Přečtěte si: Zpráva z konference „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitře představila aktuální problematiku elektrických autobusů v kontextu smart city

 


Pozvánky na akce


Stalo se


  
  

   
 

Odborní spolupracovníci

Tým stálých spolupracovníků Proelektrotechniky.cz je tvořen odborníky z praxe, zahrnující výrobu, odborné služby, vzdělávání a podnikové řízení v elektrotechnice a energetice. Tento tým se průběžně stará o odbornou kvalitu publikovaných informací a o přísun aktuálních novinek. Vedle něj má Proelektrotechniky.cz širokou základnu příležitostných autorů, která se průběžně mění a rozvíjí.

Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., aplikovaná matematika v elektrotechnice a energetice
Absolvent ČVUT FEL, obor technická kybernetika, v roce 2007 získal tamtéž doktorát v oboru řídicí technika a robotika. V roce 2006 založil spin-off firmu Feramat Cybernetics, která se zabývá výzkumem v oboru aplikované matematiky, konkrétně v oblasti modelování a optimalizací. Od roku 2009 je členem představenstva Energoklastru, sdružení pro efektivní využívání a produkci energií, kde má na starost jeho výzkumné aktivity. Aktivně spolupracuje s řadou zahraničních institucí a podniků, především v oblasti regulace tepla. Působí také na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

Ing. Jan Kanta, energetika a trh s elektřinou
Absolvent ČVUT FEL, obor elektroenergetika s celoživotními zkušenostmi ve výrobě a přenosu elektrické energie, kterými prošel od základní technické praxe až po vrcholový management. Dlouhá léta je ředitelem v ČEZ odpovědným za oblast trhu s elektřinou a související předpisovou základnou. V odvětví energetiky je všeobecně uznávaným odborníkem na energetickou legislativu, obchodování s elektřinou a regulaci energetických trhů.

Ing. Ctirad Konečný, automatizace v průmyslu a dopravě
Od absolvování ČVUT FEL, obor telekomunikace, se během své třicetileté praxe zabývá problematikou průmyslového řízení a automatizace, od relé přes diskrétní součástky až po mikrokontroléry v oblasti HW i SW. Jeho hlavní doménou jsou zabezpečovací systémy v železniční dopravě, má však bohaté zkušenosti i z oblasti dálkového ovládání jeřábů, dálkově řízených válců aj. V současné době pracuje v AŽD.

Ing. Bc. Milan Kubíček
Absolvent ČVUT FEL (1977) a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT (Katedra inženýrské pedagogiky, 2003). V letech 1977 až 1992 pracoval v odboru technického rozvoje Tesla Holešovice. Od roku 1992 pracuje jako učitel odborných předmětů na střední škole. Od roku 2008 je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, s autorizací od MPO ČR pro profesní kvalifikaci Elektromechanik pro technická zařízení (kód 26-004-H).

Mgr. Jiří Maček, informační technologie
Po studiu na ČVUT FS a PF UK se během své profesní kariéry zabývá informatikou v oblasti správy, dodávek a servisu HW a SW, návrhů IT systémů a správy počítačových sítí. Kromě těchto technických služeb se specializuje na výuku informatiky pro mládež i dospělé. V rámci Asociace manažerů absolventů působí jako odborný garant a lektor IT kurzů akreditovaných MŠMT.

Vít Majtás, měřicí přístroje a elektrotechnické laboratoře
Obchodní ředitel společnosti Diametral, specializované na vybavování elektrotechnických laboratoří na středních a vysokých školách i výzkumných ústavech. Kromě manažerské práce má bohaté elektrotechnické zkušenosti z navrhování těchto pracovišť a jejich osazování slaboproudými i silnoproudými zařízeními na míru potřebám zákazníka.

Ing. Jakub Slavík, MBA, projektové a podnikové řízení
Absolvent VŠE Praha a Sheffield Business School. Po dvanáctileté praxi na železnici pracuje od roku 1997 jako manažerský poradce zaměřený na dopravu a energetiku. Dlouhodobě spolupracuje s britskou inženýrskou skupinou Atkins a s ČVUT Praha. Je autorem knihy Z inženýra manažerem (FCC Public 2010) pro manažerské vzdělávání techniků, knihy Finanční průvodce nefinančního manažera (Grada publishing 2013), knihy Marketing a strategické řízení ve veřejných službách (Grada publishing 2014) a řady odborných článků zaměřených na veřejně soukromá partnerství a využívání obnovitelných zdrojů energie. Jako soukromý podnikatel provozuje tento internetový portál.

Ing. Pavla Slavíková, šéfredaktorka, silnoproudá elektrotechnika
Absolventka ČVUT FEL, obor elektroenergetika. Bohaté zkušenosti ze své dlouholeté praxe v obchodu a odborných službách týkajících se silnoproudých i slaboproudých zařízení využívá v posledních letech jako žurnalistka působící v odborných elektrotechnických časopisech. Z tohoto působení má praxi jako autorka vlastních odborných článků a redaktorka článků jiných autorů.

Gopal Srinivasan, BSc., FEI, F. I. Chem E (Velká Británie), obnovitelné zdroje energie a ekologie
Absolvent Imperial College of Science and Technology v Londýně, člen the Energy Institute (dlouholetý předseda londýnské pobočky) a spolupracovník Carbon Trust. Během své téměř padesátileté praxe se zaměřuje na hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie na úrovni podnikové, vládní i mezivládní. Jako odborný konzultant, projektový manažer a hlavní inženýr energetické divize britské inženýrské skupiny Atkins je pomáhá rozvíjet po celém světě včetně České republiky.

Ing. Martin Vach, odborný konzultant
Absolvent ČVUT FEL, obor sdělovací technika. Má bohaté zkušenosti v oboru, založené na dlouholeté praxi jak v oblasti ryze technické (lékařská technika, televizní a studiová technika, oblast zabezpečovacích systémů), tak obchodní (řídící funkce v českém a slovenském zastoupení významného německého distributora polovodičových a konstrukčních komponentů) a mediální (spolupráce – jak redakční, tak obchodní – s odbornými časopisy a technickými nakladatelstvími z oblasti slaboproudé techniky a IT).

Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., systémové inženýrství a elektromobilita
Absolvent ČVTU FEL a MFF UK. Vysokoškolský učitel s padesátiletou technickou, manažerskou, vědeckou a pedagogickou praxí v podnikové sféře, výzkumu a vysokém školství. Člen Jednoty čs. matematiků a fyziků (fyzikálně vědecká sekce), Elektra, IEEE (USA) a Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií. Od roku 1996 působí na ČVUT, Fakultě dopravní v různých odborných a řídících funkcích, mj. jako člen vědecké rady a dalších odborných orgánů a komisí. Jeho hlavním zaměřením je aplikace poznatků systémového inženýrství a informačních a komunikačních technologií při řešení dopravních systémů a jejich rozhraní s okolními nebo nadřazenými systémy.

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky.


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. Naše tipy


Copyright © 2012 – 2018 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting ServicesElektroinstalační technika Výroba a přenos Průmyslová automatizace Automatizace dopravy Kabelová technika Elektronika Inteligentní budovy Osvětlení Měřicí technika Smart Metering Elektromobilita Obnovitelné zdroje Zajímavé projekty Vzdělávání Knihy našich autorů Rozhovory, komentáře

Proelektrotechniky.cz - elektrotechnika pro odborníky O nás Náš; tým - Odborní spolupracovníci Partneři Kontakty Info servis