Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Národní program Životní prostředí podruhé přispívá na čistou mobilitu

8.11.2017 Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Vyplývá to z výzvy č. 21/2017, která byly zveřejněna začátkem listopadu 2017. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotaci i její kombinaci se zvýhodněnou půjčkou.

Dotovaná vozidla

Dotaci mohou nově použít na nákup vozu i úhradu nákladů operativního leasingu. Příspěvek lze stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a poprvé i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.

Na základě vyhodnocení předchozí pilotní výzvy, ve které mohly obce a kraje žádat o dotaci od listopadu 2016 do konce března letošního roku, bylo provedeno několik změn a aktuální výzva tak nabízí několik zásadních novinek. Především je zvyšována podpora osobních elektromobilů na 250 tisíc korun, protože rozdíl ceny mezi vozem na konvenční pohon a elektromobilem je stále dost významný. Nově je možné nákup vozidel hradit prostřednictvím operativního leasingu nebo i půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR s nulovým úrokem. Změn je více, všechny by ale měly vést k dalšímu rozšíření dopravy na alternativní pohon v Česku.

Dotaci lze čerpat na tři, již dříve podpořené, alternativní pohony: plně elektrický pohon, plug-in hybrid s více pohony včetně elektrického a CNG s alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn. Nově je zaváděna také podpora nákupu hybridních vozů, které mají srovnatelné emise jako vozy na CNG pohon. Hybridní vozy jsou tak řazeny do kategorie se stejnou podporou jako právě CNG a s omezenými alokovanými prostředky.

Výše a podmínky dotace

Výše dotace je dána fixní částkou podle konkrétního typu pohonu a kategorie vozidla. Například pro malá auta do 2,5 tuny se příspěvek u nejběžnějších elektromobilů zvyšuje na 250 000 Kč. U plug-in hybridů do 2,5 tuny zůstává 200 000 Kč a u vozů na CNG a klasických hybridů 50 000 Kč. V případě pořízení minibusu do 7,5 tuny může ale nově dotace dosáhnout až 1 milionu korun.

Možnost využít dotaci nejen na samotný nákup vozidla, ale také na úhradu nákladů operativního leasingu, je další výraznou změnou v aktuální nabídce dotací. Rezort k ní přistoupil s ohledem na skutečnost, že až třetina nákupů vozidel na alternativní pohon probíhá právě touto formou financování.

Nově lze také zkombinovat dotaci s půjčkou přímo od Státního fondu životního prostředí ČR. Za velmi výhodných podmínek tak mohou pokrýt zbytek celkových způsobilých výdajů na nákup auta, neboť půjčka je bezúročná a splatnost může být rozložena až do 5 let (výjimku tvoří společnosti s většinovým podílem obce, kde je úrok 1 % p. a.).

Dotací či její kombinací s půjčkou lze přitom financovat nejen osobní auta, ale i užitková a nákladní až do 12 t, minibusy či motorky do 45 km/h.

Další podrobnosti ukazuje tabulka:


Dotační výzva č. 21/2017 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. To znamená, že všechny došlé žádosti budou posuzovány průběžně. Na příspěvek dosáhnou všichni žadatelé z řad krajů, obcí, svazků obcí, příspěvkových organizací a společností s většinovým podílem obcí, jejichž žádosti splní podmínky dané závaznými dokumenty a kteří doručí žádost o dotaci na SFŽP ČR písemně či datovou schránkou v termínu od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018, nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2019.

Úspěch minulé výzvy

Tato v pořadí druhá výzva z NP ŽP nabízející dotace na nákup vozidel na alternativní pohony navazuje na úspěch první, pilotní výzvy, vyhlášené v listopadu 2016.

Ministerstvo životního prostředí v ní nabídlo rovněž 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR schválil podporu celkem 143 žadatelům, zejména z řad obcí a měst v celkovém objemu 40 milionů korun. Díky této částce bylo nebo bude pořízeno celkem 265 vozidel na alternativní pohon, konkrétně 178 elektromobilů, 7 plug-in hybridů a 80 vozidel na CNG.

Dokumenty k výzvě č. 21/2017 jsou ke stažení zde

Text a tabulka SFŽP, redakčně upraveno

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Vídeň do roku 2020 postaví 1000 nových dobíjecích míst pro elektromobily

3.11.2017 Vídeň je jedním z evropských měst hlásících se ke konceptu smart city. Vedle rozsáhlých developerských projektů typu Aspern Seestadt je součástí naplňování tohoto konceptu také rostoucí veřejná síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Jak byla v říjnu 2017 informována odborná veřejnost, do roku 2020 vznikne ve Vídni 1000 nových dobíjecích stanic. Celý projekt částečně zafinancovaly občanské investice. 


