a zařízení však nejsou předpokladem pro rychlé, jednoduché a hygienické čištění. Je tomu tak proto, že vzniklé spáry ztěžují čištění; jsou lapačem nečistot, a tedy živnou půdou pro zárodky. Podmínky pro kontaminaci vytvářejí také vodorovné plochy, po kterých nemůže voda řádně odtékat.

Ukázka různých prostředí při zpracování masa

Mezinárodní normy

Vysoké hygienické standardy spojené s výrobou potravin a nápojů, v čistých prostorech nebo v chemickém průmyslu, představují pro konstruktéry zařízení a projektanty výroby velkou výzvu. Pokyny lze nalézt například ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, která v Evropě vstoupila v platnost 1. ledna 2006, a v doplňkových normách o hygienických požadavcích, které musí splňovat stroje a zařízení, jako jsou ČSN EN 1672-2 a EN ISO14159. Pro zpracovatele potravin je jedním ze závazných předpisů evropské nařízení EU 852/2004/ES o hygieně potravin. Tyto předpisy definují požadavky na stroje, které přijdou do kontaktu s potravinami a také poskytují pokyny pro konstrukci hygienických strojů. Souběžně s těmito předpisy byla v roce 1989 založena takzvaná Evropská skupina pro hygienické inženýrství a design ("EHEDG"), jejímž hlavním cílem je prosazovat hygienická opatření při zpracování a balení potravin. Tato skupina je konsorciem výrobců zařízení, potravinářských podniků, výzkumných ústavů a orgánů veřejného zdraví. Společnost Rittal spolupracuje s touto organizací od roku 2008.

Hygiena a hygienický design

Přes všechny tyto normy a směrnice však hygienický design znamená především jednu věc: Předpoklady pro jednoduché a důkladné čištění všeho, co by mohlo přijít do styku s potravinami - od stroje až po jeho kryt. Zde je obzvláště důležité vyhnout se slepým místům, spárám a také spojům bez rádiusu, protože taková místa jsou obzvláště náchylná k hromadění zbytků produktů, které pak představují ideální podklad pro mikrobiální kontaminaci. Ze stejného důvodu jsou nepřípustné povrchy s prohlubněmi, jako jsou nezakryté závity šroubových spojů nebo hlavy šroubů s vnitřními šestihrany (imbusové šrouby) nebo šrouby Torx. Rohy a spoje musí být hladké, bez mezer a čistě zaoblené, aby bylo zajištěno, že stříkající voda bude moci odtékat z povrchu skříní a krytů v zónách stříkání. Konstrukce skříní musí mít vhodné sklony, aby voda jednoduše odtékala.

Kompaktní rozváděčové skříně HD v praxi

Skříně Rittal splňují nejnáročnější požadavky

Při výrobě potravin se velice často používá tzv. mokrého čištění, které se hodí pro odstranění všech druhů nečistot. Výrobní zařízení včetně logistického zázemí a všechny oblasti, ve kterých se zpracovávají živočišné nebo rostlinné tuky, mléko a zejména maso, kladou ty nejvyšší požadavky na hygienu a bezpečnost. Ideálním pomocníkem pro sanaci je v tomto případě vysokotlaké zařízení, horká vody a čisticí prostředky.

Čištění vysokotlakou vodou je možná snadné a rychlé, ale také přináší vysoké nároky na ochranu zejména elektronického vybavení stroje. Rittal nabízí řešení v podobě rozváděčových skříní v Hygienickém provedení. Tyto rozváděčové skříně jsou konstruovány tak, aby splnily ty nejpřísnější evropské normy a směrnice. Jejich konstrukce je dosti odlišná od běžných rozváděčových skříní. Nejdůležitější odlišnosti jsou: nerezové provedení s jemně zbroušeným povrchem se zrnitostí 400, obvodové sklony střech a dveřních křídel, vnitřní závěsy, speciální uzávěry, silikonové těsnění a mnoho unikátního příslušenství. Robustní a promyšlená konstrukce spolu se silikonovým těsněním, nabízí vysoký stupeň krytí IP66 (podle ČSN EN 60529), respektive IP69K (podle DIN 40050-9). Právě stupeň krytí IP69K přináší jedinečnou odolnost proti tak oblíbenému způsobu čištění tlakovou vodou. Pro úplnost uveďme, že dle normy stupeň krytí IPx9K znamená „Chráněno proti tlakové vodě (WAP)“.

