Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Zdvojení linky VVN Výškov – Čechy Střed: příspěvek ke zvýšení spolehlivosti české přenosové sítě

20.3.2014 V polovině března 2014 rozhodla společnost ČEPS o výběru dodavatele pro zdvojení linky zvláště vysokého napětí V410 Výškov – Čechy Střed. Posílení tohoto 400 kV vedení je součástí rozvoje národní přenosové soustavy, již ČEPS provozuje. Tímto projektem se zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy. Posílení přenosového profilu mezi rozvodnami 400 kV Výškov a Čechy Střed prostřednictvím zdvojení stávajícího vedení 400 kV (označeno jako V410) je jednou z nejdůležitějších akcí pro vyvedení výkonu stávajících i plánovaných zdrojů v severozápadní oblasti ČR.

Součástí zakázky, jejímž vítězem se stal osvědčený český dodavatel GA Energo technik ve sdružení se společnostmi Elcon Bratislava a Elektrotrans, je také vypracování dokumentace pro provádění stavby, na níž již GA Energo technik pracuje.

Samotná stavba, při níž bude vztyčeno 285 stožárů, by měla začít během května 2014. Bude zde použita nová typová řada stožárů, konfigurace „Dunaj“, vyvinutá pro společnost ČEPS. Jedná se o jednodříkové příhradové konstrukce pro dva systémy s uspořádáním fází do trojúhelníku a se dvěma zemnícími lany. Fázové vodiče budou tvořeny trojsvazkem s přenosovou schopností 2500 A. Stavba je rozložena do osmi etap naplánovaných až do konce roku 2016.

redakce, s využitím podkladů GA Energo technik

Foto: archiv redakce

Přečtěte si také další související články z rubriky Výroba a přenos:

Výstavbě polského Amazonu pomáhá náhradní přenosová trasa GA

20.5.2014 Plzeňská společnost GA Energo technik realizovala výstavbu náhradní přenosové trasy (NPT) pro polskou společnost Panattoni Europe v Bielanach Wroclawskich. Důvodem výstavby byla přeložka současného vedení 220 kV zasahujícího na pozemek pro stavbu logistického centra Amazon u Wroclawi. 


První etapa rekonstrukce VVN Třebovice dokončena

26.11.2013 V polovině listopadu 2013 skončila první etapa rekonstrukce doslouživšího vedení vysokého napětí mezi rozvodnami Třebovice a Poruba. Stavbu, jejímž investorem byla společnost ČEZ Distribuce, zajišťovala téměř ze dvou třetin společnost GA Energo technik, která patří mezi přední společnosti v oblasti dodávek služeb pro energetiku v České republice. Strukturální změny energetiky v Německu zvyšují emise skleníkových plynů

26.3.2014 Strukturální změny v německé energetice, označované pojmem „Energiewende“, jejichž charakteristickým rysem je odklon od jaderné energetiky, mají prozatím nečekaný důsledek: Emise skleníkových plynů v posledních letech rostou. Podle německé Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) bylo v roce 2013 v Německu vyprodukováno 834 miliónů tun skleníkových plynů. 


Finsko aplikuje smart metering a připravuje smart grids

11.2.2014 Podle finské legislativy o účtování a chytrém měření z roku 2009 měly být do začátku roku 2014 instalovány chytré elektroměry v 80 % všech domácností. To je velmi vysoký podíl ve srovnání s evropským průměrem pohybujícím se kolem 22 %. V tomto případě však realita legislativu ještě předběhla: Chytré elektroměry jsou nyní instalovány v 98 % finských domácností. Ve finských podmínkách je důvodem této expanze smart meteringu nejen ekologické povědomí obyvatel, ale také snaha energetických společností co nejlépe zabezpečit dodávku elektřiny i do těch nejodlehlejších oblastí země.  


Světová jaderná energetika v roce 2013: stabilní stav a perspektivy růstu

10.1.2014 Renomovaný britský odborný portál World Nuclear News zaměřený na jaderné technologie, s nímž naše redakce spolupracuje, zveřejnil začátkem roku 2014 souhrnnou analýzu událostí ve světové jaderné energetice za uplynulý rok. Jejím hlavním závěrem je, že celkový počet jaderných reaktorů dodávajících elektrickou energii do rozvodných sítí zůstává po roce nezměněný, zatímco jejich celkový instalovaný výkon zaznamenal nepatrný nárůst. Letošní rok, stejně jako rok 2013, začíná ve světě se 435 reaktory o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 375,3 GWe, čili o cca půl procenta vyšším. 


Očekávaný vývoj světové energetiky

25.10.2013 Na konferenci Trendy evropské energetiky, která proběhla 20. až 21. října 2013, představil zástupce Mezinárodní energetické agentury (IEA) obsah připravovaného přehledu „World Energy Outlook 2012“. Tento přehled shrnuje dosavadní vývoj a naznačuje další možné trendy v objemu a struktuře získávání energie ve světě. K nejzajímavějším v oblasti elektroenergetiky patří následující fakta a prognózy: WHO: Zdravotní rizika z Fukushimy jsou minimální

6.3.2013 Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila koncem února 2013 závěry k radiačním rizikům nehody v jaderné elektrárně Fukushima v březnu 2011. Podle ní je japonské obyvatelstvo vystaveno jen malému riziku z radiace. Ve vztahu k veškerému japonskému obyvatelstvu se nepředpokládá dopad v takové míře, aby jej bylo vůbec možno objektivně vysledovat. 


Ecoisland: Projekt ostrovního systému na ostrově Wight

27.2.2013 Ostrov Wight s cca 141 000 obyvateli leží v kanále La Manche jižně od anglického přístavu Southampton. Do roku 2020 by se zde měl realizovat unikátní projekt zcela soběstačného ostrovního systému s nezávislou energetikou, vodním a palivovým hospodářstvím i zásobováním potravinami. Projekt vede organizace Ecoisland Partnership CIC a italská výrobní společnost Acta, která podepsala v únoru 2013 dohodu o dodávce unikátního energetického systému.  

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services