Databáze TRIMIS pomáhá vyznat se ve spleti evropských inovačních projektů a programů v dopravě

18.10.2017 Od roku 2000 po současnost bylo v EU na národní a mezinárodní úrovni jen v oblasti elektrifikace dopravy realizováno více než 1900 rozmanitých výzkumných a inovačních projektů, přes 900 projektů v oblasti automatizace dopravy a další projekty v oblasti konstrukce vozidel a jiných oblastí inovací v dopravě. Není divu, že spleť těchto projektů a programů se stává poněkud nepřehlednou. Na pomoc přichází na začátku října 2017 evropský informační systém Transport Research and Innovation Monitoring and Information System (TRIMIS). 


ČEZ a ABB: společně pro rozvoj elektromobility v ČR, nová nabíjecí stanice s vysokým výkonem se představila světu

6.10.2017 Rychlé dobití elektromobilu na cestách napříč Českou republikou i směrem do zahraničí je opět jednodušší. Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic, zprovoznila 2. října 2017 trojici rychlodobíjecích stanic ABB v rámci dobíjecí lokality ve Vestci u pražského dálničního okruhu. Představila také vizi pokračování výstavby infrastruktury. Ta vzniká i díky evropskému grantu z  programu Connecting Europe Facility (CEF). Nedlouho poté společnost ABB představuje světové veřejnosti také novou nabíjecí stanici pro elektromobily s vysokými nabíjecími výkony až 350 kW. 


Průmysl, energetika, banky a stát společně pro rozvoj elektromobility: zpráva z konference Efektivní elektromobilita v organizacích II

3.10.2017 Dnes 3. října 2017 se v Praze již podruhé konala konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva dopravy ČR. Hlavním partnerem konference byl ČEZ a.s. v rámci projektu elektromobility spolufinancovaného Evropskou unií. Za bankovní sektor byl partnerem konference ČSOB Leasing a za dodavatelský průmysl společnosti ABB (zde jako dodavatel nabíjecí infrastruktury), Eurogreen (zde jako prodejce elektrických užitkových vozidel francouzského výrobce Goupil) a automobilky Nissan a Toyota. Odborným garantem konference a zároveň moderátorem byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy.


Iniciativa CIVITAS pomáhá při sestavování plánů udržitelné městské mobility (SUMP)

3.10.2017 Plán udržitelné městské mobility (SUMP) představuje strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Po roce 2020 půjde o hlavní strategický nástroj plánování udržitelné mobility v městských oblastech. Na pomoc jejich přípravě přichází evropská iniciativa CIVITAS, která v září 2017 umístila na svých internetových stránkách registr zpracovaných SUMP.


Publikace Smart city v praxi: 1100 výtisků od slavnostního křtu v březnu 2017

28.8.2017 Odborná publikace Smart city v praxi od Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, která je zároveň první publikací k tématu chytrých měst od českého autora, zaznamenala v srpnu 2017 významný milník: Od slavnostního křtu v březnu 2017 bylo prodáno 1100 výtisků, tedy více než polovina nákladu. Svědčí to o zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku, podanou přehledně a čtenářsky přístupně. V neposlední řadě je to dobrá zpráva pro partnery publikace, společnosti E.ON, ABB, ČEZ a Gordic, kteří s ní spojili své jméno, a dali tak najevo svůj zájem o aktivní rozvíjení konceptu smart city. 


Výsledky předběžného průzkumu: trh inteligentních parkovacích technologií v ČR zatím neexistuje, je třeba jej vytvořit

17.8.2017 Jednou z moderních technologií, které pomáhají naplňovat koncept smart city, jsou systémy chytrého parkování s využitím internetu věcí, kombinující senzory na parkovišti s navigačními systémy, a umožňující tak řidičům rychle nalézt nejbližší volné místo k parkování. Ačkoli se o těchto systémech hovoří především v souvislosti s rozvojem měst, mohou mít stejně tak své místo ve velkých průmyslových, kancelářských nebo jiných soukromých objektech, kde usnadní život obyvatelům, zaměstnancům nebo návštěvníkům a díky optimálnímu využití parkovišť mohou ušetřit nová parkovací místa. 


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services