Svorkovnicová skříňka HD

Tyto ověřené skříňky a skříně jsou v nabídce od malých svorkovnicových skříněk, přes kompaktní skříně až po řadově spojitelné samostatně stojící systémové skříně. Samozřejmostí je i široká škála systémového příslušenství pro různé možnosti konstrukce uvnitř skříní. Nejnovějším přírůstkem do portfolia těchto skříní jsou skříňky pro ovládací prvky – od 1 až po 6 ovládacích prvků. Mimo tyto standardizované skříňky a skříně Rittal nabízí také skříně pro speciální aplikace, třeba pro uložení hasicích přístrojů v těchto prostorách.


Systémové řadově spojené skříně HD pro potravinářský průmysl

Pokud je potřeba řešit regulaci klimatu ve skříni, je k dispozici hygienický výměník tepla vzduch/voda, který Rittal nabízí pro kompletní sortiment hygienických skříní.

Použitím skříní Rittal v hygienickém provedení si usnadníte čištění, certifikaci dle IFS, zajistíte odolnost proti mokrému čištění. Společně zamezíme nechtěným odstávkám a drahým škodám na elektronické výbavě strojů.

Rittal hygienický design pomůže ve všech oblastech výroby potravin.

Rittal Czech

Foto © Rittal Czech

Více na www.rittal.cz

Přečtěte si také:

Nové chillery TopTherm VX25 od Rittalu

1.9.2022 Obráběcí stroje jsou závislé na přesném řízení teploty založeném na chlazení kapalinou. Pouze tak můžeme dosáhnout požadované vysoké přesnosti obrábění. Nové chillery Rittal TopTherm v systémové skříni VX25 vysoké požadavky na přesné řízení teploty splňují při jedinečně malém půdorysu, a navíc jsou flexibilní a snadno se používají. 


Nový Perforex MT od společnosti Rittal: Rychlejší modifikace rozváděčů

1.3.2022 Nové frézovací centrum Perforex MT – to je digitální integrace obrábění do optimalizovaného procesu výroby rozváděčů. Nové SW rozhraní RiPanel Processing Center – představuje všechny digitální kroky od naprogramování návrhu rozváděče až po samotnou výrobu, s efektivní správou výrobních programů. 


Systémy pro hlášení a hašení požáru

1.2.2022 Asi každý z nás si dokáže představit situaci, kdy v IT racku přestane fungovat chlazení a dojde k přehřátí komponentů, nebo když v rozváděči dojde ke zkratu nebo přehřátí vlivem špatného plánování nebo vadného komponentu. Výsledky jsou většinou ničivé, a pokud nemáte dobrou pojistku, bývají i finančně velmi bolestivé. 


Edge datová centra

1.4.2021 Celosvětový objem dnes generovaných dat se odhaduje na 33 zettabytů (33 miliard terabytů) a do roku 2025 se odhaduje nárůst na 175 zettabytů. Drtivou většinu tohoto nárůstu bude mít na svědomí IoT (Internet věcí). A s tím vyvstávají důležité otázky. Kam se budou tato data ukládat? Kdo je bude zpracovávat? Jaké budou náklady spojené s uložením těchto dat? Jsou všechna tato data opravdu relevantní? Jak rychle se tato data budou přenášet a jak budou dostupná? 


Plastové rozváděčové skříně AX od firmy Rittal

3.2.2021 S vývojem nových plastových skříní AX společnost Rittal dokončila kompletní obnovu celé produktové řady kompaktních skříní. I v těchto skříních lze standardně využít osvědčenou technologii sofistikovaného systémového příslušenství, které je instalováno do velmi odolného robustního pláště z plastu. Plastové rozváděčové skříně AX ochrání instalovanou elektrotechnickou výbavu i v nejnáročnějších prostředích, jako je např. venkovní instalace. 


