Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
General Electric představil první 420kV plynem izolovaný jistič bez SF6

1.4.2022 Na konci března 2022 došlo k významnému milníku v historii technologií pro energetiku. Společnost GE Remewable Energy ze skupiny General Electric (GE) a její divize Grid Solutions představila v online přenosu pro skupinu odborníků vůbec první jistič pro plynem izolovanou rozvodnu 420 kV, 63 kA, využívající ekologický plyn g3.

Plynem izolovaná zařízení, SF6 a g3

Plynem izolovaná energetická zařízení jsou místo běžnou izolací vzduchem jsou totiž chráněné izolačním plynem. Díky svým kompaktním rozměrům, extrémní spolehlivosti a odolnosti představují ideální řešení zvláště pro omezené prostory, například v městské zástavbě nebo v agresivním okolním prostředí.

Až donedávna byl pro izolaci používán plyn SF6 plným názvem hexafluorid síry. Důvodem jeho využívání v elektrotechnickém průmyslu jsou jeho výborné fyzikální vlastnosti, především velmi dobrá schopnost izolace a provozní bezpečnost. Plyn SF6 se ovšem řadí mezi tzv. skleníkové plyny a jeho vliv na klimatické změny patří mezi těmito plyny k relativně nejzávažnějším (1 kilogram SF6 odpovídá, podle přepočtu US Environment Protection Agency, ekvivalentu 22,8 tun CO2). Nakládání s takto izolovaným zařízením během jeho životního cyklu, včetně likvidace na konci životnosti, tudíž klade značné nároky na provozovatele.

Ekologická náhrada SF6 vznikla ve společnosti 3M a prezentována je pod chráněnou značkou 3M Novec. Jde o rodinu technických plynů tvořených plynnou směsí na bázi fluorketonů s chemickým složením C5F10O (Poznámka: Ketony jsou nazývány organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uprostřed uhlíkového řetězce).

Dodavatelé energetických zařízení ABB a General Electric pro své produkty používají různé technické plyny z rodiny 3M Novec. ABB se přitom zaměřuje na středněnapěťová zařízení a General Electric na vysokonapěťová zařízení. Podle tohoto účelu se liší složení plynů, kde je fluorketon doplněný kyslíkem, případně také dusíkem. V obou případech je podle výrobců účinek skleníkového efektu plynu snížen o 99 % i více v porovnání s hexafluoridem síry SF6 při zachování jeho provozních vlastností.

Společnost General Electric označuje své řešení jako g3 (GGG, Green Gas for Grid - Zelený plyn pro rozvodnou síť) a vyvinula je s použitím izolačního plynu 3M™ Novec™ typu 4710.

Vysokonapěťový plynem izolovaný jistič od GE

Jistič je ochranné zařízení, které je kritické pro každou rozvodnu. Jeho hlavním účelem je přerušit tok elektrické energie nebo jej přesměrovat jinam, dojde-li v elektrické síti k poruše. 420kV jističe se nacházejí v rozvodnách na vysokonapěťových přenosových sítích. Jsou buďto vzduchem izolované nebo tam, kde je nedostatek prostoru, izolované plynem.   

Vývoj 420kV, 63kA jističe od GE (viz foto) byl součástí projektu General Electric LifeGRID, spolufinancovaného z evropského programu LIFE.  

Dosavadní testování ukázalo, že nový plynem izolovaný jistič má stejné výkonové parametry a stejné kompaktní rozměry při využití plynu g3, jako při izolování plynem SF6. Tím se potvrdilo, že plynem izolované vysokonapěťové jističe s klimaticky neutrální alternativou SF6 jsou nejen šetrné k planetě, ale také komerčně životaschopné.