Nové samostatně stojící skříně VX SE nabízejí větší jednoduchost

1.3.2021 Firma Rittal nabízí velice propracovaný systém řadových skříní VX25. Skříně z této nabídky se velice často používají také jako samostatně stojící, ale to nemusí být nejvýhodnější řešení. Požadavky na samostatně stojící skříně jsou odlišné od požadavků na systém řadových skříní, a právě proto přichází zcela jedinečné řešení v podobě skříní VX SE. Tento typ skříně kombinuje výhody kompaktních skříní AX s technikou řadových skříní VX25. Při vývoji těchto produktů byl také kladen velký důraz na efektivnější, bezpečnější a rychlejší montáž. Kompatibilita s VX25 je samozřejmostí. 


Profesionální ruční nářadí Rittal

2.9.2020 Rittal představuje rozsáhlou nabídku vysoce kvalitního ručního nářadí. Od jednoho dodavatele tak získáte veškeré pracovní a výrobní nástroje, které najdou uplatnění nejen při výrobě rozváděčů. 


Nové malé a kompaktní rozváděčové skříně firmy Rittal

Ještě lepší než originál

4.5.2020 Již téměř 60 let je kompaktní rozváděčová skříň řady AE nejoblíbenější rozváděčovou skříní na světě – jedná se o nesporný originál a vůbec první standardizovaný sériově vyráběný produkt svého druhu. Postupem času se skříň řady AE průběžně vylepšovala a dnes ji lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích, s instalovaným počtem v řádu milionů. Se zahájením prodeje nové generace skříní řady AX a KX, který proběhl 1. 3. 2020, Rittal přepracoval a přizpůsobil malé a kompaktní skříně aktuálním požadavkům trhu. Díky tomu zákazníci poznají nové funkce, které zefektivňují a urychlují procesy hodnotového řetězce a zvyšují všestrannost a spolehlivost.


Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

4.2.2020 Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů – automatizačních strojů/poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN, vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0. 


Ri4Power systém založen na původním systému VX25

Vyšší výkon s použitím menšího množství mědi

29.5.2019 Na letošním veletrhu v Hannoveru (Hannover Messe) představila společnost Rittal nový systém rozvodu proudu VX25 Ri4Power. Přináší ještě vyšší efektivitu pro výrobce průmyslových rozváděčů. VX25 Ri4Power nabízí další výhody, jako je vyšší proudová zatížitelnost a snadnější monitorování a údržba. Systém je testován a certifikován dle EN 61439. 


Klimatizace pro skříňový rozváděč

Chlazení s cloudovým řešením

6.9.2018 Chladicí zařízení hrají stále důležitější úlohu v oblasti průmyslu 4.0. Lze je vybavit rozsáhlými komunikačními možnostmi. Komplexní komunikace od čidla v chladicím zařízení po cloudové systémy otevírá nové možnosti použití. Předpokladem jsou zařízení s přípravou na IoT, jako např. nové chladicí jednotky a chillery řady Rittal Blue e+. Během doby životnosti zařízení pro chlazení rozváděče jsou náklady, které připadají na údržbu a servis, spolu s náklady na energie zpravidla výrazně vyšší než původní investice do chladicího zařízení samotného. Optimalizace u servisu a údržby mohou vést ke snížení pracnosti, a tím také nákladů 


Systémová LED svítidla od Rittalu

1.2.2017 Dvěma novými provedeními systémových LED svítidel zkompletoval Rittal svůj nový program svítidel pro rozváděče. Série svítidel poprvé vyvinutá speciálně pro rozváděče je vedle verzí 1200 a 900 lumenů nyní k dostání i se světelným tokem 600 a 400 lumenů. Díky tomu nabízí Rittal vhodná řešení i pro menší systémy rozváděčů a skříní. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services