Tento plynem izolovaný jistič by měl být v nabídce GE od roku 2023.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © General Electric

Další informace zde

Přečtěte si také:

Statutární město Ostrava vybralo dodavatele elektrické energie, preferuje jistotu dodávek

15.3.2022 Stát se to může statutárnímu městu, stejně jako drobnému odběrateli. V lednu 2022 ukončil dodávky elektřiny jeho předchozí dodavatel s velmi výhodnými cenami. Od druhého březnového týdne má město Ostrava nového dodavatele. Je jím společnost ČEZ ESCO ze skupiny ČEZ. Končí tak v režimu dodavatele poslední instance a preferuje jistotu dodávek. 


Jaderná elektrárna Dukovany: Zahájeno výběrové řízení na stavbu nového zdroje, symbióza s regionem

18.3.2022 Společnost ČEZ, resp. její 100% dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, zahájila 17. 3. 2022 výběrové řízení na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo k tomuto kroku souhlas poté, co bezpečnostní složky posoudily dokumenty z předchozí fáze, tedy zapracování bezpečnostních požadavků do poptávkové dokumentace, a ukončily bezpečnostní posouzení všech tří uchazečů. Těmi jsou americký Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP. 


Vysokonapěťová pomoc Ukrajině: Ukrajina a Moldavsko úspěšně připojeny k evropské kontinentální přenosové síti

17.3.2022 Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy úspěšně zahájili 16. března 2022 zkušební synchronizaci přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska. Stalo se tak na základě naléhavé žádosti tamních provozovatelů přenosových sítí, společností Ukrenergo a Moldelectrica, o nouzovou synchronizaci v souvislosti se situací na Ukrajině. Synchronizace tak v případě potřeby umožní, v mezích přeshraniční přenosové kapacity, import elektřiny z kontinentální Evropy. 


ÚJV Řež získal patent pro řešení klíčového bezpečnostního systému pro vysokoteplotní plynem chlazené reaktory

2.2.2022 ÚJV Řež se od roku 2013 významně podílí na vývoji demonstrátoru rychlého, plynem chlazeného reaktoru ALLEGRO. V roce 2021 na zkušenosti z vývoje technologie GFR – gas-cooled fast reactor navázal konceptem vlastního malého modulárního reaktoru HeFASTo. Jednou z klíčových oblastí návrhu bezpečnostního systému pro tento koncept je systém odvodu zbytkového tepla. Technologie řešení této problematiky, navržená řešitelským týmem divize Jaderné bezpečnosti a spolehlivosti ÚJV Řež, získala v lednu 2022 patent Úřadu průmyslového vlastnictví (číslo 309095). 


Robustní česká přenosová síť bude ještě robustnější a dále sníží riziko blackoutu: podepsána rozsáhlá investice Evropské investiční banky

25.1.2022 Česká republika má velmi robustní elektrickou přenosovou síť. Přesto se ani jí nevyhýbá riziko tzv. blackoutu, především kvůli tranzitním tokům elektřiny. Jejímu posílení by měla přispět investice Evropské investiční banky (EIB), která podepsala ke konci roku 2021 se státním provozovatelem české přenosové soustavy, společností ČEPS, půjčku ve výši 3,6 mld. Kč (v přepočtu 142 mil. eur). 


Češi podporují jadernou energetiku, nefandí uhlí ani plynu pro výrobu elektřiny: World Nuclear News uveřejnily výsledky průzkumu

5.1.2022 Těsně před Vánoci 2021 byly zveřejněny výsledky průzkumu mezi českými obyvateli ohledně vztahu k zdrojům energie pro výrobu elektřiny. Průzkum provedla česká marketingová agentura IBRS a výsledky sdílela s internetovým portálem World Nuclear News podporovaným Světovou jadernou asociací (WNA), s nímž redakce našich portálů spolupracuje. 


Ekologické alternativy SF6 pro plynem izolovaná energetická zařízení mají zelenou

11.3.2021 Ekologické alternativy hexafluoridu síry (SF6) pro plynem izolovaná energetická zařízení jsou slibným řešením přispívajícím snížení uhlíkové náročnosti energetiky. Zatím nejnovější evropskou aplikací je využití v rozvodně nedaleko norského hlavního města Oslo, o němž byla odborná veřejnost informována koncem února 2021. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services